COMITETUL PENTRU SECURITATEA SANITARĂ DIN BASARABIA (Бессарабский очистительный комитет / Бессараб­ский комитет карантинных очищений) | Muzeul din inima mea |

COMITETUL PENTRU SECURITATEA SANITARĂ DIN BASARABIA (Бессарабский очистительный комитет / Бессараб­ский комитет карантинных очищений)

COMITETUL PENTRU SECURITATEA SANITARĂ DIN BASARABIA (Бессарабский очистительный комитет / Бессараб­ский комитет карантинных очищений) – comitet instituit în mod oficial, la insistenţa Administraţiei centrale de la Sankt Petersburg, la 26 mai 1813, în scopul protejării hotarelor de apus ale Imperiului de pătrunderea moliei.
La 21 mai 1813, în baza dispoziţiei lui A.B. Kurakin, din partea guvernatorului civil şef al Comitetului sanitar din Basarabiei a fost numit colonelul Alexei Anastasiev[1], fiind împuternicit să administreze problemele de ordin sanitar în baza unor dispoziţii şi regulamente speciale[2].
La 28 mai 1813 Comitetul pentru securitatea sanitară din Basarabia raportează comandantului forţelor militare dislocate în provincie şi, concomitent, guvernatorului civil I.M. Hartingh că la 26 mai 1813 Comitetul a fost deschis şi a început să activeze[3]. Deja la 1 iunie Comitetul cere de la I.M. Hartingh ca acesta să dea dispoziţiile de rigoare, conform articolului 4 al Regulamentului elaborat de A.B. Ku­rakin referitor la problemele de securitate sanitară, pentru a i se acorda administraţiei militare şi celei civile tot sprijinul[4]. Asemenea dispoziţii au fost înmânate la 4 iunie administraţiei locale din Hotin, Bender, Akkerman, Chilia, Ismail etc.[5]
Măsurile de securitate sanitară adoptate chiar de la început erau destul de severe, fapt confirmat de raportul Guvernului Regional din 9 martie 1813 pe numele lui I.M. Hartingh. La cererea şefului carantinei din Ismail, colonelul I.V. Poltavţov, în cazuri excepţionale se recurgea la măsurile adoptate în 1812 în timpul răspândirii molimei: toate locurile infectate erau încercuite de un cordon sanitar, iar obiectele, casele etc. afectate de molimă erau arse; după stingerea molimei carantina se mai păstra timp de 60 de zile etc.[6] Alături de aceste dispoziţii, erau întreprinse şi alte măsuri de protecţie sanitară. Spre exemplu, Regulamentul de activitate a postului de carantină Sculeni prevedea un control destul de riguros, astfel ca nimeni să nu treacă cordonul sanitar creat, cu excepţia curierilor şi corespondenţei. Aşadar, nici mărfurile şi nici coletele poştale, cu excepţia corespondenţei speciale, nu puteau fi lăsate să treacă frontiera Basarabiei[7].
În activitatea sa Comitetul pentru securitatea sanitară din Basarabia chiar de la bun început a avut să depășească un şir de greutăţi. La 9 iunie 1813 Comitetul cere de la I.M. Hartingh să mărească numărul de locuri din apropierea aşezării Râşcani pentru a asigura întreţinerea mărfurilor şi a vitelor în carantină, precum şi numărul persoanelor de serviciu şi al ofiţerilor[8]. Din cauza numărului redus de încăperi în carantină mulţi călători susţineau termenul de precauţie sanitară direct în bordeie, iar în iunie 1813 mulţi călători au fost transferaţi în încăperile carantinei din apropierea localităţii Râşcani, amplasate pe drumul spre Dubăsari[9].
La 21 iunie 1813, V.I. Poltavţov îi raportează lui I.M. Hartingh că, conform dispoziţiei lui A.B. Kurakin din 14 iunie[10], el a fost numit preşedinte al Comitetului pentru securitatea sanitară din Basarabia în locul răposatului consilier Karpov[11]. Îndeplinindu-şi funcţiile, V.I. Poltavţov s-a ciocnit de numeroase obstacole, deoarece persoanele în serviciu se aflau la o distanţă mare unele de altele; în plus, „… locuitorii acestei regiuni, – cum scria V.I. Poltavţov, – nu doar că nu cunosc legislaţia rusă, dar nici limba” pentru a putea comunica. De aceea, în baza punctului 7 al dispoziţiei lui A.B. Kurakin, pentru a putea îndeplini cu succes sarcinile puse de către Comitet, autorităţile regionale urmau să numească un număr necesar de dvoreni care cunoşteau limba şi legislaţia rusă[12].
Măsurile de securitate sanitară nu erau pe placul negustorilor. În septembrie 1813 Comitetul pentru securitatea sanitară din Basarabia a început să supună controlului sanitar toate mărfurile ce se aflau în prăvăliile din Chişinău, fapt ce a provocat nemulţumirea negustorilor. La 15 septembrie colonelul Anastasiev îi scrie lui I.M. Hartingh din incinta Comitetului că negustorii nu sunt de acord ca dezinfectarea mărfurilor să se facă în locurile special amenajate, că ei insistă ca această procedură să aibă loc nemijlocit în prăvăliile lor[13]. Comitetul nu putea fi de acord cu propunerile negustorilor, deoarece nu dispunea de instrucţiuni speciale din partea lui A.B. Kurakin[14].
La 20 septembrie 1813 a urmat dispoziţia lui A.B. Kurakin pe numele lui I.M. Hartingh, în care se menţiona că Comitetul pentru securitatea sanitară din Basarabia va continua dezinfectarea numai a acelor mărfuri, care n-au fost puse încă în circulaţie[15]. În acelaşi timp, A.B. Kurakin scria că el este sigur de faptul că I.M. Hartingh va întreprinde toate măsurile pentru a dovedi locuitorilor şi negustorilor despre necesitatea măsurilor sanitare adoptate, că sunt măsuri binevenite, strict necesare pentru folosul fiecărui negustor în parte şi al societăţii în ansamblu[16].
Activitatea Comitetului a fost destul de prodigioasă în primii 3 ani după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus, când la Prut şi Dunăre erau în toi lucrările pentru stabilirea locurilor de amplasare a vămilor şi carantinelor şi instituirea unui cordon sanitaro-vamal puternic, iar hotarul era uşor de trecut.


[1] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 210, f. 1.
[2] Ibidem, f. 3.
[3] Ibidem, f. 4.
[4] Ibidem, f. 5-5 verso.
[5] Ibidem, f. 6-7.
[6] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 210, f. 77-78 verso.
[7] Ibidem, d. 62, p. I, f.39.
[8] Ibidem, f. 19-19 verso.
[9] Ibidem, f. 27-28.
[10] Ibidem, d. 210, f. 33-33 verso.
[11] Ibidem, f. 35.
[12] Ibidem, f. 43.
[13] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 210, f. 99.
[14] Ibidem, f. 99 verso.
[15] Ibidem, f. 105.
[16] Ibidem, f. 105 verso.