CANCELARIA PROVIZORIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL REGIONAL AL BASARABIEI (Временная Канцелярия при Бессарабском областном Совете, для рассмотрения просьб с документами лиц, отыскивающих право на привилегированное звание) | Muzeul din inima mea |

CANCELARIA PROVIZORIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL REGIONAL AL BASARABIEI (Временная Канцелярия при Бессарабском областном Совете, для рассмотрения просьб с документами лиц, отыскивающих право на привилегированное звание)CANCELARIA PROVIZORIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL REGIONAL AL BASARABIEI (Временная Канцелярия при Бессарабском областном Совете, для рассмотрения просьб с документами лиц, отыскивающих право на привилегированное звание) – Cancelarie instituită în baza deciziei Comitetului de Miniştri din 2 aprilie 1835, pe lângă Consiliul Regional al Basarabiei. În componenţa Cancelariei intrau 10 persoane: un expeditor, care îndeplinea şi funcţia de secretar – cu un salariu de 350 rub., un ajutor de secretar cu 250 rub., 4 traducători – câte 300 rub., 4 conţopişti – câte 150 rub. Pentru cheltuielile Cancelariei din vistieria statului erau alocate anual 300 rub. sau, în total, 2700 rub. argint[1]. Cancelaria Provizorie a fost instituită cu scopul de a examina dosarele şi drepturile categoriilor sociale privilegiate din Basarabia de a-şi redobândi drepturile, privilegiul şi titlul de nobleţe.
La 3 noiembrie 1836, Comitetul de Miniştri a reconfirmat activitatea Comisiei până la 1 ianuarie 1839[2]. Pe parcursul acestor cca 4 ani de activitate a Cancelariei, potrivit raportului guvernatorului general a Novorosiei şi Basarabiei prezentat ministrului de Justiţie, Consiliul Regional al Basarabiei a examinat până la 1 ianuarie 1839 dosarele a 5460 de familii, parvenite de la diferite persoane particulare şi cele transmise de la Guvernul Regional al Basarabiei şi de la Administraţia Financiară. Urma să examineze dosarele a încă 1227 de familii, care au prezentat dosarele în Consiliul Regional, deja după instituirea Cancelariei. În plus, existau și dosare prezentate în Consiliul Regional ale unor ţărani care pretindeau la o stare socială privilegiată şi care au prezentat noi documente. Din acest considerent, Consiliul Regional al Basarabiei cere prelungirea termenului de activitate a Cancelariei cu încă un an. Cererea Consiliului Regional al Basarabiei este susţinută de guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei şi de ministrul de Finanţe. La 5 ianuarie 1839 este emisă decizia Comitetului de Miniştri de a prelungi pe o perioadă de un an activitatea Cancelariei Provizoriei de pe lângă Consiliul Regional al Basarabiei. După expirarea termenului de activitate a Cancelariei, persoanele care doreau să-şi redobândească drepturile, privilegiul şi titlul de nobleţe urmau să acţioneze în baza prevederilor generale. Pentru soluţionarea acestor întrebări, în această perioadă, timp de şase luni,
populaţia era înştiinţată prin intermediul unor anunţuri speciale, după a cărui expirare Consiliul Regional al Basarabiei mai avea timp suficient pentru a examina dosarele prezentate la sfârşitul primei jumătăţi de an[3].


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. X, 1835, отд. первое, №8023. – СПб., 1836, с. 295-296.
[2] ПСЗРИ. Собр. II, т. XI, 1836, отд. второе, №9678. – СПб., 1837, с. 172.
[3] ПСЗРИ. Собр. II, т. XIV, 1839, отд. первое, №11912. – СПб., 1840, с. 2-4.