DISTRICTUL VAMAL ISMAIL (Измаильский таможенный округ) | Muzeul din inima mea |

DISTRICTUL VAMAL ISMAIL (Измаильский таможенный округ)DISTRICTUL VAMAL ISMAIL (Измаильский таможенный округ) – district instituit în baza Regulamentului din 26 septembrie 1830[1], cu privire la ordinea de transferare a cordonului vamal de la Nistru la Prut şi Dunăre şi organizarea lui la hotarul cu Basarabia, potrivit căruia în provincie erau instituite două districte vamale: din partea de sus a Dubăsarilor, sau Sculeni – de la hotarele guberniei Podolia şi până la judeţul Ismail, şi din partea de jos a Dubăsarilor, sau Ismail – de la hotarele judeţului Ismail până la gurile Dunării pe litoralul Mării Negre spre Akkerman şi mai departe până la sfârşitul limanului Nistrului[2].
Din districtul vamal Ismail făceau parte vama Ismail, căreia i s-a păstrat dreptul de înmagazinare acordat la 6 octombrie 1828[3] şi două posturi vamale – din Reni şi din Akkerman[4].
Odată cu instituirea în Basarabia a celor două districte vamale şi cu egalarea în drepturi a funcţionarilor vamali cu cei de la instituţiile vamale de la hotarele de vest ale Rusiei, a fost constituit un nou personal vamal. Din districtul vamal Ismail făceau parte: şeful districtului ajutat de cinci funcţionari (9200 rub.); vama Ismail, formată din şeful vămii ajutat de 33 funcţionari (18070 rub.) şi postul vamal Reni format din şeful postului vamal ajutat de 7 funcţionari (4650 rub.). Pentru reparaţia drumurilor şi întreţinerea vaselor comerciale au fost alocate 15 mii ruble.[5]
Districtul vamal Ismail a existat până la încheierea Tratatului de la Paris din 18(30) martie 1856, potrivit căruia Rusia era nevoită să retrocedeze Moldovei partea de sud a Basarabiei (teritoriile judeţelor Ismail şi, parţial, Akkerman şi Cahul) cu porturile Ismail şi Reni, unde erau amplasate vămi şi posturi vamale şi carantinale.


[1] Ibidem, F. 2, inv. 1, d. 1570, f. 23.
[2] Ibidem.
[3] Ibidem, F. 151, inv. 1, d. 2, f. 72.
[4] Ibidem, F. 2, inv. 1, d. 1570, f. 24 verso.
[5] ANRM, F. 8, inv. 1, d. 85, f. 27-27 verso, 31.