Valentin Tomuleţ. Basarabia în epoca modernă (1812-1918). (Instituţii, Regulamente, Termeni). Chişinău, 2012 | Muzeul din inima mea

miercuri, 2 mai 2012

Valentin Tomuleţ. Basarabia în epoca modernă (1812-1918). (Instituţii, Regulamente, Termeni). Chişinău, 2012


 
Joi, 26 aprilie 2012, în cadrul Conferinţei Internaţionale Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812 şi impactul lui asupra istoriei românilor. 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, a fost prezentată lucrarea istoricului Valentin Tomuleţ, BASARABIA ÎN EPOCA MODERNĂ (1812-1918).  (INSTITUŢII, REGULAMENTE, TERMENI). (Chişinău, 2012).

Valentin TOMULEŢ, doctor habilitat în istorie, profesor universitar este un nume bine cunoscut în mediul savanţilor atât din ţară, cât şi de peste hotare, fiind autor a peste 150 de lucrări ştiinţifice, inclusiv a 2 monografii şi a 2 culegeri de documente, în care sunt tratate diferite aspecte ale istoriei Basarabiei în sec. al XIX-lea.

Recenta lucrare – BASARABIA ÎN EPOCA MODERNĂ (1812-1918). INSTITUŢII, REGULAMENTE, TERMENI – constituie rodul unei munci asidue, de ani de zile, ani în care s-a documentat în arhivele din Ucraina, Rusia, România şi din Republica Moldova cu efervescenţa caracteristică unui cercetător erudit, pentru a putea prezenta cititorului un studiu valoros, original, inedit, de un real folos tuturor celor interesaţi de istoria acestui neam.

Lucrarea reprezintă un studiu cu caracter enciclopedic ce include cca 670 de termeni, unii reflectând istoria diferitelor instituţii, alţii – diferite regulamente, inclusiv termeni cu conţinut economic, social, politic, fiscal, administrativ, religios etc., depistaţi pe parcursul anilor în diferite fonduri de arhivă, care au fost utilizaţi în Basarabia în sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea.

Meritul deosebit al autorului constă atât în sistematizarea şi explicarea profund ştiinţifică a celor mai diverse noţiuni, termeni, instituţii, regulamente, cât şi în analiza evoluţiei acestora, în determinarea rolului lor în contextul evoluţiei istorice a Basarabiei în sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea, dar şi în redarea schiţelor de portret ale unor personalităţi care s-au marcat prin atitudinile lor în accentuarea nuanţată a coloritului unei sau altei instituţii.

Apariţia lucrării este pe deplin justificată din moment ce perioada investigată de savant constituie deja pagini de istorie ce suscită interesul sporit pentru trecutul neamului românesc. Lucrarea de referinţă prezintă un adevărat tezaur istoric al neamului românesc: este un suport didactic pentru elevi, studenţi, profesori şi pentru toţi cei care nu sunt indiferenţi faţă de adevărul istoric, de a cărui falsificare abundă un şir de astfel de lucrări scrise în epoca sovietică.

Lucrarea are menirea de a facilita lucrul colaboratorilor ştiinţifici, în special al tinerilor cercetători, care, făcând primii paşi în ştiinţă, întâlnesc diferiţi termeni necunoscuţi, în acelaşi rând al profesorilor, studenţilor, liceenilor, elevilor, familiarizându-i şi pe toţi cei interesaţi de istoria acestui frumos plai. Anume cu acest scop, dl. profesor Valentin Tomuleţ, a binevoit să accepte plasarea integrală a lucrării online.   

© Valentin TOMULEŢ, 2012. © USM, 2012. Toate drepturile rezervate. Conţinutul acestei lucrări este protejat prin Legea dreptului de autor. Folosirea conţinutului ori a unor parţi din acesta fără înştiinţarea, respectiv aprobarea autorului, se pedepseşte conform legilor în vigoare.

 Volumul 1 Volumul 2 Volumul 3
 Valentin Tomuleţ. Basarabia în epoca modernă (1812-1918). (Instituţii, Regulamente, Termeni). Volumul I Valentin Tomuleţ. Basarabia în epoca modernă (1812-1918). (Instituţii, Regulamente, Termeni). Volumul II Valentin Tomuleţ. Basarabia în epoca modernă (1812-1918). (Instituţii, Regulamente, Termeni). Volumul III

Faceţi click pe coperta volumului pentru a-l deschide

Terminii incluşi:

Volumul I
A ACARET, ACT STATUTAR DE ÎMPROPRIETĂRIRE (ACT REGLEMENTAR), ADMINISTRAŢIA CARANTINELOR DIN BASARABIAADMINISTRAŢIA COMANDANTULUI MILITAR DE CATEGORIA ÎNTÂI DIN ISMAIL, ADMINISTRAŢIA DE PLASĂ DIN BASARABIAADMINISTRAŢIA DE PLASĂ ÎN SATELE DE PE DOMENIILE STATULUI DIN BASARABIA (Волостное Правление в казенных селениях Бессарабской области), ADMINISTRAŢIA DOMENIILOR DIN BASARABIA ALE MĂNĂSTIRILOR ORTODOXE DE PESTE HOTARE (Управление Имениями Православных Заграничных Монастырей в Бессарабии), ADMINISTRAŢIA ORĂŞENEASCĂ (Городовое Управление), ADMINISTRAŢIA REGIONALĂ (GUBERNIALĂ) (Областное/губернское Управление), Administraţia Regională (Областное Управление), ADMINISTRAŢIA RURALĂ (Сельское Управление), ADMINISTRAŢIA SALINELOR DIN BASARABIA (Бессарабское Соляное Управление), ADMINISTRAŢIA SPECIALĂ (градоначальство), ADMINISTRAŢIA SPECIALĂ A ORAŞULUI ISMAIL (Измаильское градоначальство), ADMINISTRAŢIA ŢINUTALĂ (Уездное Управление)ADMINISTRAŢIA VAMALĂ DE CONTROL LA HOTARUL TERESTRU DE VEST AL RUSIEI (Контрольное Таможенное Управление по Западной сухопутной границе России), ADMINISTRAŢIE LOCALĂ (земское управление), ADUNAREA OBŞTII SĂTEŞTI (сельский мировой сход), ADUNARE NOBILIARĂ (дворянское собрание)ADUNAREA DEPUTAŢILOR NOBILIMII DIN BASARABIA (Бессарабское Дворянское Депутатское Собрание)ADUNAREA ZEMSTVEI GUBERNIALE DIN BASARABIA (Бессарабское губернское земское собрание), AGIE, AGRICULTOR LIBER (свободный хлебопашец), AGRICULTOR RUS (русский хлебопашец), AJUTORINŢĂ, ANEXAREA BASARABIEI LA IMPERIUL RUS (присоединение Бессарабии к Российской империи), ANEXIUNE (аннексия), ANKER (анкер), ARBORE GENEALOGIC, ARENDAŞ (posesor), ARHIEPISCOP (архиепископ), ARHIEREU (архиерей), ARHIERIE, ARHIMANDRIT (архимандрит), ARMAŞ (армаш), ARMATA CĂZĂCEASCĂ DUNĂREANĂ (Дунайское Казачье войско), ARNĂUT (арнаут), ARŞIN (аршин), ASIGNATUL RUSESC (русская ассигнация), ASPRU (аспра), AUDITOR PERMANENT DE PE LÂNGĂ GUVERNATORUL MILITAR AL BASARABIEI (Постоянный Аудитор при Бессарабском Военном Губернаторе), AUTOHTON (туземный/коренной), AUTONOMIE, AVAET (havaet) (авает).
B BAN (бан), BANALITATEBANCA COMERCIALĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневский Коммерческий Банк)BANCA SOCIALĂ A ORAŞULUI CHIŞINĂU (Общественный Банк горoда Кишинева), BANCĂ COMERCIALĂ (коммерческий банк), BANCĂ RURALĂ (сельский банк), BANI DE AUR TURCEŞTI (турецкие золотые деньги), BANI PENTRU CURTE (дворовые деньги), BANI PENTRU LOC (деньги за место), BANI PENRU MASĂ, BANI PENTRU RAŢIE, BASARABIA (Бессарабия)BATALIONUL GARNIZOANEI INTERNE DIN CHIŞINĂU (Кишиневский внутренний гарнизонный батальон), BĂRBÂNŢĂ (барбынца), BĂTRÂN (бэтрын), BEILIC (beylik) (бейлык), BEJENAR (băjenar, bejănar) (беженары, беженцы), BEŞLIC (бешлик), BEZMĂN (camănă, cerărit, embatic), BIBLIOFILIE, BIR (bir împărătesc) (бир), BIRAR, BIRĂU (бирэу/сельский староста), BIRNIC (данник/плательщик податей)BIROUL DIN CHIŞINĂU PENTRU ANGAJAREA RECRUŢILOR (Кишиневская контора для найма рекрутов)BIROUL (SERVICIUL) GUBERNIAL AL BASARABIEI (Бессарабское губернское Присутствие)BIROUL REGIONAL (GUBERNIAL) DE HOTĂRNICIE DIN BASARABIA (Бессарабская Областная / Губернская Межевая Контора), BLĂNĂRITUL (бланарская подать), BOIER (боярин), BOIERESC (12 zile lucrătoare) (барщина), BOIERNAŞ (боернаш), BRANIŞTE (господарское поместье), BRAZDĂ (борозда), BREASLĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ (ремесленный цех), BRESLAŞ (ремесленник), BRIC (брик), BRUDINĂ (брудина), BUGEAC (Буджак), BURDUJĂ, BURGHEZIE (буржуазия), BURLAC (бурлак), BURLACITA.
C CAGAL (кагал), CAI DE OLAC, CANCELARIA GUVERNATORULUI CIVIL (MILITAR) AL BASARABIEI (Канцелярия Бессарабского гражданского губернатора), CANCELARIA GUVERNATORULUI GENERAL AL NOVOROSIEI ŞI BASARABIEI (Канцелярия Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора), CANCELARIA PRIVIND ADMINISTRAREA REGIUNII BASARABIA (Канцелярия по управлению Бессарабской областью), CANCELARIA PROVIZORIE DE PE LÂNGĂ CONSILIUL REGIONAL AL BASARABIEI (Временная Канцелярия при Бессарабском областном Совете, для рассмотрения просьб с документами лиц, отыскивающих право на привилегированное звание), CANTARGIU ŞI VATAGIU DE HARABAGIU (cantarji şi vataji de arabaji) (кантаржи и ватажи де арабаджи), CAPITAL COMERCIAL (торовый капитал), CAPITAŢIE (подушная подать/поголовщина), CAR ÎMPĂRĂTESC, CARANTINĂ PROVIZORIE (временный карантин), CARTE DE JUDECATĂ, CARTE DOMNEASCĂ (întăritură domnească) (hrisov) (господарская грамота), CARTE LITURGICĂ, CARTE RARĂ (редкая книга), CASĂ DE CEAMUR (чемгурный дом), CASĂ DE COMERŢ (торговый дом), CAŞCAVAL (кашкавал), CATAGRAFIE / RECENSĂMÂNT (перепись населения), CATASTIF (реестр/книга для записей), CAZAC (казак), CAZAC DE COHORTĂ (когортный казак), CĂLĂRAŞ (калараш), CĂPITAN DE CĂLĂRAŞI (капитан де калараш), CĂPITAN DE DOROBANŢI (dărăbanţ, dărăban, daraban, drabant)(капитан де дарабань), CĂPITAN DE LEFEGIU (капитан де леферджи), CĂPITAN DE MARGINĂ (капитан де маржинэ), CĂPITAN DE MAZILI (mazâl) (капитан де мазыль), CĂPITAN DE O MIE (капитан де о мие), CĂPITAN DE TÂRG (капитан де тырг), CĂPITAN DE VOLUNTARI (капитан де волунтирь), CĂPIŢĂ (копна), CĂRĂUŞ (чумак), CĂRĂUŞIE (HARABAGIE) (кэрэушие), CĂTUN (деревушка/хутор), CÂNTAR (кантарь), CÂRMUIREA REGIONALĂ (GUBERNIALĂ) A BASARABIEI (Бессарабское областное правление), CÂŞLAR (кишларь), CÂŞLĂ (кишла), CEATĂ, CERTIFICAT COMERCIAL (торговое свидетельство), CERTIFICAT SCRIS / TIPĂRIT (Письменный билет/печатный билет), CERVONEŢ (червонец), CETĂŢEAN DE ONOARE (почетный гражданин), CETVERIC (четверик), CETVERTI (четверть), CHELARIA OCNEI (окнишная келария), CHILĂ (кила), CHILĂ DE BRĂILA (Браиловская кила), CHIOŞC (cort) (ларек), CHIRIE (плата за провоз), CIOCLU (gropar) (гробокопатель), CISLAŞ (числаш), CISLĂ (числэ), CIUBOTE (ciobote), CIUNDUC (чюндук), CLACĂ (клака), CLAIE (скирда/копна), CODAŞ (кодаш), COLONIE EVREIASCĂ (еврейская колония), COLONIST (COLONIŞTI) (переселенец), COLONIST ELVEŢIAN (швейцарский переселенец), COLONIST GERMAN (германский колонист), COLONIST TRANSDANUBIAN (задунайский переселенец), COLONIZARE (колонизация), COMISAR DE ŢINUT (comisar militar) (комиссар цынута), COMISIA DE ANCHETĂ DIN CHIŞINĂU PENTRU DESCOPERIREA ABUZURILOR ŞI FALSIFICĂRILOR ÎN TIMPUL ANGAJĂRII DORITORILOR ÎN RECRUŢI (Кишиневская следственная комиссия для раскрытия злоупотреблений и подлогов при найме охотников в рекруты), COMISIA NOBILILOR DIN BASARABIA (Бессарабская дворянская комиссия), COMISIA (COMISIILE) PENTRU AŞEZAREA ŞI STABILIREA ŢIGANILOR DE STAT ÎN BASARABIA (Комиссия/комиссии для поселения и водворения в Бессарабии казенных цыган), COMISIA PENTRU EXAMINAREA DOVEZILOR PREZENTATE DE NOBILII DIN BASARABIA ÎN VEDEREA ACORDĂRII TITLULUI DE NOBIL (Комиссия по рассмотрению доказательств для присуждения дворянского звания дворянам Бессарабской области), COMISIA PENTRU ÎNCARTIRUIRE DIN CHIŞINĂU (Квартирная комиссия), COMISIA PENTRU REVIZIA ACTIVITĂŢII ADUNĂRILOR DEPUTAŢILOR NOBILIMII DIN BASARABIA (Бессарабская Комиссия для ревизии действий Дворянских Депутатских Собраний), COMISIA PRINCIPALĂ DE APROVIZIONARE A ARMATEI DUNĂRENE (Главная провиантская комиссия Дунайской Армии), COMISIA REGIONALĂ DE APROVIZIONARE CU ALIMENTE DIN BASARABIA (Бессарабская областная комиссия народного продовольствия), COMISIA REGIONALĂ DE PE LÂNGĂ ADUNAREA DEPUTAŢILOR NOBILIMII DIN BASARABIA PENTRU ÎNTOCMIREA RECENSĂMINTELOR POPULAŢIEI (Областная комиссия при Дворянском Депутатском Собрании для составления переписей населения), COMISIA ŢINUTALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA RECENSĂMINTELOR POPULAŢIEI (Цынутная/уездная комиссия для составления переписей населения), COMISIA SPECIALĂ PROVIZORIE DE HOTĂRNICIE DIN BASARABIA (Бессарабская особая временная межевая комиссия), COMISIA ŞTIINŢIFICĂ A ARHIVELOR DIN BASARABIA (Бессарабская Ученая Архивная Комиссия), COMISII CADASTRALE DE DISTRICT (Окружные межевые комиссии), COMISIONARIATUL DE APROVIZIONARE DIN BASARABIA (Бессарабское Провиантское Комиссионерство), COMITETUL COMUNAL PERMANENT CAHUL, JUDEŢUL ISMAIL (Кагульский неприменный комитет Измаильского уезда), COMITETUL DE CARANTINĂ AL BASARABIEI (Бессарабский карантинный комитет), COMITETUL DE CONTROL DIN BASARABIA (Бессарабский ревизионный комитет), COMITETUL DE DISTRICT AL CASEI DE AJUTOR DIN CADRUL PAROHIILOR EVANGHELICE-LUTERANE (Окружной комитет вспомогательной кассы евангелическо-лютеранских приходов), COMITETUL GUBERNIAL CADASTRAL DIN BASARABIA (Бессарабский губернский земельный комитет), COMITETUL INZOV (Инзовский комитет), COMITETUL PENTRU CONSTRUCŢII DIN CHIŞINĂU (Строительный комитет в Кишиневе), COMITETUL PENTRU SECURITATEA SANITARĂ DIN BASARABIA (Бессарабский очистительный комитет / Бессарабский комитет карантинных очищений), COMITETUL PRINCIPAL DIN ODESA PENTRU STABILIREA PREJUDICIILOR CAUZATE NOVOROSIEI ŞI BASARABIEI ÎN ANII RĂZBOIULUI DIN CRIMEEA (1853-1856) (Одесский Главный Комитет по определению ущерба, нанесен-ного Новороссийскому краю и Бессарабской области во время Крымской войны (1853-1856)), COMITETUL PROVIZORIU AL BASARABIEI (1816-1818) (Бессарабский Временный Комитет), COMITETUL REGIONAL PENTRU CREŞTEREA CAILOR DIN BASARABIA (Бессарабский областной комитет коннозаводства), COMITETUL SPECIAL BIRNIC (COMITETUL SPECIAL DE DISTRIBUIRE A BIRULUI) (Особый Комитет по распределению бира среди бессарабских жителей), COMITETUL STATISTIC DIN ADMINISTRAŢIA SPECIALĂ A ORAŞULUI ISMAIL (Статистический Комитет Измаильского градоначальства), COMITETUL TUTELAR PE LÂNGĂ LICEUL DIN BOLGRAD (Попечительный Комитет при Болградской гимназии), COMITETUL TUTELAR PRIVIND COLONIŞTII STRĂINI DIN SUDUL RUSIEI (Попечительный Комитет об иностранных поселенцах Южного края России), COMUNITATE ARMENEASCĂ (армянское общество), COMUNITATEA MIC-BURGHEZILOR (мещанское общество), CONCESIONAR (откупщик), CONCESIUNE (откупное содержание), CONCILIATOR ÎN LITIGII FUNCIARE (мировой посредник), CONDICA RANGURILOR (Tabelul rangurilor) (Табель о рангах), CONOVĂŢ (conoveazi), CONOVOC (conovca) (коновок), CONSILIER MILITAR RUS, CONSILIUL (COMITETUL EXECUTIV) AL ZEMSTVEI GUBERNIALE DIN BASARABIA (Бессарабская губернская земская управа), CONSILIUL (COMITETUL EXECUTIV) AL ZEMSTVEI JUDEŢENE (уездная земская управа), CONSILIUL (SFATUL OBŞTESC) DE BREASLĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневская цеховая управа), CONSILIUL (SFATUL) SUPREM AL BASARABIEI (Бессарабский Верховный Совет), CONSILIUL COMERCIAL (Коммерческий совет), CONSILIUL DE MINIŞTRI (Совет Министров), CONSILIUL DE STAT (Государственный Совет), CONSILIUL REGIONAL AL BASARABIEI (Бессарабский Областной Совет), CONSISTORIU (консистория), CONSISTORIUL DUHOVNICESC DIN CHIŞINAU (Кишиневская Духовная Консистория), CONSUL RUS (În Principatele Române) (русский консул), CONSUL STRĂIN, CONTRACTUL NORMAL DIN 1846 (Нормальный контракт 1846 года), CORDON MILITAR (cordon de cazaci), CORDON SANITAR (карантинная линия), CORDON SANITARO-VAMAL (таможенно-карантинная линия), CORNĂRIT (cornăritul boilor) (корнарит), CORNET (корнет), CORVOADĂ (corvadă), COŞAR (кошеры), COT (локоть), CRÂŞMĂRIT (cârciumărit) (крышмарит), CREDINCIOS DE RIT VECHI (раскольник/старообрядец), CRUCE (cruce răsura) (крюча/крюсерасура), CUNIŢĂ (куница/коница/коницы), CUPĂ (куфа), CURDIUCENI (oltenel), CURTEAN (куртень), CUTIA BRESLEI (цеховая кутия), CVITA (квит/квита).

Volumul II
D DAJDIE (даждия), DAJDIER, DAJNIC, DARE (подать), DELARITA (деларита), DELEGAŢIE COMERCIALĂ (торговая депутация), DEPARTAMENTUL I AL GUVERNULUI REGIONAL AL BASASARABIEI – (Первый Департамент Областного Правительства)DEPARTAMENTUL II AL GUVERNULUI REGIONAL AL BASASARABIEI (Второй Департамент Областного Правительства), DEPOZIT PENTRU PROVIZII (провиантский магазин)DESCRIERE HOTARNICĂ (камеральное описание/обмежевание казенных земель), DESEATNIC, DESEATSKII (десятский), DESETINĂ (десятина), DESETINĂ DE STAT (казенная десятина), DESETINAR (de la desetină) (десятинщик)DICASTERIA DUHOVNICEASCĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневская Екзаршеская Дикастерия), DIJMĂ (дижма/десятина), DIJMĂRIT (дижмарит), DIMIRLIE (димерлия)DIRECŢIA (ADMINISTRAŢIA) VAMALĂ DIN BASARABIA (Бессарабское таможенное управление), DIRECŢIA ADMINISTRAŢIEI DE ACCIZE DIN BASARABIA (Отделение Акцизного Управления в Бессарабской области), DIRECŢIA DISTRICTULUI HOTIN DE ADMINISTRARE A PROPRIETĂŢILOR STATULUI (Хотинское окружное управление государственных имуществ), DIRECŢIA DE CONTROL A REGIUNII (GUBERNIEI) BASARABIA (Бессарабская областная/губернская контрольная палата), DIRECŢIA GUBERNIALĂ A BASARABIEI ÎN PROBLEME JUDEŢENE ŞI URBANE (Бессарабское губернское по земским и городским делам Присутствие)DIRECŢIA POLIŢIENEASCĂ RURALĂ A REGIUNII BASARABIA (Сельское полицейское управление Бессарабской области)DIRECŢIA PROPRIETĂŢILOR STATULUI DIN BASARABIA (Бессарабская Палата Государственных Имуществ)DISTRICTUL VAMAL ISMAIL (Измаильский таможенный округ), DISTRICTUL VAMAL KUBEI (Кубейский таможенный округ), DISTRICTUL VAMAL SCULENI (Скулянский таможенный округ), DIVANUL JUDECĂTORESC, DIVANUL ŢĂRII MOLDOVEI (Диван Молдавского Княжества), DOMN (господарь), DOSARELE FAMILIILOR NOBILIARE, DROB (дробы), DUCAT (дукат), DUMA ORĂSENEASCĂ (Городская Дума), DVOREAN / NOBIL (дворяне), DVOREAN DE VIŢĂ / NOBIL DE VIŢĂ, DVOREAN PERSONAL / NOBIL PERSONAL, DVORNIC, DZEŢIOLĂ (дзециола).
G GALERĂ (галера), GHILDĂ (гильдия), GIMNAZIUL DE BĂIEŢI DIN AKKERMAN (Аккерманская мужская прогимназия)GIMNAZIUL DE FETE DIN AKKERMAN (Аккерманская Павловская женская прогимназия), GIMNAZIUL DE FETE DIN BENDER (Бендерская женская прогимназия), GIMNAZIUL DE FETE DIN BOLGRAD (Болградская женская прогимназия), GIMNAZIUL DE FETE DIN ISMAIL (Измаильская женская прогимназия), GLOABĂ (пеня/штраф), GOŞTINAR (сборщик податей с овец и свиней), GOŞTINĂ (гоштина), GRÂU ARNĂUT (арнаутка), GRÂU GHIRCA (гирка), GROAPĂ PENTRU PĂSTRAREA CEREALELOR (хлебная яма), GUBERNIE (губерния), GUMELNIC (clucer), GUVERNATOR (губернатор), GUVERNATORUL BASARABIEI (Бессарабский губернатор), GUVERNATOR CIVIL (гражданский губернатор),  GUVERNATORUL GENERAL AL NOVOROSIEI ŞI BASARABIEI (Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор)GUVERNATORUL MILITAR AL BASARABIEI, ŞEFUL ADMINISTRAŢIEI CIVILE ŞI AL ADMINISTRAŢIEI SPECIALE A ORAŞULUI ISMAIL (Бессарабский военный губернатор, управляющий гражданской частью и Измаильским Градоначальством)GUVERNUL REGIONAL AL BASARABIEI (Бессарабское областное правительство).
L LEASĂ (плетеплетенный амбар / плетеплетенная решетка / запруда), LEGEA ŢĂRII, LEŞI BOTEZAŢI (поляки), LEU (лев)LICEUL DE FETE DE ZEMSTVĂ DIN AKKERMAN (Аккерманская земская женская гимназия)LICEUL DE FETE DIN CHIŞINĂU / LICEUL DE FETE DE ZEMSTVĂ NR. 1 DIN CHIŞINĂU (Кишинёвская женская гимназия / Кишинёвская первая земская женская гимназия)LICEUL „ÎMPĂRATUL ALEXANDRU AL III-LEA” DIN BOLGRAD (Гимназия Императора Александра III в Болграде)LICEUL DE BĂIEŢI NR. 2 DIN CHIŞINĂU (Вторая Кишиневская мужская гимназия / Кишинёвская 2-я мужская гимназия имени его Императорского Высочества наследника Цесаревича и Великого князя Алексея Николаевича), LICEUL PRIVAT DE FETE DIN CHIŞINĂU „IU.P. FONGHEIKIN” (Кишинёвская женская гимназия Ю.П. Фон-Гейкиной)LICEUL REGIONAL DIN BASARABIA / LICEUL DE BĂIEŢI DIN CHIŞINĂU (Liceul de băieţi Nr. 1 din Chişinău) (Бессарабская областная гимназия / Кишинёвская мужская гимназия), LINGURAR, LIPCAN (lipcean), LIPOVEAN (piliponi, filiponi, rascolnici, credincioşi de rit vechi) (липоване, филипоны или пилипоны), LITRĂ (литра), LITURGHIER (Liturghierul lui Macarie – 1508), LIUZI (lude, liude, liudi), LOGOFĂT (логофет), LOGOFĂTUL AL DOILEA (второй логофет).
M MAGALIT (магалит),  MAGAZIE DE REZERVĂ (запасной магазин), MAGAZIE DE REZERVĂ MOBILĂ (подвижной запасной магазин), MAGISTRAT (магистрат), MAGISTRATUL PROVIZORIU DIN CHIŞINĂU (Кишиневский временный магистрат), MAHMUDEA (махмудя), MARCHITAN (маркитант), MARELE AGĂ (ага), MARELE ARMAŞ (армаш), MARELE BAN (бан/наместник), MARELE CĂMĂRAŞ (камергер/боярин казначей), MARELE CĂMINAR (сборщик налогов), MARELE CLUCER (клучер), MARELE CLUCER DE ARIE, MARELE COMIS (конюший), MARELE GRĂMĂTIC (грамматик), MARELE HATMAN (великий гетман), MARELE ISPRAVNIC DE CURTE, MARELE JITNICER (prefectul grâului) (житничер), MARELE LOGOFĂT AL OBICEIURILOR, MARELE LOGOFĂT DIN ŢARA DE SUS, MARELE LOGOFĂT DIN ŢARA DE JOS, MARELE MEDELNICER (меделничер), MARELE PAHARNIC (ceaşnic) (чашник), MARELE PITAR (питар), MARELE PORTAR (портар), MARELE POSTELNIC (boierie domnească, stratornic) (постельник), MARELE SERDAR (сердар), MARELE SLUGER (слуджер), MARELE SPĂTAR (спэтар), MARELE STOLNIC (стольник), MARELE ŞĂTRAR (шатрарь), MARELE UŞAR, MARELE VAMEŞ, MARELE VISTIERNIC (казначей), MARELE VORNIC, MARELE VORNIC AL OBŞTIRILOR, MARELE VORNIC DE POLIŢIE, MAREŞALUL NOBILIMII DIN DISTRICTUL CHIŞINĂU-ORHEI (Кишиневско-Оргеевский окружной предводитель дворянства), MAREŞALUL REGIONAL AL NOBILIMII DIN BASARABIA (gubernial, din 1873) – (Бессарабский областной предводитель дворянства), MARII VORNICI, MARII VORNICI (din Ţara de Sus şi din Ţara de Jos), MAZIL (mazâl) (мазыл)MĂNĂSTIRE ÎNCHINATĂ (преклоненныe святым местам на Востоке монастыри)MĂRFURI PREŢIOASE (mărfuri de calitate) („красные” товары), MĂSURĂ (мерка), MEDELNICER, MEGIEŞ (megiaş), MENONIŢII, MERŢĂ (мерца), MICA BURGHEZIE / MIC-BURGHEZI (мещанство), MIGRAŢIUNE DE POPULAŢIE (миграция/переселение), MIJLOCAŞ (середняк), MISÂR (мисар), MOCAN (мокан/овчар), MOLOCAN (молокан), MORTASIPIE (мартосипия), MOŞIE MĂNĂSTIREASCĂ, MOŞIE RĂZĂŞEASCĂ,  MOŞNEAN (мошнен), MUZEUL DE ZEMSTVĂ GUBERNIAL DIN BASARABIA (Бессарабский губернский земский музей).
O OASPETE STRĂIN (иностранный гость/заезжий иностранный купец)OBICEIUL PĂMÂNTULUI (неписанные законы / волошское право), OCĂ (ока), OCĂ TĂTĂREASCĂ (татарская ока), OCINĂ (moşie), OCOL (окол/стан/округ), OCOLAŞ (околаш), ODAIE (одае), ODNODVORŢI (однодворцы)OFICIUL DE TUTELĂ AL COLONIŞTILOR STRĂINI DIN BASARABIA (Бессарабская Контора иностранных поселенцев), OFICIUL PORTUAR ŞI DE CARANTINĂ DIN ISMAIL (Измаильская портовая и карантинная контора), OFICIUL REGIONAL DIN BASARABIA PENTRU ŢIGANII DOMNEŞTI (Бессарабская областная контора коронных цыган), OFICIUL POŞTAL REGIONAL DIN BASARABIA (Бессарабская областная Почтовая Контора), OFICIUL REGIONAL DE RECRUTARE DIN BASARABIA (Бессарабское областное рекрутское присутствие), OFICIUL VAMAL PRINCIPAL DIN CHIŞINĂU (Главная Кишиневская вамская контора), OKSOFT (оксофт), OLAT (provincie, regiune, ţinut; împrejurime, parte a locului) (край/область), OM DE LA CURTE, ORIGINAR DIN IMPERIUL AUSTRIAC (австрийский выходeц).
P  PAHARNIC (ceaşnic), PALMĂ (пядь), PARA (пара), PARTE (de sate, de moşii), PAŞA (паша), PAŞAPORT DE AFIŞ (плакатный паспорт), PAZĂ DE FRONTIERĂ DIN BASARABIA (Бессарабская пограничная стража), PAZĂ VAMALĂ / PAZĂ DE FRONTIERĂ (Таможенная стража / Пограничная стража), PÂRCĂLAB (пыркалаб), PÂRCĂLĂBIE (пыркэлабия), PECETLUITURI DOMNEŞTI (господарские печатлуиты), PERSOANĂ (unitate) CONTRIBUABILĂ, PENSIONUL PENTRU NOBILI PE LÂNGĂ GIMNAZIUL DIN CHIŞINĂU (Благородный Пансион при Кишиневской Гимназии), PIASTRU (пиастр)PIAŢĂ (locală, regională, internă unică, naţională, internaţională)(рынок), PICIOR (foot, feet), PITAR (питар), POGON (погон), POGONĂRIT (погонорыт), POLITICA COMERCIALĂ A IMPERIULUI RUS (comercial-vamală) (торговая политика), POLITICĂ DE RUSIFICARE (русификация), POLIŢIA URBANĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневская городская полиция), POPULAŢIE ALOGENĂ, PORT DE ANTREPOZIT, PORTO-FRANCO (portliber) (порто-франко), POSESOR (поссесор), PRĂJINĂ (мерный шест), PRĂJINĂ FĂLCEASCĂ, PRESTAŢIE DE CĂLĂRAŞ, PRESTAŢIE LOCALĂ (земская повинность), PRESTAŢII EXTRAORDINARE, PREŢURI MEDII LA CEREALE (средние цены на сельскохозяйственные продукты), PRIMĂRIE MUNICIPALĂ / PRIMĂRII MUNICIPALE ALE MIC-BURGHEZILOR (городская управа / мещанские управы), PRIVILEGIU COMERCIAL (торговая льгота)PROCUROR AL TRIBUNALULUI DISTRICTULUI CHIŞINĂU (Прокурор Кишиневского окружного суда), PROCUROR REGIONAL AL BASARABIEI (областной прокурор), PROIECTUL REGULAMENTULUI DIN 1819 (Постановление пунктов об обязанностях к владельцам вотчин царан или земледельцев Бессарабской области…)PROPRIETAR DE ORAŞ / PROPRIETAR DE TÂRG (владелец города / владелец местечки), PROTEST SOCIAL (în Basarabia) (социальный протест), PUNGĂ (пунга), PUŞCAŞ (puşcar/стрелок).

Volumul III
R RACLĂ (участок), RAIA(LE) (райя), RARIŢĂ (окучник/распашник), RATMAN (ратман), RATUŞĂ (ратуша), RAZNOCINŢI (разночинцы), RĂSURĂ (рассура), RĂZEŞ (резешь), RĂZEŞI-MAZILI (резеши-мазылы), RĂZEŞI-ODNODVORŢI (резеши-однодворцы), RĂZOR (межа), RÂNDAŞ (слуга/батрак), RÂNDUIELI ŞI NĂPASTE, RECENSĂMÂNT FISCAL (ревизская сказка), RECIPISĂ (квитанция), REGISTRU (condică) DE VISTIERIE (вистирейская книга), REGISTRU (TABEL, FORMULAR DE SERVICIU) PENTRU CLERICI (clerus) (клировая ведомость), REGISTRU GENEALOGIC (родословнaя книга), REGISTRU NOTARIAL, REGISTRU PAROHIAL (condica metricii) (registru metrical) (метрическая книга), REGULAMENT VAMAL (таможенный устав), REGULAMENTUL DESPRE ŢĂRANI DIN 1834 (Положение о царанах или свободных земледельцах Бессарабской области om 24 января 1834 года),  REGULAMENTUL DIN 14 IULIE 1868 (Положение о поземельном устройстве поселян (царан) Бессарабской области, водворенных на землях частных владельцев, монастырских и других духовного ведомства экономий)REGULAMENTUL DIN 28 NOIEMBRIE 1816 (Постановление Комитета Министрoв om 28 ноября 1816 г.)REGULAMENTUL GHILDELOR (structură de ghildă/reforma ghildelor) (гильдейская реформа), REGULAMENTUL ORGANIZĂRII ADMINISTRATIVE A REGIUNII BASARABIA DIN 29 APRILIE 1818 (Устав образования Бессарабской области om 29 апреля 1818 года), REGULAMENTUL PRIVIND ADMINISTRAREA BASARABIEI DIN 29 FEBRUARIE 1828 (Учреждение для управления Бессарабской областью om 29 февраля 1828 года)REGULAMENTUL PRIVIND INSTITUIREA ADMINISTRAŢIEI PROVIZORII A BASARABIEI (Образование временного правления в Бессарабской области)REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA LOCUITORILOR DE DIFERITE CATEGORII SOCIALE STABILIŢI PE DOMENIILE STATULUI DIN REGIUNEA BASARABIA (Правила об устройстве поселян разных наименований, водворенных на казенных землях в Бессарабской области)REGULAMETUL CU PRIVIRE LA COMERŢUL CU BASARABIA DIN 17 FEBRUARIE 1825 (Правила для торговли с Бессарабией om 17 февраля 1825 года), REVIZOR DE FRONTIERĂ (пограничный ревизор), REVIZOR DE ŢINUT (цинутный/уездный ревизор)REZIDENT PLENIPOTENŢIAR AL BASARABIEI (Полномоченный наместник Бессарабской области), RUBIE (рубий), RUNŞTUC MOLDOVENESC (молдавский рундштук)RUPTA DE CĂMARĂ / RUPTA DE VISTIERIE (рупта де камара, рупта де вистерия), RUPTAŞI (рупташь), RUPTAŞI-RĂZEŞI (рупташь-рэзэшь), RUPTILE (RUPTOARE) (руптиле), RUSNAC / RUTEAN (руснак).
S  SABAN (сабан), SALAHOR (салагор), „SALVOGVARDIA” (салвогвардия)SAMEŞ (samiş), SAPĂ (săpoi, săpăligă, prăşitoare), SAT (село), SAT DE CĂLĂRAŞI (каларашское село), SĂRDĂRIC (сардарик), SÂRJOACĂ (суржик), SCUTELNIC (скутельник), SCUTIŢI, SECŢIA DE ARHITECTURĂ DIN BASARABIA (Архитекторская часть), SECŢIA DE CARANTINĂ DIN CADRUL CANCELARIEI GUVERNATORULUI GENERAL AL NOVOROSIEI ŞI BASARABIEI (Карантинное отделение при Канцелярии Новороссийского и Бессарабского Генерал-губернатора), SECŢIA ÎNCHISORILOR A CÂRMUIRII GUBERNIALE DIN BASARABIA (Бессарабское тюремное отделение Бессарабского губернского правления), SECŢIA PAZĂ A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE DIN BASARABIA (Бессарабское охранное отделение Министерства Внутpенних Дел), SECŢIA SILVICĂ A ADMINISTRAŢIEI FINANCIARE A BASARABIEI (Лесное oтделение Бессарабской Казенной Палаты), SEMINAR PEDAGOGIC (учительская семинария), SENATOR RUS, PREŞEDINTE ÎN DIVANELE PRINCIPATELOR ROMÂNE (русский консул, председатель в Диванах Румынских Княжеств), SERDAR (сардарь), SERDĂRIE (сардария), SERVICIUL DE ASISTENŢĂ PUBLICĂ DIN BASARABIA (Бессарабский Приказ Общественного Призрения), SERVICIUL REGIONAL (GUBERNIAL) ÎN PROBLEMELE ORĂŞENILOR DIN BASARABIA (Бессарабское областное / губернское по городским делам Присутствие), SERVICIUL REGIONAL (GUBERNIAL) ÎN PROBLEMELE ŢĂRANILOR DIN BASARABIA (Бессарабское областное (губернское) по крестьянским делам Присутствие), SERVICIUL SANITAR AL BASARABIEI (Бессарабская Врачебная Управа), SFERTUL (cifertul) BIRULUI, SLOBOZIE (слобода), SLUGĂ (слуга), SOCIETATEA ISTORICO-ARHEOLOGICĂ BISERICEASCĂ DIN BASARABIA (Бессарабское Церковноe Историко-археологическоe Обществo), SOCIETATEA NATURALIŞTILOR ŞI AMATORILOR DE ŞTIINŢE ALE NATURII DIN BASARABIA (Бессарабское общество естествоиспытателей и любителей естествознания), SOLĂRIT (sărărit – pentru Ţara Românească), STABILIREA HOTARULUI (определение границы), STAMBOL (стамбор), STAROSTE SĂTESC (сельский староста / дворник), STATS-SECRETAR, STATUT PENTRU CARANTINĂ (карантинный устав), STAŢIUNE DE MONTĂ (конный завод), STĂPÂNIRE (proprietate) RĂZĂŞEASCĂ, STÂNJERIT (стынжарит), STÂNJEN (сажен), STEŢII (стеций), SUCURSALA DIN CHIŞINĂU A BĂNCII DE STAT (Кишиневское отделение Государственного Банка), SUDUŢI, SULGER (sluger), SULGIU (суржя).

Ş ŞAUGĂU (şavgău) (шаргар), ŞĂTRAR, ŞCOALA DE COMERŢ DIN CHIŞINĂU (Кишиневское коммерческое училище), ŞCOALA DE DESEN DIN CHIŞINĂU, ŞCOALA DE POMICULTURĂ DIN BASARABIA (Бессарабское училище садоводства), ŞCOALA DE POMICULTURĂ DIN CADRUL PLANTAŢIILOR DE STAT DE VII ŞI LIVEZI DIN AKKERMAN (Школа садоводства при казенных Аккерманских садах), ŞCOALA DUHOVNICESCĂ DIN ISMAIL (Измаильское духовное yчилище), ŞCOALĂ JUDEŢENĂ (уезднoе училищe), ŞCOALĂ LANCASTERIANĂ DIN BASARABIA (Ланкастерская школа в Бессарабии), ŞCOALĂ PAROHIALĂ (церковно-приходская школа, приходская школа, училище), ŞCOALĂ REALĂ (gimnaziu real) (реальнoе училищe), ŞCOALA REALĂ DIN CHIŞINĂU (Кишиневское Реальное Училище), ŞCOALA REALĂ DIN COMRAT (Комратское Реальное Училище), ŞEF DE POLIŢIE (пристав/частный пристав / смотритель поселений), ŞFARĂ (швара), ŞLEAHTIC (шляхтичь).

T TALER (талер), TARABAN (тарабан), TARABANŢAR (тарабанцаp), TARIF VAMAL (таможенный тариф), TAŞCĂ, TAXĂ (такса), TAXĂ „DE PE ARŞIN” (сбор с аршина), TAXĂ „PENTRU 12 ZILE LUCRĂTOARE ÎN AN” (сбор под названием „за 12 рабочих дней в году”), TAXĂ VAMALĂ (таможенная пошлина), TAXĂ VAMALĂ SUPLIMENTARĂ (допольнительная таможенная пошлина), TAXE PE VENIT ÎN FOLOSUL STĂPÂNILOR DE ORAŞE (taxe în folosul proprietarilor de oraşe) (доход, собираемый по грамотам молдавских господарей в пользу владельцев городов), TĂBĂCAR (дубильщик/кожевник), TÂRG (местечко), TÂRG SPECIAL (особый посад), TELAL (телал), „TITLU DE PROPRIETAR” (владенная запись), TOCMIŢI CU HAC, TOLOACĂ (толоакэ), TRATATUL DE PACE DE LA BUCUREŞTI (Бухарестский bмирный договор), TREIER (триер), TREZORIER JUDEŢEAN DIN ORAŞUL ISMAIL (Измаильский уездной казначей), TRIBUNALUL COMERCIAL DIN BASARABIA (Бессарабский Коммерческий Суд), TRIBUNALUL COMERCIAL DIN ISMAIL (Измаильский Коммерческий Суд), TRIBUNALUL COMERCIAL DIN RENI (Ренийский Коммерческий Суд), TRIBUNALUL DE ONOARE DIN BASARABIA (Бессарабский Совестный Суд), TRIBUNALUL ECLEZIASTIC DIN BASARABIA (Бессарабский Церковный Суд), TRIBUNALUL PENAL PROVIZORIU DIN BASARABIA (Бессарабский Временный Уголовный Суд), TRIBUNALUL REGIONAL CIVIL DIN BASARABIA (Бессарабский Областной Гражданский Суд), TRIBUNALUL REGIONAL PENAL DIN BASARABIA (Бессарабский Областной Уголовный Суд), TUTELA NOBILIMII DE DISTRICT DIN BASARABIA (Окружные дворянские опеки), TUTELA NOBILIMII JUDEŢENE (Уездные дворянские опеки), TUTORE PENTRU ADMINISTRAREA PROVIZORIE A COLONIŞTILOR TRANSDANUBIENI (попечитель для временного водворения задунайских поселенцев).

Ţ ŢARINĂ (пашня/нива), ŢĂRAN (цэран), ŢĂRAN DE STAT (государственный крестьяин/казенный поселянин), ŢĂRAN IOBAG RUS ÎN BASARABIA (русский крепостной крестьянин в Бессарабии), ŢĂRAN-LĂTURAŞ, „ŢIGAIE”(цигайская овца), ŢIGAN (цыган), ŢIGAN AL COROANEI (fost ţigan domnesc) (коронный цыган), ŢIGAN LĂIEŞ (цыган лаеш), ŢIGAN LINGURAR (цыган лингурар), ŢIGANI NETOŢI, ŢIGAN RUDAR (aurar), ŢIGAN ŞERB (крепостнoй цыган), ŢIGAN URSAR (медведеводец), ŢIGAN VARTAR (цыган ватраш/помещичьий цыган), ŢIMIRAŞ (семираш), ŢINUT (цынут).
UNITATE DE INVALIZI DIN LEOVA (Леовская инвалидная команда), UNITĂŢI DE MĂSURĂ MOLDOVENEŞTI, UREADNIC (урядник), URIC, URMA RĂUFĂCĂTORULUI.
V  VADRĂ (ведро), VAMA DE LA UNGHENI (Унгенская таможня), VAMA DOMNEASCĂ DE LA CHIŞINĂU, VAMĂ (вама/таможня), VAMĂ PRINCIPALĂ DE ANTREPOZIT (главная складочная таможня), VAMEŞ (вамеш), VĂDRĂRIT (vierit) (вадрарит), VĂTAF (MARELE VĂTAF) (вэтаф), VĂTĂMAN (ватаман), VECHIL (управляющий имением), VENITURI ALE „CASEI ÎMPĂRĂTEŞTI”, VENITURILE BASARABIEI (доходы Бессарабии), VENITURILE PRINCIPATULUI MOLDOVA (доходы Молдавского Княжества), VERSTĂ (верста), VERŞOK (вершок), VEXEL (cambie) (вексалария), VISTIERIA MOLDOVEI (Молдавская казна), „VOIEVODUL DE CĂUŞENI” (Каушанский воевода / капеджи-паша), „VOLOŞANCA” (волошская), VOLUNTAR (волонтер), VORNIC AL OBŞTII (дворник), VORNICUL CNEAGHINEI (doamnei) (ворник княгини), VORNICUL DE APROZI.
Z ZAPCIU (волостной начальник), ZONĂ EVREIASCĂ (еврейская зона/черта еврейской оседлости).