PROCUROR REGIONAL AL BASARABIEI (областной прокурор) | Muzeul din inima mea |

PROCUROR REGIONAL AL BASARABIEI (областной прокурор)PROCUROR REGIONAL AL BASARABIEI (областной прокурор) – în corespundere cu Regulamentul din 1818[1], în Basarabia, pe lângă Guvernul Regional era desemnat un procuror regional numit de puterea imperială, iar în ţinuturi – procurorii ţinutali numiţi, la propunerea procurorului regional, de Consiliul Suprem, care urmau să se conducă de regulile stabilite în Rusia pentru funcţiile de procuror gubernial şi ţinutal[2], adaptate la condiţiile provinciei şi la forma de administrare a acesteia, în conformitate cu instrucţiunile date[3]. Procurorii de ţinut deţineau un rol important în eliberarea certificatelor comerciale pentru exportul mărfurilor din Basarabia în guberniile interne ruse, deoarece, în baza dispoziţiei din 8 decembrie 1823 a Administraţiei Financiare a Guvernului Regional, certificatele comerciale puse la dispoziţie de poliţia orăşenească sau ţinutală urmau să fie confirmate de procurorii ţinutali[4].
Potrivit Regulamentului privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 1828, procurorul regional făcea parte din Cârmuirea Regională. El avea doi ajutori (губернские стряпчие) pe probleme penale şi civile. Atât procurorul, cât şi ajutorii lui erau numiţi în funcţie de ministrul de Justiţie[5]. În fiecare judeţ activa câte un procuror judeţean (уездный стряпчий). Ei erau numiţi în funcţie de Cârmuirea Regională, dar confirmaţi de guvernatorul general[6].
Funcţia de procuror regional a fost suspendată în anul 1869, odată cu aplicarea în Basarabia a statutelor judiciare din 1864.
Procurorii regionali care au activat în Basarabia în anii 1818-1870 sunt indicaţi în Tabelul 21.


Tabelul 21
Procurorii regionali*

 

1.
Başotă
1818-1822
6.
Ivcenkov
1838-1842
2.
Vardanah
1822-1823
7.
Rudniţki
1842-1848
3.
Podgurski
1823-1837
8.
Poguleai
1848-1850
4.
Dembinski
1837
9.
Kudreavţov
1850-1862
5.
Borzenkov
1837-1838
10.
Boteanov
1862-1870

* Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). – Chişinău, 2007, Vol. II, p. 319.[1] Устав образования Бессарабской области 1818 г., с. 11.
[2] ПСЗРИ. Собр. I, т. XX, 1775-1780, №14392. – СПб., 1830, с. 279-280 (§ 404), с. 280-281 (§405), c. 285-286 (§ 410); т. XXVII, 1802-1803, №20608 – СПб., 1830, с. 456 (§ 6-7).
[3] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXV, 1818, №27357. – СПб., 1830, c. 227.
[4] ANRM, F. 5, inv. 2, d. 690, f. 8.
[5] Ibidem, F. 2, inv. 1, d. 1197, f. 6.
[6] Ibidem, f. 7.