BEILIC (beylik) (бейлык) | Muzeul din inima mea |

BEILIC (beylik) (бейлык)BEILIC (beylik) (бейлык) – termen de oricine turcă, cu mai multe înţelesuri: domnie, stăpânire, ceea ce aparţine fiscului (statului); casă în care erau găzduiţi trimişii oficiali sosiţi de la Poartă în Ţările Române; oficialii otomani în Ţările Române; muncă gratuită în folosul statului[1].
Termenul dat s-a păstrat un anumit timp, ca o reminiscenţă a trecutului, cu diferite semnificaţii, şi în Basarabia după anexarea ei la Imperiul Rus. Cu denumirea beilic figurează taxă stabilită la comercializarea oilor răspândită pe teritoriul Basarabiei până în anii ’20 ai sec. al XIX-lea[2]. La eliberarea certificatelor pentru primirea paşapoartelor în ţinutul Bender se încasa o taxă numită бейличные деньги. Aceşti bani erau încasaţi arbitrar de instituţiile locale, fără ştirea Dumei orăşeneşti, şi erau folosiţi pentru salarizarea starostilor obşteşti, conţopiştilor, deputaţilor din cadrul comisiilor de încartiruire, aflaţi pe lângă Duma orăşenească, şi pentru alte cheltuieli necesare. Autorităţile ţinutale se plângeau că încasarea acestei taxe cauzează prejudicii la încasarea prestaţiilor de stat[3].


[1] Documente turceşti privind istoria României. Vol. III. 1791-1812. Întocmite de Mustafa A. Mehmet. – Bucureşti, 1996, p. 373.
[2] AISR, F. 1400, inv. 1, d. 1692, f. 9 verso.
[3] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 1192, p. I, f. 86-86 verso.