ADMINISTRAŢIA SALINELOR DIN BASARABIA (Бессарабское Соляное Управление) | Muzeul din inima mea |

ADMINISTRAŢIA SALINELOR DIN BASARABIA (Бессарабское Соляное Управление)ADMINISTRAŢIA SALINELOR DIN BASARABIA (Бессарабское Соляное Управление) – administraţie instituită la propunerea Ministerului de Finanţe, la şedinţa Senatului Guvernant din 26 mai 1830[1]. Supraveghea extragerea sării, reglementa relaţiile dintre vistieria statului şi industriaşi, condiţiile de angajare la muncă a salariaţilor, modalitatea de comercializare a sării etc.[2] Noul sistem de administrare a salinelor din Basarabia[3] a intrat în vigoare, după cum se comunica la şedinţa Senatului Guvernant din 14 noiembrie 1830, la 1 octombrie[4]. Începând cu 1 decembrie 1830, Regulamentul stabilea: un acciz de 60 kop. pentru fiecare pud de sare realizat; accize pentru sarea exportată în guberniile ucrainene şi ruse până la suprimarea, la 1 ianuarie 1831, a cordonului vamal de la Nistru; dreptul comerţului liber cu sare în interiorul provinciei şi modalitatea de efectuare a controlului asupra sării puse în vânzare[5]. Administraţia Salinelor din Basarabia era amplasată în localitatea Alibei[6].
Instituirea Administraţiei Salinelor din Basarabia este legată de reorganizarea sistemului administrativ din Basarabia: lichidarea autonomiei limitate din 1828; aplicarea în provincie a structurii de ghildă, suprimarea cordonului vamal de la Nistru şi transferarea lui la Prut şi Dunăre şi instituirea Administraţiei Speciale a oraşului Ismail din 26 septembrie 1830.
Potrivit Regulamentului din 1830, extragerea sării din lacurile saline din sudul Basarabiei se efectua de către stat şi de către persoane particulare. Fiecărui industriaş i se acorda un lot pe litoral de 1-1,5 stânjeni, iar în interiorul lacului – nelimitat. În plus, se indica că industriaşii vor extrage cantitatea de sare în limitele stabilite, din cont propriu, cu folosirea salariaţilor angajaţi de ei şi cu unelte de muncă proprii[7].
Salinele din sudul Basarabiei prezentau un interes deosebit pentru Administraţia Imperială. La început, din cele 9 lacuri de sare situate în sudul Basarabiei anual se extrăgeau în medie câte 4 mln. puduri de sare. Ulterior sarea se extrăgea doar din 2 lacuri – Alibei şi Şagan. Din Basarabia sarea era exportată în Odesa, Polonia, Malorosia, Podolia, Volânia şi Lituania. Sarea din Basarabia era destul de albă şi mult mai uşoară decât cea din Crimeea; respectiv, era apreciată şi solicitată[8]. Pentru a cerceta rezervele de sare şi cantitatea de sare extrasă de către stat şi persoanele particulare, la 17 martie 1837 ministrul de finanţe E.F. Kankrin îl trimite cu dispoziţii speciale pe funcţionarul de clasa a 7-ea Deihman să urmărească extragerea sării din lacurile Alibei şi Şagan şi realizarea ei, începând cu 1833. Cercetările efectuate au scos în evidenţă cantitatea de sare extrasă de întreprinderile de stat şi de persoane particulare în perioada cercetată, demonstrând importanţa lacurilor saline din Basarabia în sistemul economic al Rusiei (Tabelul 2).
Tabelul 2
Cantitatea de sare extrasă de întreprinderile de stat şi de persoanele
particulare în salinele din sudul Basarabia în anii 1833-1836*

Anii
Cantitatea de sare extrasă (în puduri)
În total
De întreprinderile de stat
De persoane particulare
Lacul
Alibei
Lacul
Şagan
Lacul Alibei
Lacul Şagan
1833
209348
-
569180
115849
894377
1834
278163
-
396030
3897
678090
1835
2571094
80357
-
-
2651451
1836
1406156
1180302
-
-
2586458
În total
4464761
1260659
965210
119746
6810376
În %
65,5
18,5
14,2
1,8
100,0

* AISR, F. 561, inv.3, d. 13, 1836-1837, f. 24-25 verso.

Datele Tabelului 2 demonstrează că întreprinderilor de stat le revenea 84% din întreg volumul de sare extrasă în aceste două saline, iar persoanelor particulare – doar 16%. Arealul de realizare a sării din Basarabia era destul de mare. În 1835 din lacurile Alibei şi Şagan au fost transportate pentru realizare 3,3 mln. puduri de sare: inclusiv în Balta – 800 mii, Kremenciug – 600 mii, Konstantinov, Herson, Maiaki, Odesa şi Chişinău – câte 200 mii, Berdicev, Vladimir-Volânsk, Luţk – 150 mii, Tiraspol, Medjleboj, Bar – câte 40 mii, târgul Koreţ – 30 mii şi Akkerman – 300 mii puduri de sare, care a fost depozitată în ambare[9]. Sarea era exportată prin două posturi: Alibei şi Şagan[10].
Creşterea exportului de sare a avut loc, în fond, după suprimarea cordonului vamal de la Nistru. Dacă în anii 1833-1839 prin Akkerman şi Ovidiopol au fost exportate 9,7 mln. puduri de sare, apoi în anii 1840-1845 – 25,2 mln. puduri[11].
Veniturile încasate de vistieria statului de la realizarea sării erau destul de mari. În perioada 1831-1850 statul a încasat un venit enorm în valoare de 8507822 rub. argint[12]. Ca rezultat, la 16 octombrie 1846, la propunerea ministrului de finanţe, Consiliul de Stat a adoptat decizia de a mări numărul unităţilor de funcţii pentru Administraţia Salinelor din Basarabia şi de a aloca suplimentar anual 1500 de ruble.[13]
În anii ’40 ai sec. al XIX-lea sarea din Basarabia, alături de sarea din Crimeea, „…la cererea birourilor de peste hotare, era transportată în diferite oraşe ale Europei, în special în porturile de pe litoralul de nord al Mării Mediterane şi golfurile ei, cu precădere în Triest, Livorno, Genua şi Marsel, iar unele cantităţi – în porturile de nord ale Franţei, în Anglia şi Belgia”[14].
Rezervele de sare în lacurile saline din Basarabia erau destul de mari. În pofida creşterii exportului de sare în guberniile ucrainene şi ruse şi extinderii pieţei de desfacere în interiorul Basarabiei, în 1846 rezervele de sare constituiau 11182000 puduri[15], iar în 1850 – 9421038 puduri. Dar, în timpul unui uragan de pe Marea Neagră care s-a declanșat la 1 şi 2 februarie 1850, valurile mari au rupt fâşia de nisip ce separa salinele de mare şi le-au inundat, ţinându-le în contact direct cu marea până în luna octombrie. În urma acestei inundaţii s-au pierdut mai mult de 4850000 puduri de sare din anii precedenţi[16]. Ca rezultat, salinele din sudul Basarabiei şi-au pierdut însemnătatea.
La 15 iunie 1856, în baza deciziei Senatului Guvernant, Administraţia Salinelor din Basarabia este lichidată. Întreaga avere mobiliară urma să fie vândută, iar sumele încasate transmise Administraţiei Financiare a Basarabiei. Concomitent cu suprimarea Administraţiei Salinelor din Basarabia este lichidată şi Administraţia Financiara judeţeană Cahul, iar afacerile, averea şi sumele de bani au fost transmise Administraţiei Financiare judeţene Akkerman[17].


[1] Publicată de către Senat la 17 noiembrie 1830.
[2] ПСЗРИ. Собр. II, т. V, отд. первое, 1830. – СПб., 1831, №3678, c. 467-474.
[3] O administraţie a salinelor din Basarabia fusese instituită în 1817 (AIMSR, F. AMŞ, d. 18589, p. I, f. 34 verso). Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 feb­ruarie 1828 la fel prevedea o asemenea instituţie – Administraţia Salinelor (Управление соляными озерами), care era subordonată Ministerului de Finanţe (ANRM, f. 2, inv. 1, d. 1197, f. 6 verso).
[4] ПСЗРИ. Собр. II, т. V, 1830, отд. второе. – СПб., 1831, №4097, c. 373.
[5] ПСЗРИ. Собр. II, т. V, 1830, отд. второе. – СПб., 1831, №3678, c. 467.
[6] ПСЗРИ. Собр. II, т. XII, 1837, отд. первое. – СПб., 1838, №10099, c. 209-210.
[7] ANRM, F. 208, inv. 2, d. 447, f. 3-3 verso.
[8] ЖМВД. – СПб., 1846, №16-17, с. 86-90.
[9] AISR, F. 560, inv. 3, d. 10, f. 263-263 verso; inv. 4, d. 252, f. 3 verso-4.
[10] ПСЗРИ. Собр. II, т. XII, отд. первое, 1837. – СПб., 1838, №10099, c. 209-210. În vara anului 1837 salinele din Basarabia au fost inspectate de şeful Departamentului de Minerit şi Sare din Rusia, general-locotenentul Karneev, care a propus ca postul Şagan să fie închis, pentru a lichida abuzurile în transportarea sării (Ibidem, p. 210).
[11] AISR, F. 560, inv. 4, d. 252, f. 5.
[12] А.А. Скальковский. Опыт статистического описания Новороссийского края. Ч.II. – Одесса,1853, c. 497.
[13] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXI, отд. второе, 1846. – СПб., 1847, №20524, c. 345.
[14] Военно-статистическое обозрение Российской империи издаваемое пo Высочайшему повелению при 1-ом отделении Департамента Генерального Штаба. Т. XI, Ч. I. Херсонская губерния. – СПб., 1849, с. 159.
[15] И.Ф. Штукенбург. Статистические труды. Статья XXVIII. Описание Бессарабской 1812-1828 области. – СПб., 1859, c. 14-15.
[16] А.А. Скальковский. Опыт статистического описания Новороссийского края. Ч. II. – Одесса, 1853, c. 498.
[17] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXXI, 1856, отд. первое. – СПб., 1857, №30591,
c. 346-347.