CREDINCIOS DE RIT VECHI (раскольник/старообрядец) | Muzeul din inima mea |

CREDINCIOS DE RIT VECHI (раскольник/старообрядец)CREDINCIOS DE RIT VECHI[1] (раскольник/старообрядец) – adept al sectei religioase de rit vechi, formată în Rusia în urma reformei religioase înfăptuite, în 1653, de patriarhul Nikon (Nichita Minov). Aceşti credincioşi şi-au creat propria organizaţie bisericească, ceea ce a provocat schisma bisericii ruse, care ia forma unei mari mişcări ce a cuprins categorii largi ale populaţiei. Mişcarea capătă şi un caracter social. Urmându-i pe propovăduitorii schismei, oamenii părăseau satele şi oraşele, plecau la periferiile Imperiului, întemeind comunităţi ale credincioşilor de rit vechi[2].
Termenul credincios de rit vechi nu este întâlnit în izvoarele ruse din sec. al XVII-lea. El apare abia în sec. al XVIII-lea şi capătă o răspândire mai largă doar în sec. al XIX-lea. În trecut, adeptul sectei religioase de rit vechi (старовер), erau numit „kalagur” (калагур) sau „kalugher” (калугер) – de la cuvântul „kalgan” (калган) – balie mare din lemn, în care credincioşii de rit vechi se spălau, pentru a nu merge la băile comune, sau ceaşecnic (чашечник) – de la obiceiul de a mânca din farfurie personală, sau kerjak (кержак) – de la denumirea râului Kerjeneu, sau lipovean (липован) – de la dragostea faţă de obiectele din tei (липа), sau caţap (кацап) – de la obiceiul de a purta barbă, din limba română – „ca ţapul”.
Episcopul din Dunărea de Jos Melhisedec scria la 1875 că  primele informaţii despre credincioşii de rit vechi veniţi în Ţările Române datează cu mijlocul sec. al XVIII-lea şi se referă la comunitatea Dumasca, ţinutul Vaslui (1740), şi la comunitatea Manole, ţinutul Suceava (1750), din Moldova. Despre statornicirea celorlalte comunităţi ale credincioşilor de rit vechi din ţinuturile Suceava, Târgul-Frumos şi Iaşi, contemporanii lui Melhisedec nu ştiau nimic.
În Basarabia (Bugeac), credincioşii de rit veci au început să se aşeze la începutul sec. al XIX-lea, când aceste teritorii se aflau încă sub dominaţia otomană. După anexarea în 1812 a teritoriului dintre Prut şi Nistru la Imperiul Rus, credincioşii de rit vechi nu numai că n-au plecat de pe aceste teritorii, dau au continuat să vină din guberniile interne ruse. Aici, fiind mai departe de instituţiile imperiale, aflându-se într-o siguranţă mai mare şi fiind sub protecţia funcţionarilor locali, credincioşii de rit veci puteau să-şi exercite mai liber cultul[3].
Un factor important, cum considera episcopul Melhisedec, care a favorizat strămutarea credincioşilor de rit vechi în Ţările Române, iar ulterior şi în Basarabia, a fost faptul că guvernul, „recunoscând ierarhia austriacă a credincioşilor de rit vechi din ţară, le-a permis credincioşilor de rit vechi să se declare naţiune şi confesiune religioasă aparte, faţă de naţiunea titulară din ţară şi să se organizeze separat, ca element străin ţării, similar evreilor, care locuiesc pe aceste teritorii doar de dragul intereselor proprii, neavând, între timp, nici o tangenţă morală cu ţara” [4].


[1] Despre credincioşii de rit vechi din Basarabia a se vedea mai detaliat: А.С. Аксаков. Записка о бессарабских раскольниках. – În: Русский архив, 1888, т. III, кн. 11, с. 128-139.
[2] Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1900, Т. XXVI, с. 454.
[3] Статистические сведения о раскольниках (липованах) в Молдо-Валахии (Румынии). – În: КЕВ, 15-31 января, 1873, 2, с. 77. (Extras din lucrarea episcopului din Dunărea de Jos Melhisedec: Русские раскольники. – Bucureşti, 1871).
[4] Ibidem, p. 67.