HAIDUC (гайдук) | Muzeul din inima mea |

HAIDUC (гайдук)HAIDUC (гайдук) – răzvrătit împotriva autorităţilor, hoţ, care se ascundea în păduri, singur sau în cete, jefuind negustorii, conacele boiereşti şi mănăstirile. În creaţia populară orală haiducii erau prezentaţi ca nişte voinici care îi jefuiau pe bogaţi şi îi ajutau pe cei săraci. Mişcarea haiducească sau, cum de cele mai dese ori este calificată în izvoarele de epocă – actele tâlhăreşti, este forma cea mai categorică şi deschisă de exprimare a nemulţumirilor şi a protestului social din primele decenii ale sec. al XIX-lea din Basarabia. Nu vom intra în discuţie axată pe o problemă atât de controversată ca aceasta, cu atât mai mult că despre această formă a protestului social al populaţiei din Basarabia în istoriografia sovietică moldovenească s-a scris destul de mult[1]. Vom face doar câteva constatări referitor la această formă de protest înregistrată în Basarabia în anii 1812-1828.
Despre amploarea acestei forme de protest în Basarabia putem decide şi în baza îngrijorărilor pe care ea le-a trezit autorităţilor ţinutale şi regionale. La 8 iunie 1815, guvernatorul civil al Basarabiei înştiinţează Serdăria de Orhei că a trimis un detaşament, în frunte cu căpitanul Puha, „...pentru a-i prinde pe tâlhari (haiduci – V.T.) care operau în împrejurimile Orheiului”[2].
Deşi autorităţile locale şi regionale întreprind toate măsurile pentru a pune capăt acestor atacuri, ele au continuat şi în anii următori. La 29 iulie 1818 administraţia locală îl informează pe guvernatorul civil al Basarabiei că, în luna iunie, în ţinuturile Orhei şi Iaşi „...tâlharii (haiducii – V.T.) au săvârşit numeroase crime”[3].
Treptat, în mişcarea haiducească intervin anumite schimbări privind atât componenţa socială şi etnică, numărul şi forma de manifestare, cât şi arealul geografic. Datele, deşi fragmentare, depistate din fondul 2 „Cancelaria guvernatorului Basarabiei” al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova referitor la mişcarea haiducească în primii ani după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus sunt sistematizate în Tabelul 8.


Tabelul 8
Atacurile deschise ale tâlharilor (haiducilor)
din Basarabia în anii 1819-1828*

Anii**
Ţinuturile
În total
Raportul,
în %
Hotin
Iaşi
Orhei
Bender
Ismail
Akkerman
1815


11
2,4
1818

1
12
4,9
1819
-
-
-
-
-
1
1
2,4
1820
1
4
3
-
5
-
13
31,7
1823
-
-
10
3
6
5
24
58,5
În total
1
5
15
3
11
6
41
100,0
În %
2,4
12,2
36,6
7,3
26,8
14,6
100,0
-

* ANRM F. 2, inv.1, d. 2, 9, 10, 35, 78, 79, 80, 82, 83, 96, 107, 109, 110, 113-115, 117, 118, 125, 128, 133, 144, 189, 192, 216, 233, 237, 256-259, 262-264, 267-270, 272, 284, 332, 382, 387, 390, 399, 402, 463-467, 515, 520, 528, 529, 538, 540, 553, 561, 563, 569, 583, 584, 586, 596, 611, 612, 626, 666, 669, 670, 675-677, 684, 685, 690, 691, 692, 726, 728, 732, 775, 781, 794, 795, 836-839, 842, 850, 860, 862, 863, 868, 869, 900, 903, 906, 909, 919, 928, 929, 939, 943, 955, 1044, 1122, 1162, 1235, 1300, 1335, 1496, 1498, 1500 passim.
** Datele pentru ceilalţi ani lipsesc.

Datele incluse în  Tabelul 8 demonstrează că, spre deosebire de perioada precedentă, numărul mişcărilor haiduceşti sau al atacurilor tâlhăreşti atestate doar în baza acestor documente a crescut până la 38. Cele mai variate forme ale acestui tip de protest social au fost înregistrate în anii 1820 şi 1823: în ţinutul Orhei 15 (34,2%), Ismail – 11 (28,9%), Akkerman – 6 (15,8%). În celelalte 3 ţinuturi – Iaşi, Hotin şi Bender – numărul protestelor de acest fel era destul de mic.
Documente de arhivă ne dau posibilitatea să facem certa deosebire dintre mişcarea haiducească şi actele de tâlhărie. Spre exemplu, administraţia locală îl informează la 8 mai 1820 pe guvernatorul civil al Basarabiei că în satul Babele, ţinutul Ismail, în noaptea de 2 spre 3 mai 8 tâlhari au prădat crâşma arendată de Ianchel Piper şi au furat 514 lei. Ulterior, 4 dintre aceşti 8 tâlhari – Egor Gavrilov, grecul Constantin Ivanov, Iacob Kovalenko şi Procopii Parşikov, au fost prinşi de către paza sanitară[4]. Un alt caz este jefuirea cârciumii numite Bacşa, ce a avut loc în noaptea de 7 spre 8 iulie 1820, iar ceva mai târziu şi a cârciumii numite Talpa, din ţinutul Iaşi[5]. Similar este şi cazul care a avut loc în februarie 1823, în ţinutul Akkerman, când „...câteva persoane necunoscute (undeva 4 persoane) au pătruns seara în odaia lui Nicolae Burlacu..., de unde au furat 130 de lei şi diferite bunuri”[6]. Sau cazul când în decembrie 1823 „...în ţinutul Akkerman, în miez de noapte, 12 persoane necunoscute au jefuit odaia lui I.Ciumac din cătunul Dracul, deposedându-l de bani şi diferite bunuri”[7]. Şi mai paradoxal este cazul comunicat la 29 august 1823 de Administraţia ţinutală guvernatorului civil al Basarabiei: din moşia Cuceri, ţinutul Orhei, în apropiere de oraşul Chişinău, „...3 persoane necunoscute l-au atacat pe fostul egumen al mănăstirii Căpriana, l-au bătut cu cruzime şi l-au jefuit”[8]. Este greu a califica aceste acte ca mişcare haiducească.
Documentele atestă că, cel mai des, aceste acte de tâlhărie erau săvârşite nu de moldoveni, ci de alogeni. La 21 martie 1823, administraţia ţinutului Orhei raportează guvernatorului civil al Basarabiei că „...pe data de 16, luna curentă (martie – V.T.), în cârciuma aflată pe moşia Grozeşti au apărut 12 răufăcători. Aceştia erau sârbi sau bulgari, deoarece purtau haine deosebite şi vorbeau limba sârbă, fiind înarmaţi cu 2 pistoale, 3 săbii, 4 pumnale şi alte arme”[9].
Mişcarea haiducească cuprindea teritorii mari şi atrăgea atenţia administraţiei locale sau a celei regionale prin componenţa socială şi etnică, numărul şi formele de manifestare. Şeful Oficiului poştal regional din Basarabia, colonelul Alekseev, îi comunică la 15 iulie 1820 guvernatorului civil al Basarabiei că „...pe drumul de poştă ce duce din Sculeni spre Chişinău şi Bălţi au apărut cete de tâlhari, care jefuiesc trecătorii nu numai noaptea, dar şi ziua”[10]. La 26 august 1820 administraţia locală îl informează pe guvernatorul civil al Basarabiei că în ţinutul Orhei acţionează mai multe grupuri de tâlhari (probabil, haiduci – V.T.), ce comit jafuri pe 4 drumuri mari care duc spre Sculeni, Orhei, Bender şi Botna. Din numărul tâlharilor care acţionau în ţinutul Orhei, în luna august, au fost prinse 32 de persoane, inclusiv o femeie. În lista anexată la raportul ispravnicului ţinutului Orhei figurează: Vlae Bâcu (numit şi Vasile), Ştefan şi Ion Ursu etc.[11]
De cele mai dese ori, victime ale atacurilor tâlhăreşti deveneau negustorii, care se ocupau cu cămătăria şi comerţul şi care aveau deci bani. Spre exemplu, la 29 august 1823 Administraţia ţinutală raportează guvernatorului civil al Basarabiei că în ţinutul Orhei, în apropiere de târgul Călăraşi, „...câteva persoane necunoscute l-au atacat pe evreul Celman Goldenbruc, care se deplasa pe drumul de poştă, i-au furat 18092 monede de aur turceşti, alte lucruri şi au dispărut”[12].
Sunt cunoscute cazuri când proprietarii de pământ erau atacaţi de cete de haiduci din Principatul Moldova. La 23 noiembrie 1823, Administraţia ţinutală raportează guvernatorului civil al Basarabiei că în ţinutul Ismail, în noaptea de 10 spre 11 noiembrie, „... câţiva răufăcători necunoscuţi, circa 18 persoane, au trecut din Moldova de peste Prut în Basarabia, au jefuit casa proprietarului Constantin Semionovici din satul Vadul lui Isac şi au fugit peste Prut”[13].
HAN (постоялый двор) – local cu ospătărie, în oraş sau la marginea drumurilor de ţară, unde se adăposteau, peste noapte, drumeţii cu caii şi căruţele lor. În 1818, pentru adăpost, în timpul iarmarocului din Chişinău, negustorii plăteau de la 200 până la 300 ruble asignate[14].


[1] G.Botezatu. Haiducii moldoveni din prima jumătate a secolului al XIX-lea. – În: Anale Ştiinţifice ale Institutului de Limbă şi Literatură al AŞ RSSM. – Chişinău, 1961, p. 246-261; D.Dragnev. Atamanul codrilor (135 de ani de la începutul activităţii detaşamentului haiducesc al lui Teodor Tăbultoc). – În: Calendar de masă 1967. – Chişinău, 1966, p.104-105; Idem. Гайдуки – народные мстители. – Кишинев, 1962; Я.С. Гросул. Крестьяне Бессарабии (1812-1861 гг.). – Кишинев, 1956, c. 273-282.
[2] ANRM, f. 2, inv. 1, d. 387, f. 257.
[3] Ibidem, d. 553, f. 8.
[4] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 675, f. 130-130 verso.
[5] Ibidem, f. 237, 248.
[6] Ibidem, d. 838, f. 77 verso-78.
[7] Ibidem, d. 839, f. 216.
[8] Ibidem, d. 837, f. 132 verso.
[9] Ibidem, d. 838, f. 153.
[10] Ibidem, d. 675, f. 226-226 verso.
[11] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 675, f. 310-311 verso.
[12] Ibidem, d. 837, f. 132 verso.
[13] Ibidem, d. 839, f. 187.
[14] Ibidem, F. 5, inv. 2, d. 743, f. 100.