CONDICA RANGURILOR (Tabelul rangurilor) (Табель о рангах) | Muzeul din inima mea |

CONDICA RANGURILOR (Tabelul rangurilor) (Табель о рангах)CONDICA RANGURILOR (Tabelul rangurilor) (Табель о рангах) – lege, adoptată de Petru cel Mare (1682-1725) în 1722, care determină provenienţa în Rusia a serviciului civil, militar şi de la Curte, precum şi modalitatea de acordare a rangurilor, distincţiilor şi privilegiilor. Toate rangurile au fost divizate în XIV clase, stabilită corelaţia dintre rangurile civile, militare şi de la Curte, ceea ce a deschis cale liberă ofiţerilor şi funcţionarilor nenobili în pătura nobiliară. „Condica rangurilor” a făcut posibilă avansarea în toate serviciile: cei care ajungeau până la rangul opt în serviciul civil şi până la rangul zece în serviciul militar primeau titlul ereditar de dvorean (nobil – V.T.), obţinând concomitent şi toate privilegiile acordate acestei stări sociale[1]. Documentul nu doar că stabilea ierarhia „slujbelor”, dar făcea precizări şi în gradaţia corespunzătoare a prestigiului social. Reglementările erau atât de minuţioase, încât includeau cele mai mici detalii: vestimentaţie, modalităţi de acces la Curte, dreptul de a folosi caleasca etc. (Tabelul 21).
Tabelul 21
Condica rangurilor din Imperiul Rus la începutul sec. al XIX-lea*
(Se indică în original, în limba rusă)

Clasa
Categoria rangurilor
Civile
Militare
Maritime
De Curte
1
Канцлер
Генерал-фельдмаршал
Генерал-адмирал
-
2
Дейст. тайный сов.
Генерал от кавалерии
Генерал
от инфантерии
 Генерал
от артиллерии
Адмирал
Обер-камергер**
3
Тайный советник
Генерал-лейтенант
Вице-адмирал
Гофмаршал***
4
Дейст. статский сов.
Обер-прокурор
Герольдмейстер
Генерал-майор
Контр-адмирал
Камергер
5
Статский советник
-
-
Церемонимейстер, Камер-юнкер
6
Коллежский советник
Полковник
Капитан ранга
Камер-фурьер
7
Надворный советник
Подполковник
Капитан ранга
-
8
Коллежский асессор
Майор
Капитан ранга
-
9
Титулярный советник
Капитан, Ротмистр
Лейтенант
-
10
Коллежский секретарь
Штабс-капитан
Мичман
-
11
Корабельный секретарь
Поручик
-
-
12
Губернский секретарь

-
-
13
Провинциальный
секретарь
Сенатский регистратор Синодский регистратор Кабинетный
регистратор
Подпоручик
-
-
14
Коллежский
регистратор
Прапорщик
-
-

* Ф.МЛурье. Российская история и культура в таблицах. – СПб., 1998, с. 231.
** Обер-гофмаршал, обер-шталмейстер, обер-егермейстер, обер-гоф­мей­стер, обер-шенк, обер-церемонимейстер, обер-форшнейдер.
*** Шталмейстер, егермейстер, гофмейстер.


[1] Valentin Tomuleţ. Rusia între medieval şi modern (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea). – În: Istoria modernă a Europei şi Americii (sfârşitul sec. al XV-lea – începutul sec. al XIX-lea). Ediţia II. Revăzută şi completată. – Chişinău, 2008, vol. I, p. 258.