PUŞCAŞ (puşcar/стрелок) | Muzeul din inima mea |

PUŞCAŞ (puşcar/стрелок)PUŞCAŞ (puşcar/стрелок) – termen întâlnit în cele trei Ţări Româneşti semnificând un grup de ostaşi pedeştri înarmaţi cu puşti. În a doua jumătate a sec. al XVI-lea puşcaşii au fost grupaţi în jurul unor cetăţi a căror pază o asigurau. În sec. al XVII-lea puşcaşii făceau parte din categoria libertinilor; erau datori să slujească cu puşcă, pe cal şi în haină verde, oricând la cererea stăpânului. Calitatea de puşcaş era ereditară, fiind condiţionată de serviciul militar; în schimbul acestuia, puşcaşii erau eliberaţi de prestaţiile publice şi iobăgeşti. În Moldova, unde tunurile se numeau puşci, puşcaşii erau oştenii care făceau serviciul la tunuri[1].
La începutul sec. al XIX-lea, prin noţiunea de puşcaşi în Moldova se subînţelegea paza locală, formată din ţărani, pentru urmărirea şi captivarea tâlharilor (haiducilor – V.T.). Puşcaşii erau întreţinuţi de pe seama dărilor luate de la ţărani. În perioada războiului ruso-turc din anii 1806-1812 puşcaşii constituiau 490 de persoane. Ulterior numărul lor s-a redus în jumătate şi erau întreţinuţi din vistieria statului[2].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 395.
[2] ANRM, F. 1, inv. 1, d 2132. f. 867.