MAGAZIE DE REZERVĂ (запасной магазин) - MAGAZIE DE REZERVĂ MOBILĂ | Muzeul din inima mea |

MAGAZIE DE REZERVĂ (запасной магазин) - MAGAZIE DE REZERVĂ MOBILĂMAGAZIE DE REZERVĂ (запасной магазин) – magazie (depozit) instituită de administraţia regională din Basarabia în scopul asigurării populaţiei cu pâine, în caz de secetă. Spre deosebire de guberniile de peste Nistru, exportul de cereale din Basarabia era, cu siguranţă, favorizat de lipsa magaziilor de rezervă în provincie, deoarece populaţia nu era obligată să predea o parte din producţia anuală în acestea. A existat doar un singur caz când, din cauza recoltelor joase pe parcursul a câtorva ani la rând, în 1832-1834 s-a creat un deficit acut de cereale în guberniile sudice ale Rusiei (inclusiv în Basarabia). În acele condiţii, Consiliul Regional din Basarabia a fost nevoit să dispună instituirea în provincie, după exemplul guberniilor interne ruse, a magaziilor de rezervă care să prevină pe viitor foametea în rândul populaţiei în cazul recoltelor proaste. Din raportul Cancelariei guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei către Ministrul de Interne în legătură cu această iniţiativă aflăm că în anul 1825 administraţia locală a emis o dispoziţie privind implementarea decretului imperial din 15 aprilie 1822 referitor la instituirea magaziilor de rezervă pentru cereale. Însă, Comisia alimentară care urma să supravegheze acest lucru nici măcar nu s-a întrunit. După ce prin Regulamentul de organizare a provinciei Basarabia din 1828 s-a prevăzut ca asigurarea securităţii alimentare a populaţiei să intre în sarcina Consiliului Regional al Basarabiei[1], s-a încercat reactualizarea problemei, pentru a se constata că Comisia alimentară nici nu exista. Abia la 27 iunie 1832 a avut loc prima şedinţă a acestei Comisii, la care s-a pus în discuţie instituirea în Basarabia a magaziilor de rezervă pentru cereale. S-a demonstrat, însă, că solicitarea Consiliului regional în această privinţă nu poate fi satisfăcută, deoarece decretul din 14 aprilie 1822 preciza că prevederile sale nu se refereau la Basarabia[2].
Regulamentul despre ţărani din 1834 prevedea că pentru a asigura populaţia cu pâine, în special în timpul secetelor, în plase sunt instituite magazii de rezervă. Locul de amplasare a acestor magazii este stabilit de guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei. Responsabili de buna funcţionare a acestor magazii de rezervă au fost numiţi şeful plasei şi asesorii-şefi. Toi ei numeau persoanele responsabile de activitatea acestor magazii. Pentru asigurarea magaziilor cu pâine, după strânsul recoltei, ţăranii erau obligaţi să prezinte câte ½ de cetveric de grâu şi secară pentru fiecare persoane de sex masculin, iar din culturile de primăvară – orz, ovăz, porumb şi mei, câte ½ de garnţ. Pâinea din magaziile de rezervă era dată în formă de împrumut doar în urma deciziei adunării generale din fiecare sat şi după aprobarea Administraţiei de plasă. Mareşalii judeţeni ai nobilimi aveau grijă de păstrarea pâinii[3].
În 1834 a fost adoptată decizia ca magaziile de rezervă să fie instituite peste tot, iar completarea cu cereale urma să se facă din considerentul 1,5 cetverturi pentru fiecare persoană impozabilă şi, în plus, 1 rub. 60 kop. Această taxa a fost prevăzută pe o perioadă de 16 ani. Dar, seceta din anii 1839 şi 1840 a demonstrat că aceste magazii şi aceste rezerve sunt insuficiente, deoarece în doi ani magaziile au fost pustiite şi, în caz de o nouă secetă, populaţia urma să sufere de foame. Din acest considerent, în 1843 s-a luat decizia ca fiecare unitate impozabilă să fie asigurată cu 2 cetverturi de grâu de toamnă, 1,5 cetverturi de grâu de primăvară şi cu câte 48 de kop. argint – bani (taxe) care urmau a fi încasate timp de 8 ani pentru procurarea cerealelor. Concomitent, în localităţile de importanţă strategică au fost instituite magazii centrale. În Basarabia au fost instituite 159 magazii de rezervă de cereale[4].
În timpul războiului Crimeei (1853-1856), parţial din cauza secetei, lipsei braţelor de muncă, dar, în special, din cauza cererii substanţiale la pâine pentru asigurarea necesităţilor armatei, încasările permanente de pâine în magaziile de rezervă au încetat. Pentru întreţinerea armatei au fost luate din magaziile mobile din Basarabia până la 40 mii cetverturi de cereale, iar măcinatul lor a devenit o prestaţie naturală grea pentru populaţia rurală. Pentru întreţinerea ţăranilor de stat, în 1856 guvernul a cumpărat pâine la o sumă de 80 mii rub. argint[5].
În 1860 în magaziile mobile din Basarabia s-a creat un deficit de 1500 mii puduri de pâine. Ca urmare, potrivit Regulamentului provizoriu din 1900, asigurarea populaţiei cu produse alimentare (cu pâine) a fost dată în competenţa zemstvei[6].


[1] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 8 verso.
[2] Ibidem, F. 3, inv. 2, d. 35, f. 63, 89-89 verso.
[3] ПСЗРИ. Собр. II, т. IX, 1834, отд. первое, № 6739. – СПб., 1835, с. 78-79.
[4] Н.В. Лашков. Бессарабия. К столетию присоединения к России. Географический и историко-статистический обзор состояния края. – Кишинев, 1912, с. 158-159.
[5] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и статистическом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, c. 235-235 об.
[6] N.V. Laşkov. Op. cit., p. 158-159.

MAGAZIE DE REZERVĂ MOBILĂ (подвижной запасной магазин) – depozit mobil instituit de administraţia militară rusă, în timpul ostilităţilor militare, în scopul asigurării armatei cu muniţii şi provizii.
Implicarea Rusiei în războiul Crimeei a impus populaţia din Basarabia să organizeze magazii de rezervă mobile, pentru asigurarea armatei cu muniţii şi provizii. Din adresa guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei din 12 ianuarie 1853 înaintată Administraţiei Financiare aflăm că Basarabia urma să pună la dispoziţie 2 magazii de rezervă mobile, în care scop să fie angajate care de la ţăranii de stat[1]. Ulterior această decizie a fost confirmată şi de Ministerul Proprietăţilor Statului, indicându-se că plata pentru fiecare car tras de 2 boi, care va ridica o greutate de 32 de puduri, şi pentru fiecare pereche de boi de rezervă va constitui zilnic câte 60 kop. argint. Ţăranii de stat, care erau supuşi Administraţiei Financiare, trebuiau să pună la dispoziţie în decursul lunii mai 858 de care, plus 20 care de rezervă şi 122 perechi de boi înhămaţi, tot de rezervă. Administraţia locală urma să dea dispoziţiile de rigoare, pentru ca ţăranii să pregătească carele şi, la prima chemare, să se poată prezenta la Chişinău, în termenele stabilite. Prezintă interes cerinţele înaintate de guvernatorul general faţă de ţărani: carele care trebuiau puse la dispoziţia magaziei mobile să fie de calitate bună, cu instrumentele necesare în caz de posibile reparaţii în drum; fiecare car trebuia să dispună de pânză groasă din cânepă sau in cu care să se acopere încărcătura; boii trebuiau să fie sănătoşi, iar căruţaşii să nu fie bătrâni şi să-şi cunoască bine meseria[2].
Imediat ce ţarul a anunţat mobilizarea generală a corpurilor pedestre nr. 3 şi 4 ale Armatei de Sud spre hotarul de la Prut, în Basarabia a început pregătirea intensă a proviziilor şi a unităţilor de transport pentru mobilizarea mai rapidă a armatei. Întrucât dispoziţiile ministrului de război au fost date considerându-se că armata rusă nu va depăşi hotarele Principatelor Române, în Basarabia au fost făcute următoarele pregătiri: pentru depozitul mobil al armatei au fost luate de la populaţia Basarabiei 4880 care[3] înhămate cu câte o pereche de boi. Atât pentru aceste care, cât şi pentru munca prestată în calitate de căruţaşi, localnicii trebuiau să primească, potrivit deciziilor adoptate, câte 60 kop. pe zi. Acest magazin mobil nou-format avea capacitatea de a ridica produsele alimentare şi vinul, necesare timp de o lună pentru 70 mii de ostaşi[4]. Deşi în Principate au fost făcute pregătirile necesare pentru întreţinerea armatei ruse, cele 4 brigăzi ale magazinului mobil trans­portau permanent provizii din Basarabia[5]. În 1854 întreţinerea depozitelor mobile ale armatei ruse a costat 2200500 ruble[6].
Pentru a facilita mişcarea armatei spre frontul nou deschis, a fost dat ordinul să fie transportate în Vadul lui Isac toate rezervele de pâine din Principatele Române. De aici, o parte au fost repartizate proporţional armatelor cantonate în ţinut, iar o altă parte a fost trimisă cu ajutorul magaziilor mobile în Crimeea. La ordinul lui P.I. Pas­kevici, toate detaşamentele au primit informaţia despre depozitele săteşti, amplasate pe teritoriul Basarabiei, în care a fost depozitată făina pentru armată[7].
De la începutul războiului Crimeei până la 1 iunie 1855 populaţia Basarabiei a pus la dispoziţia armatei ruse principalul mijloc de tracţiune – carele. Astfel, doar pentru deplasarea magaziilor mobile de provizii ale armatei de ocupaţie au fost puse la dispoziţie 692532 care (Tabelul 13)[8].
Tabelul 13
Numărul carelor puse la dispoziţie armatei ruse pentru magaziile
mobile şi valoarea acestora (1853-1 iunie 1855)*
Oraşul, judeţul
sau districtul
Numărul
de care
În %
Valoarea reală
a carelor
Suma
achitată
rub.
kop
rub.
kop.
Departamentul Ministerului Proprietăţilor Statului
Judeţul şi districtul Akkerman
367685
57,7 
275673
75
220611
-
Districtul şi judeţele Bender şi Cahul
251593
39,5 
188694
75
150955
80
Districtul şi judeţul Hotin
17898
2,8 
13423
50
10738
80
În total
637176
100,0
477792
-
382305
60
Administraţia Coloniştilor Transdanubieni
Districtul Ismail
422
4,0 
31650
-
-
-
Districtul Cahul de pe malul Prutului
5706
54,5 
5706
-
4279
50
Districtul Bugeacul de Jos
4345
41,5 
9341
75
9341
75
În total
10473
100,0
46697
75
13621
25
Departamentul Ministerului de Interne
Oraşul şi judeţul Chişinău
38878
 86,6
40821
90
29158
50
Oraşul şi judeţul Orhei
2514
 5,6
82114
-
-
-
Oraşul şi judeţul Bender
75
0,2
5175
-
-
-
Oraşul şi judeţul Cahul
347
 0,8 
28134
-
-
-
Oraşul Bălţi şi judeţul Iaşi
1445
3,2 
42320
-
-
-
Oraşul şi judeţul Soroca
600
1,3 
11446
-
358
50
Oraşul şi judeţul Hotin
1024
2,3 
99703
-
-
-
În total
44883
100,0
309713
90
29517
-
În total
692532
-
834203
65
425443
85

* ANRM, F. 24, inv. 1, d. 18, f. 212-216 verso.

Ministerul de Interne a alocat doar 44883 care (6,5%). Majoritatea proveneau din oraşul şi judeţul Chişinău – 38878 care (86,6%). Paradoxal este însă faptul că valoarea corvezilor cu carul realizate de locuitorii acestui Departament era extrem de exagerată comparativ cu alte regiuni. Explicaţia este simplă – locuitorii acestor regiuni, în special ai judeţelor Iaşi, Soroca, Hotin, Cahul, Bender şi Orhei, realizau aceste corvezi pe o distanţă şi cu o durată de timp mult mai mare. Această este explicaţia că cele 44883 care (6,5%) prestate pentru transportarea magaziilor mobile din acest Departament au valorat 309713 rub. şi 90 kop., ceea ce a constituit 37,1% din valoarea totală a acestei corvezi pentru întreaga regiune. Însă, populaţiei nu i-a fost plătită nici a zecea parte din sumă – doar 29517 rub.[9]
Astfel, pentru transportarea magaziilor mobile ale armatei ruse de la începutul războiului până la 1 iunie 1855 populaţia Basarabiei a prestat 692532 care, muncă ce a fost estimată la 834203 rub. şi 65 kop. dintre care au fost plătite doar 425443 rub. şi 85 kop.[10]


[1] ANRM, F. 122, inv. 2, d. 53, f. 11.
[2] Ibidem, f. 11 verso-12.
[3] Un car avea capacitatea de a transporta 4 cetverturi de cereale (Ф.К. Затлер. Записки о продовольствии войск в военное время, ч. I. – СПб., 1860, с. 215).
[4] Ф.К. Затлер. Записки о продовольствии войск в военное время, ч. I. – СПб., 1860, с. 192.
[5] Ibidem, p. 195.
[6] Ibidem, p. 208.
[7] Ibidem, p. 218.
[8] ANRM, F. 24, inv. 1, d. 18, f. 215 verso.
[9] ANRM, F. 24, inv. 1, d. 18, f. 212-215.
[10] Ibidem, f. 215.