HRISOV (рескрипт, открытый лист) | Muzeul din inima mea |

HRISOV (рескрипт, открытый лист)HRISOV (рескрипт, открытый лист) – document prin care, în Ţările Române, domnul acorda o danie, un privilegiu[1], o imunitate sau întărea un transfer de proprietate. Toate legiuirile din sec. al XVIII-XIX au fost întărite prin hrisoave domneşti; toate hotărârile sau propunerile adunărilor de stări sau sfaturilor de obşte erau întărite prin hrisoave care, în acest caz, erau calificate „hrisoave soborniceşti”. Valoarea unui hrisov în dreptul medieval era precară din cauza concepţiei asupra puterii personale a domnului: ea era limitată la durata domniei. De aceea, pentru a-şi păstra vigoarea, hrisovul trebuia reînnoit la începutul fiecărei domnii. Treptat, noţiunea de hrisov a fost înlocuită cu cea, modernă, de decret – act de autoritate emis de şeful statului[2].
În timpul războiului ruso-turc din anii 1806-1812 asemenea hrisoave (открытые листы) erau acordate negustorilor şi persoanelor de afaceri din guberniile ucrainene şi ruse, de administraţia rusă din Principate, pentru a se ocupa cu diferite activităţi comercial-industriale. Spre exemplu, la 28 iunie 1808 un asemenea hrisov a fost eliberat de Comandantul suprem al armatei ruse dislocate în Moldova, Muntenia şi Basarabia, feldmareşalul Prozorovski, moşierului Grabovski din gubernia Podolia pentru a putea deschide în Focşani, Bârlad, Chilia şi în alte localităţi diferite magazine în care să fie realizate, la preţuri rezonabile, pentru necesităţile armate, diferite feluri de făină, unt, slănină, rachiu rusesc, diferite crupe şi alte produse alimentare. Dânsul urma să beneficieze de dreptul de a exporta liber aceste mărfuri prin vămile ruseşti, în baza decretului imperial din 4 februarie 1807[3]. Pornind de la faptul că legislaţia moldovenească nu prevedea asemenea scutiri pentru mărfurile ruseşti, în hrisov era stipulat că preşedintele în Divanele Moldovei şi Munteniei, senatorul S.S. Kuşnikov, va întreprinde măsuri concrete pentru soluţionarea întrebării. Ca rezultat, la 2 august 1808 Grabovski a primit din partea Divanului un alt hrisov, în care era stipulat că „vodca urma să fie scutită de orice taxe, iar celelalte produse alimentare şi băuturi să fie supuse unor asemenea încasări, încât furnizorii în cauză să nu simtă povara lor şi să rămână mulţumiţi”[4].


[1] Spre exemplu, după nenumăratele plângeri ale ţiganilor, în 1808 Divanul Moldovei a eliberat un hrisov ţiganilor ursari şi lingurari, prin care interzicea ispravnicilor şi proprietarilor funciari să-i asuprească pe ţiganii nomazi din Moldova (В.С. Зеленчук. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. (Этнические и социально-демографические процессы). – Кишинев, 1979, c. 60.).
[2] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 226.
[3] ANRM, F. 1, inv. 1, d. 308, f. 2-2 verso.
[4] Ibidem, f. 4.