COMITETUL SPECIAL BIRNIC (COMITETUL SPECIAL DE DISTRIBUIRE A BIRULUI) (Особый Комитет по распределению бира среди бессарабских жителей) | Muzeul din inima mea |

COMITETUL SPECIAL BIRNIC (COMITETUL SPECIAL DE DISTRIBUIRE A BIRULUI) (Особый Комитет по распределению бира среди бессарабских жителей)COMITETUL SPECIAL BIRNIC (COMITETUL SPECIAL DE DISTRIBUIRE A BIRULUI) (Особый Комитет по распределению бира среди бессарабских жителей) – la sfârşitul anului 1815, după expirarea termenului înlesnirilor de 3 ani acordate populaţiei, acesta fiind luat în calcul de la data anexării Basarabiei la Rusia (cum indică izvorul – 2 octombrie 1812), la şedinţa comună a Departamentului II al Guvernului Regional şi a altor membri invitaţi, a fost creat un Comitet Special Birnic pentru stabilirea pe teritoriul Basarabiei a dărilor de stat[1]. Izvorul informează că activitatea Comitetului, precum şi dispoziţiile Guvernului Regional referitoare la stabilirea capitaţiei şi a altor impozite, au rămas necunoscute şi că, deoarece „…în Arhiva Regională nu există nici lucrările de secretariat ale Comitetului Birnic, nici chiar informaţii ce ar indica unde ele (aceste documente – V.T.) au nimerit, putem doar presupune că acestea se află în Consiliul Suprem al Basarabiei”[2].
Din informaţiile Administraţiei Financiare constatăm că privilegiile ce au fost acordate până la 2 octombrie 1815 au fost prelungite până la 1 iulie 1817[3].
Din alte izvoare aflăm că după expirarea termenului înlesnirilor „prelungite”, la 2 octombrie 1816 autorităţile locale au început să sechestreze averea ţăranilor, dar, ţinând cont de importanţa deosebită a acestei acţiuni, autorităţile imperiale au ordonat ca măsura în cauză să fie stopată până la sosirea guvernatorului civil C.A. Catacazi, care urma să organizeze aplicarea ei, capitaţia fiind amânată până la 1 ianuarie 1817; sumele adunate din octombrie 1816 urmau să fie restituite populaţiei[4].
Analiza izvorului denotă că aşa-zisele „înlesniri” au fost nu alt-ceva decât anumite cedări populaţiei, acordate, de regulă, după război, cu scopul ca situaţia în regiune să revină la normalitate de pe urma dezastrului economic cauzat de ostilităţile militare, de îndeplinirea obligaţiunii de a asigura armata rusă cu alimente, furaje, forţă de tracţiune, braţe de muncă pentru repararea drumurilor, podurilor, cetăţilor etc., în acelaşi rând de pe urma abuzurilor din partea armatei ruse. De altfel, înlesnirile nu au fost prelungite, ci pur şi simplu a fost amânată capitaţia, până când, după cum indică izvorul, „… se va linişti poporul, gata să-şi părăsească lăcaşele, iar rezidentul plenipotenţiar, între timp, va reuși să adune informaţii pentru a putea stabili modalităţile de determinare şi repartizare a prestaţiilor”[5].
Prestaţiile pe care era dator să le îndeplinească ţăranul imediat după anexare denotă caracterul nuanţat politic al măsurilor întreprinse de Administraţia imperială. Cele mai importante dări şi prestaţii impuse atât populaţiei rurale, cât şi celei urbane (în afară de bir) erau date în concesiune, chiar din primii ani după anexarea Basarabiei la Rusia – fapt constatat de majoritatea cercetătorilor preocupaţi de problema ţărănească[6].
Comitetul Special Birnic de pe lângă Departamentul II al Gu­vernului Regional a activat până la 23 septembrie 1817. În baza dispoziţiei Comitetului Provizoriu din 23 septembrie 1817, Comitetul Birnic a fost desfiinţat, iar dosarele au fost transmise secretarului Comitetului Provizoriu Alexandria[7].


[1] La bază stabilirii dărilor era pus numărul vitelor aflate în gospodăria ţăranului, iar împărţirea dărilor stabilită de guvern după acest principiu era pusă pe seama locuitorilor (AISR, F. 1308, inv.1, d. 8, f. 91).
[2] ANRM, F. 3, inv.1, d. 341, f. 1-1 verso.
[3] Ibidem.
[4] AISR, F. 1308, inv.1, d. 8, f. 91.
[5] Ibidem, f. 91 verso.
[6] Ia.S. Grosul. Op. cit., p. 159-160; Я.С. Гросул, И.Г. Будак. Очерки истории на­родного хозяйства Бессарабии. 1812-1861 гг. – Кишинев, 1967, c. 107, 366, 369-373.
[7] ANRM, F. 4, inv. 2, d. 21, f. 6-6 vcerso.