DESETINĂ DE STAT (казенная десятина) | Muzeul din inima mea |

DESETINĂ DE STAT (казенная десятина)DESETINĂ DE STAT (казенная десятина) – măsură a suprafeţei în Rusia, egală cu 2400 de stânjeni pătraţi (1,09 hectare) sau cu 240 de stânjeni în lungime şi 10 în lăţime. Stânjenul este egal cu 3 arşini. Un stânjen pătrat este egal cu 3 arşini în lungime, 3 arşini în lăţime şi 3 arşini în înălţime. Arşinul include 16 verşocuri. Desetina ca măsură a suprafeţei a fost introdusă în Basarabia după lichidarea unităţilor de măsură româneşti – falcea, prăjina, pasul, palma etc. potrivit Regulamentului despre ţărani sau agricultorii liberi în Basarabia din 24 ianuarie 1834[1].


[1] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 2011, f. 178, 179-180; Положение крестьян и крестьян­ское движение в Бессарабии. (1812-1861 годы). Сборник документов / Соста­вители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 207.