DESEATNIC - DESEATSKII (десятский) | Muzeul din inima mea |

DESEATNIC - DESEATSKII (десятский)DESEATNIC – persoană care se ocupa cu încasarea desetinei[1].


[1] Documente privitoare la istoria Ţării Moldovei în secolul al XVIII-lea (1751-1774) (Cărţi domneşti şi zapise). Colecţia Moldova în epoca feudalismului, vol. IX. – Chişinău, 2004, p. 41-42.DESEATSKII (десятский) – slujitor în cadrul poliţiei orăşeneşti, numit la corvoadă, din rândul orăşenilor[1]. În alte cazuri, slujitor încadrat în acest serviciu, în baza unor unităţi de personal, pentru o anumită sumă de bani. La 24 iunie 1824 Consiliul Suprem al Basarabiei discută propunerea din 11 iunie a guvernatorului general al Novorosiei şi rezidentului plenipotenţiar al Basarabiei M.S. Vo­ron­ţov, la cererea şefului de poliţie din Ismail, cu privire la sala­ri­zarea a 30 de orăşeni aflaţi în serviciul poliţiei orăşeneşti din Ismail, începând cu 1 ianuarie 1824. Ei au fost angajaţi la serviciu, în baza unor unităţi de funcţie temporare, de către general-locotenentul Inzov. Consiliul Suprem al Basarabiei a soluţionat pozitiv propunerea contelui M.S. Voronţov[2].
Tot cu această denumire sunt atestaţi în unele documente şi persoanele responsabile de serviciile poliţieneşti în localităţile mari. Din raportul ispravnicului de Iaşi, adresat în 1816 preşedintelui Comitetului provizoriu al Basarabiei I.H. Kalagheorghe, aflăm că „în localităţile mari se află câte un vornic şi câte un ataman (sau deseatskii). În satele cu un număr mai mic de gospodării – doar câte un vornic” [3]. Dintr-un raport al ispravnicului de Bender prezentat la şedinţa Consiliului Suprem al Basarabiei din 10 februarie 1828 aflăm că aceşti slujitori (deseatskie) făceau serviciu în cadrul Dumei orăşeneşti și erau impuși să se ocupe cu încasarea în folosul oraşului a diferitelor dări şi taxe[4].


[1] Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. – СПб. – М., 1912, Т. I, с. 1075.
[2] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 430, p. III, f. 355-355 verso.
[3] Ibidem, d. 44, p. I, f. 82.
[4] Ibidem, d. 1192, p. I, f. 86.