CORDON MILITAR (cordon de cazaci) | Muzeul din inima mea |

CORDON MILITAR (cordon de cazaci)CORDON MILITAR (cordon de cazaci) – cordon militar (de cazaci), instituit după anexarea în 1812 a teritoriului dintre Prut şi Nistru la Rusia, la hotarele de apus ale Basarabiei, în scopul apărării hotarelor de apus ale Imperiului de pătrunderea molimei, fugarilor şi mărfurilor de contrabandă. Cordonul militar a fost instituit cu participarea directă a guvernatorului civil Scarlat Sturdza.
Pentru soluţionarea problemelor înaintate de organele centrale, la 7 octombrie 1812 Sturdza a emis o dispoziţie privind instituirea cordonului militar la hotarul de apus al Basarabiei. P.V. Ciciagov a încredinţat organizarea cordonului general-locotenentului I.M. Hartingh, care conducea cu forţele militare dislocate în Basarabia şi deţinea funcţia de guvernator militar. Cordonul urma să fie apărat de 3 regimente care aveau să vină din Rusia – regimentul de cazaci „Don”, condus de Astahov, şi două regimente de cazaci din Orenburg[1].
Prin dispoziţia din 6 august 1813, I.M. Hartingh a înştiinţat poliţia oraşului Chişinău că el consideră oportun ca locuitorii din acest oraş, care, într-un număr mare, aveau obligaţia de călăraş şi îndeplineau diferite misiuni date de poliţie şi de alte instituţii de stat, să fie eliberaţi de această obligaţie şi să îndeplinească corvezile deopotrivă cu ceilalţi orăşeni. În locul lor Serdăria ţinutului Orhei urma să trimită în fiecare săptămână la Chişinău câte 17 călăraşi[2].
I.M. Hartingh insista ca, până ce vor veni cele 3 regimente de cazaci din Rusia, S.Sturdza să asigure paza pe întreg cursul Prutului, până la revărsarea lui în Dunăre, cu paznici locali, puşi la dispoziţie de Administraţia ţinutală cu ajutorul cărora, după cum considera el, „...va putea fi stopată trecerea ilegală a frontierei”[3].
I.M. Hartingh, care avea la dispoziţie un număr redus de cazaci, a putut organiza paza frontierei doar în cursul inferior al Prutului, până la drumul poştal ce trecea de la Iaşi spre Movilău. Celelalte părţi ale hotarului urmau să fie întărite cu pază de către cele 3 regimente de cazaci din Rusia. Deja la 9 octombrie 1812 I.M. Hartingh îi raportează lui S.Sturdza despre măsurile întreprinse privind instituirea pazei de frontieră şi interzicerea intrării în şi ieşirii din Basarabia a persoanelor, în afară de curieri şi persoane care dispuneau de paşapoarte speciale[4].
În vara anului 1813 cordonul militar la hotarul Basarabiei era alcătuit din: regimentul unu de cazaci din Orenburg (pe o distanţă de 3666 verste erau amplasate 6 posturi carantinale, 54 pichete incluzând 20 ofiţeri, 23 subofiţeri şi 483 cazaci) – începea de la Vadul-lui-Isac, urma pe malurile râului Prut, ale Dunării, continua pe litoralul Mării Negre şi malul Nistrului până la localitatea Palanca[5]; regimentul doi de cazaci din Orenburg (12 posturi pe o distanţă de 280 verste, 65 pichete, 18 subofiţeri şi 330 cazaci) – de la localitatea Vasileuţii-Mari şi până la Vadul-lui-Isac, cu centrul în Leova[6]; regimentul trei de cazaci „Don” (26 posturi, 86 pichete, 39 ofiţeri, 53 subofiţeri, 1038 cazaci) – de la localitatea Onuta până în localitatea Vasileuţi cu centrul în Noua Suliţă[7].
Schimbări în dislocarea detaşamentelor de cazaci la hotarul de apus al Basarabiei s-au făcut şi mai târziu. Potrivit datelor din 1816, cordonul militar era alcătuit din 4 segmente:
1.  De la Noua Suliţă, unde este loc de trecere în Austria, în jos pe Prut, până la satul Mitoc, în apropiere de localitatea Ştripţeni – primul regiment de cazaci Orenburg, încartiruit în localitatea Canineşti.
2.  De la sătişorul Mitoc, pe Prut, până la scurgerea lui în Dunăre, până la târgul Reni, încartiruit în localitatea Cania sau Ţiganca, vis-à-vis de târgul Falcea.
3.  De la târgul Reni, pe Dunăre, până la vărsarea ei în Marea Neagră, pe litoralul Mării Negre şi limanul Nistrului, până la cetatea Akkerman – regimentul 4 de cazaci Don, încartiruit în orăşelul Tucikov.
4.  La hotarele cu Austria, de la postul situat vis-à-vis de localitatea Jvaneţ, în cursul superior al Nistrului, până la sătişorul Onuta şi de la acest sat, pe uscat, până la Noua Suliţă – regimentul de cazaci Don, condus de locotenent-colonelul Tarasov (al 2-lea).
În afară de cordonul militar, frontiera de apus a Imperiului Rus în Basarabia, de la Noua Suliţă până la scurgerea râului Prut în Dunăre, era păzit şi de cordonul de călăraşi[8].
Uneori, conducerea detaşamentelor de cazaci dislocate la frontiera de apus a Basarabiei era preluată de comandamentul militar activ aflat în regiune. La 30 august 1830, potrivit decretului imperial, ambele cordoane sanitare la Dunăre, Prut şi Nistru, împreună cu toate detaşamentele militare, inclusiv cele de cazaci, ce se aflau în subordonare, au fost date în administraţie comandantului corpului 5 de infanterie generalului Rot[9]. La 30 septembrie 1830 a urmat o depeşă circulară a guvernatorului civil al Basarabiei adresată Administraţiei regionale, în care se menţiona că, odată cu dislocarea temporară a diviziilor 18 şi 19 de infanterie în Basarabia, generalului Rot i se vor supune „…pe întreaga perioadă de aflare a acestuia în Basarabia …cordonul carantinal stabilit la Dunăre, Prut şi Nistru, împreună cu toate atributele lui şi persoanele ce se află în subordine, precum şi regimentele de cazaci, paza de frontieră, inclusiv administraţia civilă şi judeţeană din regiune ce are atribuţii directe în ce privește soluționarea problemelor carantinale”[10].


[1] ANRM, F. 2, inv.1, d. 62, p. I, f. 1.
[2] Ibidem, F. 5, inv. 1, d. 1, f. 352 verso-353.
[3] Ibidem, f. 1 verso.
[4] Ibidem, F. 2, inv. 1, d. 62, p. I, f. 1.
[5] Ibidem, d. 198, f. 105-111 verso.
[6] Ibidem, f. 115-115 verso, 132.
[7] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 198, f. 144, 145 verso.
[8] Ibidem, F. 4, inv. 1, d. 44, p. II, f. 305-305 verso.
[9] Ibidem, F. 6, inv. 2, d. 338, f. 14.
[10] ANRM, F. 6, inv. 2, d. 338, f. 1.