CĂRĂUŞIE (HARABAGIE) (кэрэушие) | Muzeul din inima mea |

CĂRĂUŞIE (HARABAGIE) (кэрэушие)

CĂRĂUŞ (чумак) – persoană care se ocupă cu cărăuşia – trans­porta mărfuri, muniţii sau persoane cu căruţa trasă de cai sau boi. Tot cărăuş era numit şi harnaşamentul (hamurile) cu care erau înhămaţi
boii la care destul de mari, ce puteau să ducă o încărcătură de la 40 până la 150 puduri[1].
Alte surse de arhivă îi atestă în calitate de cărăuşi şi pe ţăranii ucraineni (în special din judeţele Bender şi Tiraspol), care se ocupau cu transportarea pâinii (în care speciale trase de boi) în Crimeea, iar de acolo a sării şi peştelui pentru vânzare[2]. Cu angajarea carelor se ocupau samsari speciali, din rândul evreilor, a căror reşedinţă de bază erau oraşele Bălţi şi Bender. Cu aceste persoane erau încheiate în scris anumite acorduri. De cele mai dese ori, li se înmânau recipise în formă de fraht (bon de livrare), în care erau înregistrate minuţios toate mărfurile pe care aceştia le-au primit, cantitatea şi locul unde trebuia să le transporte. Anumite garanţii cărăuşii nu dădeau, iar banii pentru trans­portarea mărfurilor îi primeau, de regulă, înainte. Durata transportării mărfii nu era concretizată, dar se înţelegea de la sine că cărăuşii trebuie să meargă repede şi nicăieri să nu se oprească. Din partea cărăuşilor nu existau garanţii nici împotriva furturilor. Astfel încât, pierderea cerealelor în timpul transportării era considerat un lucru obişnuit. De aceea, în timpul transportării mărfurilor, volumul chilei era considerat a fi nu 20, ci 21-22 cetverici, ceea ce constituie de la 5% la 10% din cantitatea mărfii. Într-un car erau încărcate 2 chile de grâu sau porumb (50-60 de puduri) şi ceva mai mult de 2 chile de orz şi ovăz[3]. După alte surse, într-un car erau încărcate 3 chile de grâu sau de porumb[4].
În timpul verii, un cărăuş putea transporta de unul singur în 3 rute nu mai mult de 150 puduri de sare, în condiţii nu dintre cele mai bune: pe un drum de poştă, unde nu este hrană pentru vite şi nici păşuni; iar pentru munca sa, cu boii proprii, primea nu mai mult de 37 rub. 50 kop. asignate. Terminând cu transportarea sării, în decursul celor 6-7 luni de vară, cărăuşul se întorcea, de regulă, la iernat acasă, cu foarte puţini bani, unde îşi găsea soţia şi copiii aproape în aceeaşi situaţie. Lipsa mijloacelor băneşti îl impune pe cărăuş să se adreseze negustorului, care îi acordă un împrumut pentru ca acesta să-şi întreţină familia şi vitele. Pentru aceşti bani el va munci vara viitoare. Preţul angajărilor pentru transportarea sării se stabilea, de regulă, primăvara, şi negustorul, avându-l pe ţăran dator, stabilea preţul în mod voluntar – preţ, care îi era convenabil lui. Ca urmare, cărăuşii nu ieşeau din datorii şi nu scăpau de sărăcie multă vreme[5].


[1] AISR, F. 169, inv. 1, d. 64 , f. 15 verso.
[2] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 6141, f. 345-345 verso.
[3] Despre modalitatea de transportare a mărfurilor din Basarabia în Odesa şi Crimeea a se vedea în amănunte: Ю.Янсон. Статистическое исследование о хлебной торговле в Одесском районе. – СПб., 1870, c. 142-145.
[4] ANRM, F. 44, inv. 1, d. 438, f. 30-30 verso.
[5] Заметки Новороссийского хозяина. – În: Земледельческая газета, №61, 30 июля 1843, с. 481.


CĂRĂUŞIE (HARABAGIE) (кэрэушие) (de la cuvântul a căra) – obligaţia sătenilor de a pune, gratuit, la dispoziţia moşierilor şi arendaşilor, care pentru transportarea diferitelor cereale, lemne etc. La un car erau înhămaţi de la una până la patru perechi de boi, care puteau trans­porta de la 40 până la 150 puduri greutate. Transportarea prin metoda cărăuşiei era considerată destul de rentabilă, deoarece este mult mai ieftin să întreţii boi decât cai; în plus, pentru cai nu existau care atât de mari. Fiind rentabilă pe timp favorabil, era destul de anevoioasă sau aproape imposibilă pe timp de ploaie[1].
Cărăuşia reprezenta modalitatea principală de transportare a mărfurilor din Basarabia în porturile Ismail, Reni, Chilia şi, în special, Odesa. Un car înhămat cu o pereche de boi putea transporta 4-6 cetverturi de cereale, iar cel înhămat cu o pereche de cai – 3-4 cetverturi, sau 40-60 puduri de crupe şi 26-30 puduri de făină[2]. În Basarabia, în mare parte erau folosite carele înhămate cu boi, de cele înhămate cu cai se foloseau mai mult coloniştii şi, parţial, ţăranii de stat[3]. Un document de epocă descrie cărăuşia astfel: „Transportarea produselor se efectuează, de regulă, cu care mari înhămate cu una, două, trei sau patru perechi de boi ce pot transporta greutăţi de la 40 până la 150 puduri. Transportarea cu carele trase de boi se consideră cea mai convenabilă, deoarece este mult mai ieftin să întreţii boi decât cai; în plus, pentru carele mari nu există hamuri pentru cai”[4]. Ajunşi în Odesa, negustorii îşi realizau marfa, iar cărăuşii vindeau carul şi boii şi se întorceau acasă pe jos. Alteori, cărăuşii din Basarabia după ce transportau produse autohtone în guberniile limitrofe ucrainene, la întoarcere, transportau din aceste regiuni spre Odesa cereale.
Prezintă interes modul în care cărăuşii transportau mangalul. Ofiţerul Cartierului General A.Rozeilon-Soşalski în „Descrierea militaro-statistică a Basarabiei”, datată cu anul 1826, descrie această modalitate: „Mangalul era transportat de moldoveni în carele lor enorme, care aveau în lungime mai mult de 2 stânjeni, aproape un stânjen în înălţime şi mai mult de 2 arşini în lăţime în partea de sus a carului. Roţile sunt de 2 arşini în diametru, iar butucul roţii – mai mult de 10 verşkov în grosime. Este semnificativ faptul că, în pofida mărimilor enorme ale tuturor componentelor, osia este făcută, de obicei, după mărimea carelor obişnuite şi niciodată nu este unsă, din care cauză în timpul mersului provoacă un scârţâit groaznic… Pentru transportarea mangalului, la care (căruţă) împletesc din lozie un coş, de 2 stânjeni în înălţime, în care încap cel puţin 15 cetverturi de mangal şi la care sunt înhămaţi 3 sau 4 perechi de boi”[5].


[1] AISR, F. 169, inv. 1, d. 64 , f. 15 verso.
[2] Г.П. Небольсин. Статистическое обозрение о внешней торговле России. Ч.I. – СПб., 1835, c.78.
[3] М.П. Мунтян. Экономическое развитие дореформенной Бессарабии. – În: Ученые записки Кишиневского ун-та. – Кишинев, 1971, т.117 (Ист.), c. 258.
[4] AISR, F. 169, inv. 1, d. 64 , f. 49 verso.
[5] А.Розейлон-Сошальский. Военно-статистическое описание Бессарабской области 1821-1826 гг. (AIMSR, F. AMŞ, d. 18589, p. I, f. 70-70 verso).