COMITETUL PRINCIPAL DIN ODESA PENTRU STABILIREA PREJUDICIILOR CAUZATE NOVOROSIEI ŞI BASARABIEI ÎN ANII RĂZBOIULUI DIN CRIMEEA (1853-1856) (Одесский Главный Комитет по определению ущерба, нане­сен­ного Новороссийскому краю и Бессарабской области во время Крымской войны (1853-1856)) | Muzeul din inima mea |

COMITETUL PRINCIPAL DIN ODESA PENTRU STABILIREA PREJUDICIILOR CAUZATE NOVOROSIEI ŞI BASARABIEI ÎN ANII RĂZBOIULUI DIN CRIMEEA (1853-1856) (Одесский Главный Комитет по определению ущерба, нане­сен­ного Новороссийскому краю и Бессарабской области во время Крымской войны (1853-1856))COMITETUL PRINCIPAL DIN ODESA PENTRU STABILIREA PREJUDICIILOR CAUZATE NOVOROSIEI ŞI BASARABIEI ÎN ANII RĂZBOIULUI DIN CRIMEEA (1853-1856) (Одесский Главный Комитет по определению ущерба, нане­сен­ного Новороссийскому краю и Бессарабской области во время Крымской войны (1853-1856)) – comitet instituit prin manifest imperial la 5 februarie 1857, cu sediul în Odesa, sub preşedinţia guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei, în care au intrat: funcţionari de rang înalt din cadrul administraţiei locale şi locuitori de onoare, aleşi din rândurile diferitelor categorii sociale, iar în calitate de deputaţi – funcţionari numiţi din partea ministerelor: Militar, de Interne, de Finanţe şi a Proprietăţilor Statului. Concomitent, la discreţia guvernatorului general, erau instituite şi comitete locale, în acele locuri şi în acea componenţă în care găsea de cuviinţă guvernatorul, cu condiţia ca în fiecare localitate să existe o asemenea instituţie, iar în fiecare comitet, în afară de persoane din cadrul administraţiei locale, să intre şi câte unul sau mai mulţi deputaţi din partea stărilor sociale.
În baza dispoziţiei Comitetului de Miniştri din 6 aprilie 1856, asigurarea cu rechizite de birou, atât a Comitetului Principal, cât şi a comitetelor locale, era pusă la discreţia guvernatorului general.
Comitetul Principal urma să alcătuiască un regulament detaliat privind activitatea comitetelor locale şi să le asigure cu instrucţiuni speciale, în acelaşi rând să supravegheze corectitudinea activităţii comitetelor locale. Preşedinte al Comitetului Principal a fost numit guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei, contele A.G. Stro­ganov.
Pe măsura îndeplinirii de către comitetele locale a obiectivelor fixate, informaţiile şi concluziile prezentate erau minuţios verificate în Comitetul Principal, care punea la dispoziţia comitetelor informaţii suplimentare, pentru ca datele prezentate să fie veridice. În baza acestor date erau alcătuite listele persoanelor care au suferit în timpul războiului, cu indicarea în dreptul fiecărei persoane a costului pagubei, urmând să i se acorde ajutoare băneşti din partea guvernului sau credite pentru restabilirea gospodăriei.
După alcătuirea listelor, guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei le prezenta spre examinare ministrului de Interne, care urma să le prezinte la şedinţa Comitetului de Miniştri pentru adoptare.
Ţinând cont de faptul că examinarea listelor de către comitetele locale va necesita timp, iar unele chestiuni ce ţineau de consecinţele războiului necesitau rezolvare urgentă, din vistieria statului au fost alocate şi puse la dispoziţia guvernatorului general 500 mii rub. argint. Concomitent, ministrul de Interne trebuia să anunţe întreaga populaţie din Rusia că vor fi colectate donaţii benevole, în folosul locuitorilor din Novorosia care au avut de suferit de pe urma războiului.
În scopul distribuirii corecte şi echitabile a ajutoarelor şi privilegiilor acordate, populaţia din Novorosia (şi cea din Basarabia) a fost împărţită în 3 categorii, în dependenţă de nivelul prejudiciilor şi distrugerilor cauzate:
1.   În prima categorie au fost incluse gospodăriile care, deşi au îndeplinit prestaţii extraordinare, nu au suferit pierderi considerabile.
2.   În categoria a doua au fost incluse toate localităţile care au îndeplinit fără întrerupere prestaţiile militare extraordinare şi care, deşi şi-au păstrat o parte din avere, nu aveau posibilităţi reale de a-şi restabili rapid gospodăria.
3.   În categoria a treia au fost incluse acele localităţi care în timpul operaţiilor militare sau din cauza invaziei inamicului au fost ruinate completamente.
Împărţirea localităţilor în aceste trei categorii a fost încredinţată Comitetului Principal, sub preşedinţia guvernatorului general.
Începând cu 1 ianuarie 1857, locuitorii din Novorosia, care făceau parte din prima categorie, puteau îndeplini dările faţă de stat la sfârşitul anului, fără a fi supuşi penalităţilor. Locuitorii din categoria a doua achitau, pe parcursul anului, doar jumătate din suma impozitelor de stat, iar locuitorii din categoria a treia erau eliberaţi de plata acestor impozite pe parcursul întregului an[1].
Oraşele care au suferit în urma invaziei inamicului (Sevastopol, Kerci, Eupatoria şi târguşorul Balaklav) au fost eliberate, în genere, de plata taxelor de ghildă: oraşul Sevastopol – pe o perioadă de 10 ani, iar celelalte – pe o perioadă de 5 ani, de aceste privilegii beneficiind toate persoanele, atât de etnie rusă, cât şi străină, atât cei care erau înscrişi deja în categoria negustorilor de ghildă, cât şi cei care urmau să se stabilească cu traiul în aceste oraşe în cursul perioadei de 10 sau 5 ani. Negustorii beneficiau şi de alte privilegii[2].
La 1 mai 1857, la cererea guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei, Comitetul de Miniştri a confirmat cele trei categorii ale populaţiei Novorosiei şi Basarabiei, împuternicind Comitetul Principal din Odesa să alcătuiască listele localităţilor care au suferit de pe urma războiului reieşind din criteriile deja stabilite[3].
Activitatea comitetelor locale pe întreg teritoriul Basarabiei a fost încheiată la sfârşitul anului 1857, rapoartele fiind prezentate spre aprobare Comitetului Principal din Odesa. La 7 februarie 1858, Senatul Guvernant a confirmat, în baza deciziei imperiale, împărţirea populaţiei Novorosiei şi Basarabiei în cele trei categorii deja stabilite, în dependenţă de gravitatea prejudiciilor cauzate de război. În categoria întâi au fost incluse: oraşele Soroca şi Bălţi şi judeţul Soroca-Iaşi, oraşul Hotin şi judeţul Hotin. În categoria a doua au fost incluse: oraşul Chişinău şi judeţul Chişinău, oraşul Orhei şi judeţul Orhei, oraşul Akkerman şi judeţul Akkerman, partea din judeţul Cahul rămasă în componenţa Basarabiei (după retrocedarea teritoriului de sud Principatului Moldova), oraşul Bender şi judeţul Bender[4]. Întrucât populaţia Basarabiei nu a fost implicată direct în teatrul operaţiilor militare, localităţi de categoria a treia nu au fost stabilite.


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXXII, 1857, отд. первое, №31486. – СПб., 1858, c. 123-125.
[2] Despre privilegiile acordate negustorilor a se vedea mai detaliat: Ibidem, p. 125-126.
[3] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXXII, 1857, отд. первое, №31780. – СПб., 1858, c. 347-348.
[4] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXXIII, 1858, отд. первое, №32750. – СПб., 1860, c. 106-108.