PRIVILEGIU COMERCIAL (торговая льгота) | Muzeul din inima mea |

PRIVILEGIU COMERCIAL (торговая льгота)PRIVILEGIU COMERCIAL (торговая льгота) – privilegiu de care a beneficiat populaţia Basarabiei, în domeniul comerţului, până la aplicarea la 26 septembrie 1830 a structurii de ghildă.
Concomitent cu adoptarea, la 29 aprilie 1818, a Regulamentului organizării administrative a Basarabiei, în provincie a intrat în vigoare legislaţia rusă privind comerţul interior şi exterior. Starea socială privilegiată a primit mari avantaje în domeniul comerţului. Nobilimea locală, negustorii şi mica burghezie au fost egalaţi în drepturi cu cei din guberniile interne ruse[1], cu toate că negustorii n-au fost stratificaţi în ghilde, fapt ce nu le dădea posibilitate să se încadreze în comerţul intergubernial. Potrivit tradiţiilor vechi moldoveneşti, nobilimea basarabeană avea drepturi nelimitate de a se ocupa atât cu comerţul interior, cât şi cu cel exterior, nefiind supusă regulamentului de ghildă şi celui orăşenesc[2]. Ulterior, de dreptul de a se ocupa cu comerţul exterior au beneficiat şi alte stări sociale. În iulie 1820, Guvernul Regional al Basarabiei a primit dispoziţia lui A.N. Bahmetev de a acorda „…tuturor locuitorilor, încadraţi în comerţ, dreptul de a se ocupa liber cu comerţul exterior, fără nici un fel de privilegii pentru careva din ei”[3], drept de care beneficiau, potrivit tradiţiilor moldoveneşti, toţi locuitorii.


[1] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXV, 1818, №27357. – СПб., 1830, c. 230, 232.
[2] AISR, F. 560, inv. 3, d. 251, f. 103.
[3] Ibidem, inv. 4, d. 252, f. 2-2 verso.