DIRECŢIA POLIŢIENEASCĂ RURALĂ A REGIUNII BASA­RABIA (Сельское полицейское управление Бессарабской об­ласти) | Muzeul din inima mea |

DIRECŢIA POLIŢIENEASCĂ RURALĂ A REGIUNII BASA­RABIA (Сельское полицейское управление Бессарабской об­ласти)DIRECŢIA POLIŢIENEASCĂ RURALĂ A REGIUNII BASA­RABIA (Сельское полицейское управление Бессарабской об­ласти) – direcţie instituită în baza deciziei Comitetului de Miniştri din 12 martie 1835[1]. Drept motiv pentru instituirea direcţiei poliţieneşti rurale a servit cererea guvernatorului civil al Basarabiei, care, analizând activitatea judecătoriilor locale, a constatat că acestea, fiind alcătuite din şefii locali, 4 asesori şi câţiva funcţionari călări şi câţiva călăraşi pedeștri, pentru transmiterea corespondenţei, nu au executori direcţi ai dispoziţiilor sale. Din care considerent nu toate încălcările ajung până la judecătoriile locale, altele ajung cu mare întârziere, iar atunci când apar hoţii, aceştia nu sunt urmăriţi. În plus, guvernatorul scria că pe parcurs cresc datoriile la prestaţii; cerinţa pentru un nou recensământ al populaţiei se amână, iar ţăranii de pe pământurile moşiereşti nu ard de dorinţa de a încheia contracte cu moşierii în baza Regulamentului despre ţărani din 24 ia­nu­arie 1834.
Pornind de la faptul că îmbunătăţirea situaţiei poliţiei era amânată până la adoptarea Regulamentului despre ţărani, guvernatorul civil al Basarabiei considera necesar ca, în baza Capitolului II al Regulamentului dat, poliția în Basarabia să fie instituită până în anul 1836, an în care urmau să fie încheiate înţelegerile finale dintre ţărani şi moşieri, administraţia sătească.
La rândul său, M.S. Voronţov a considerat necesar şi posibil să se înceapă organizarea plaselor şi instituirea în ele a administraţiei săteşti, în baza Regulamentului despre ţărani; el considera că aceste masuri vor consolida prestigiul poliţiei locale[2]. Ministrul de Interne a susţinut demersul guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei M.S. Voronţov, bazat pe cererea guvernatorului civil, de a organiza în Basarabia sistemul de plase şi de a institui în ele administraţia sătească, în baza Regulamentului despre ţărani din 24 ianuarie 1834. La 29 martie 1835 demersul ministrului de Interne este confirmată la şedinţa Comitetului de Miniştri[3].


[1] ПСЗРИ, собр. II, т. X, отд. первое, 1835, №7941. – СПб., 1836, c. 225.
[2] ПСЗРИ, собр. II, т. X, отд. первое, 1835, №7941. – СПб., 1836, c. 225-226.
[3] Ibidem, p. 226.