CHILĂ (кила) | Muzeul din inima mea |

CHILĂ (кила)CHILĂ DE BRĂILA (Браиловская кила) – măsură de capacitate şi greutate pentru cantităţile mari de cereale, egală cu 240, 260, 280 ocale[1]. În 1795 de la populaţia din Moldova au fost colectate pentru a fi transportate în Constantinopol 70000 chile de Brăila de grâu şi 25 chile de Brăila de orz[2].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 98.
[2] AIMSR, F. 245, inv. 2, d. 82, f. 154.
 


CHILĂ (кила) – veche măsură de capacitate şi greutate pentru cantităţile mari de cereale. În sistemul de măsuri al Ţărilor Române chila a îndeplinit funcţia de etalon, având ca submultipli: baniţa (în Moldova – dimirlia) şi ocaua. Mărimea chilei a variat mult, în dependenţă de porturi şi regiuni, de volumul şi greutatea cerealelor[1]. Cea mai frecventă a fost chila de Istanbul, egală cu 18 ocale[2]. După alte surse – cu 18-22 ocale[3].
În Basarabia, de regulă, o chilă de cereale era egală cu 20 de dimirlii, fiecare dimirlie era egală cu 12 ocale. În transpunere în unităţile de măsură ruseşti, o chilă constituia 2 ½ cetverturi, iar dimirlia – 37 ½ funţi. Potrivit raportului Dumei orăşeneşti din 8 iunie 1834, adresat guvernatorului civil al Basarabiei P.I. Averin, cea mai răspândită era chila egală cu 2 cetverturi [4], iar pentru măsurarea lichidului – 380 de litri. O chilă de porumb era egală cu 1,3 cetverturi [5].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 98.
[2] Documente turceşti privind Istoria României, Vol. I, 1455-1774. Întocmit de Mustafa A. Mehmet. – Bucureşti, 1976, p. 331.
[3] Ibidem. Vol. III, 1791-1812. – Bucureşti, 1986, p. 378.
[4] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2776, f. 1 verso-2.
[5] Ibidem, F. 43, inv. 1, d. 30, f. 32.