CURTEAN (куртень) | Muzeul din inima mea |

CURTEAN (куртень)CURTEAN (куртень) – „slugă domnească”, care ţinea de o Curte domnească (centrală, de ţinut sau de ocol) şi avea sarcina să strângă dările şi să execute poruncile domneşti. Termenul „curtean” derivă din „Curte” şi se leagă de caracterul militar al categoriei pe care o denumeşte. Cronicarii vedeau în curteni „o frunte de oameni de ţară”, o nobilime de ţară. În general, curtenii nu primeau leafă. Însă, până la mijlocul sec. al XVI-lea, erau scutiţi de impozite. Începând cu sec. al XVI-lea, curtenii au fost scoşi de sub ascultarea curţilor şi cetăţilor domneşti şi puşi sub comanda marilor vătafi de judeţ sau de ţinut. În a doua jumătate a sec. al XVI-lea au fost organizaţi în bresle militare şi fiscale, care au existat până în sec. al XVIII-lea, când au dispărut din cauza fiscalităţii[1]. D.Cantemir scrie că curtenii se află pe a doua treaptă ierarhică după boieri: „…au moştenit unul sau două sate de la predecesorii lor, la ruşi fiind numiţi dvoreane[2].
În Basarabia această categorie socială nu şi-a găsit aplicare.


[1] Instituţii feudale din Ţările Române, Dicţionar, p. 132-133.
[2] Dimitrie Cantemir. Descrierea Moldovei. – Chişinău, 1975, p. 162.