CĂPITAN DE LEFEGIU (капитан де леферджи) | Muzeul din inima mea |

CĂPITAN DE LEFEGIU (капитан де леферджи)CĂPITAN DE LEFEGIU (капитан де леферджи) – comandantul lefegiilor (mercenarilor), aflaţi în serviciul domniei, menţionat în documente de la sfârşitul sec. al XVII-lea în Ţările Române. Era remunerat cu soldă (leafă). Ca şi marele căpitan de dorobanţi, era considerat boier de rangul doi, fiind citat după marele armaş şi marele agă[1].
După anexarea în 1812 a Basarabiei la Imperiul Rus, căpitanii lefegiu, similar căpitanilor de dorobanţi, au beneficiat de unele privilegii din partea administraţiei ruse. Conform dispoziţiei Consiliului Suprem al Basarabiei din 20 martie 1819, căpitanii de lefegiu, soţiile lor, văduvele şi întreaga familie au fost scutiţi de plata goştinii pentru oile care le aveau în proprietate[2]. Ca şi căpitanii de dorobanţi, căpitanii de lefegiu intrau în categoria raznocinţilor moldoveni şi erau scutiţi de încasarea goştinii[3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 272.
[2] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 47, p. I, f. 152 verso-153 verso.
[3] Ibidem, F. 3, inv. 1, d 429, f. 168.