COMISIA (COMISIILE) PENTRU AŞEZAREA ŞI STABILIREA ŢIGANILOR DE STAT ÎN BASARABIA (Комиссия/комиссии для поселения и водворения в Бессарабии казенных цыган) | Muzeul din inima mea |

COMISIA (COMISIILE) PENTRU AŞEZAREA ŞI STABILIREA ŢIGANILOR DE STAT ÎN BASARABIA (Комиссия/комиссии для поселения и водворения в Бессарабии казенных цыган)COMISIA (COMISIILE) PENTRU AŞEZAREA ŞI STABILIREA ŢIGANILOR DE STAT ÎN BASARABIA (Комиссия/комиссии для поселения и водворения в Бессарабии казенных цыган) – comisie instituită în baza propunerii rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei din 10 martie 1826, în scopul evaluării numărului de ţigani domneşti aflaţi în diferite ţinuturi ale Basarabiei şi aplicării măsurilor concrete privind aşezarea lor pe pământurile statului, în vederea îmbu­nă­tă­ţirii situaţiei lor[1].
La 6 aprilie 1826 Consiliul Suprem al Basarabiei a dispus Departamentului economic al Guvernului Regional ca asemenea comisii să fie instituite în ţinuturile Orhei, Iaşi şi Hotin. În componenţa lor intrau mareşalii ţinutali ai nobilimii, ispravnicii şi procurorii ţinutali. Comisiile erau obligate să ceară informaţii de la Oficiul regional din Basarabia privind numărul ţiganilor domneşti şi aşezarea lor pe teritoriul Basarabiei şi să verifice aceste informaţii la faţa locului. Pentru atingerea acestor scopuri, comisiile urmau să acţioneze hotărât, folosind toate mijlocele posibile, raportând la fiecare două săptămâni guvernului despre măsurile întreprinse. Realizarea acestor sarcini a fost încredinţată ispravnicilor. Dispoziţia rezidentului plenipotenţiar urma să fie adusă la cunoştinţă tuturor ţiganilor, făcând tot posibilul ca aceştia să i se conformeze. Departamentul economic al Guvernului Regional urma să supravegheze activitatea comisiilor şi a ispravnicilor, prezentând sistematic rapoarte Consiliului Suprem al Basarabiei[2].
Ideea instituirii acestor comisii aparţine contelui Capo d’Istria, care încă în 1820 îi comunica rezidentului plenipotenţiar interimar I.N. Inzov despre atenţia deosebită a guvernului rus faţă de ţigani.
Capo d’Istria îi cerea lui I.N. Inzov să adune informaţii despre numărul ţiganilor din Basarabia, să selecteze şi să sistematizeze din culegerile de legi articole cu referire la ţigani şi să alcătuiască altele noi pentru o administrare provizorie[3].
Contele Capo d’Istria i-a cerut lui I.N. Inzov să îmbunătăţească situaţia acestei categorii sociale, fără a încălca drepturile şi privilegiile proprietarilor funciari, făcând tot posibilul ca ţiganii să respecte legea. Pentru a aduna informaţii despre ţigani, contele Capo d’Istria i-a propus lui I.N. Inzov să instituie comisii speciale în ţinuturile Orhei, Iaşi şi Hotin. În celelalte ţinuturi, din cauza numărului mic de ţigani, informaţiile respective trebuiau să le adune ispravnicii. După aceasta trebuia de petrecut un recensământ al ţiganilor, aceștia fiind impunși la un impozit moderat. Moşierii erau obligaţi să-i întreţină pe ţigani la locurile lor de trai, iar pe cei de care nu aveau nevoie urmau să-i aşeze pe pământurile statului şi să le interzică de a mai hoinări liber prin Basarabia. Moşierilor li se interzicea să-i vândă pe ţigani separat, ci doar întreaga familie. Ţiganii de stat urmau să-şi aleagă locul de trai – în oraş sau în satele de pe domeniile statului. Ţiganii care se vor transfera la un loc de trai stabil vor beneficia pe o perioadă de 15 ani de privilegii. Reieşind din considerentul că majoritatea ţiganilor Coroanei erau meşteşugari sau muzicanţi, ei se puteau bucura de toate privilegiile şi înlesnirile de care beneficiau orăşenii[4]. În relaţiile cu ţiganii, Administraţia regională trebuia să ţină cont de legislaţia despre ţigani: legile adoptate de Senatul Guvernant din 7 iunie 1803 şi din 20 aprilie 1809 şi dispoziţiile guvernului din 28 septembrie 1811[5].


[1] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 772, f. 21.
[2] Ibidem, f. 21-22.
[3] Ibidem, f. 35.
[4] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 772, f. 35 verso-36.
[5] Ibidem, f. 36.