COMISIA PENTRU REVIZIA ACTIVITĂŢII ADUNĂRILOR DEPUTAŢILOR NOBILIMII DIN BASARABIA (Бессарабская Комиссия для ревизии действий Дворянских Депутатских Собраний) | Muzeul din inima mea |

COMISIA PENTRU REVIZIA ACTIVITĂŢII ADUNĂRILOR DEPUTAŢILOR NOBILIMII DIN BASARABIA (Бессарабская Комиссия для ревизии действий Дворянских Депутатских Собраний)COMISIA PENTRU REVIZIA ACTIVITĂŢII ADUNĂRILOR DEPUTAŢILOR NOBILIMII DIN BASARABIA (Бессарабская Комиссия для ревизии действий Дворянских Депутатских Собраний) – comisie instituită în 1834, în baza deciziei Senatului Guvernant din 30 mai, alcătuită din doi membri din partea nobilimii şi unul din partea Guvernului, sub preşedinţia preşedintelui Judecătoriei de conştiinţă din Basarabia C.I. Botezat[1].
Rezultatele activităţii Comisiei confirmă că multe persoane cărora li s-a recunoscut titlul de nobleţe de către Adunarea Nobiliară au fost excluse din Cartea genealogică a neamurilor nobiliare din Basarabia, din cauză interpretării greşite de către membrii Adunării Nobiliare a drepturilor acestor persoane la nobleţe sau din cauza documentelor dubioase prezentate în 1821 Comisiei pentru obţinerea titlului de nobil, fie din cauza neprezentării la timp a actelor necesare.
Activitatea Comisiei necesita nu doar o muncă scrupuloasă din partea membrilor ei, dar şi cunoaşterea limbilor străine, din considerentul că multe acte erau prezentate în limbi străine.
Potrivit deciziei Comitetului de Miniştri din 17 ianuarie 1839, în Comisia instituită pentru verificarea activităţii Adunării Deputaţilor Nobilimii din Basarabia a fost inclusă un traducător şi un membru din partea Coroanei. Concomitent, în Basarabia este aplicat Regulamentul din 19 decembrie 1836 (30 ianuarie 1837 – nr.9912) cu privire la măsurile de finisare mai rapidă a controlului activităţii adunărilor deputaţilor nobilimii efectuat în guberniile Kiev, Podolia şi Volânia[2].


[1] Ал. Крупенский. Краткий очерк Бессарабского дворянского собрания. – СПб., 1912, с. 20.
[2] ПСЗРИ. Собр II, т. XIV, 1839, отд. первое, №11940. – СПб, 1840, с. 65.