REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA LOCUITORILOR DE DIFERITE CATEGORII SOCIALE STABILIŢI PE DOMENIILE STATULUI DIN REGIUNEA BASARABIA (Правила об устройстве поселян разных наименований, водворенных на ка­зенных землях в Бессарабской области) | Muzeul din inima mea |

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA LOCUITORILOR DE DIFERITE CATEGORII SOCIALE STABILIŢI PE DOMENIILE STATULUI DIN REGIUNEA BASARABIA (Правила об устройстве поселян разных наименований, водворенных на ка­зенных землях в Бессарабской области)REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA LOCUITORILOR DE DIFERITE CATEGORII SOCIALE STABILIŢI PE DOMENIILE STATULUI DIN REGIUNEA BASARABIA (Правила об устройстве поселян разных наименований, водворенных на ка­зенных землях в Бессарабской области) – Regulament, adoptat la 23 decembrie 1869[1], pentru împroprietărirea ţăranilor statului şi se referea la 13547 de familii de ţărani de stat, care deţineau un fond funciar de 281365 desetine de pământ[2]. La baza Regulamentului au fost puse principiile generale ale Regulamentului din 24 noiembrie 1866 privind relaţiile agrare ale ţăranilor de stat din cele 36 gubernii interne ruse şi Regulamentul din 14 iulie 1868 privind relaţiile agrare ale ţăranilor din Basarabia.
Regulamentul din 23 decembrie 1869 era alcătuit din 2 compartimente: „Despre organizarea socială şi administrarea ţăranilor stabiliţi pe domeniile statului” (9 articole) şi „Despre organizarea funciară a ţăranilor stabiliţi pe domeniile statului” (12 articole).
Compartimentul întâi al Regulamentului se referea la organizarea socială şi la administrarea ţăranilor de stat. Ţăranii care s-au aşezat pe pământurile statului din Basarabia îşi păstrau toate privilegiile acordate ţăranilor liberi şi urmau să se supună administraţiei regionale, judeţene şi locale. Sistemul de plasă şi organizarea socială existente au fost păstrate. Schimbarea lor, în caz de necesitate, era admisă doar la cererea adunărilor săteşti, cu permisiunea Administraţiei regionale în probleme ţărăneşti. Toate funcţiile din cadrul Administraţiei de plasă erau păstrate (în afară de cele a căror funcţii urmau a fi lichidate, în baza acestui Regulament). În schimb, judecătorii din cadrul judecătoriilor de plasă urmau a fi aleşi imediat. Regulamentul stabilea şi modalitatea alegerilor în cazul formării noilor plase, confirma impozitele pe care ţăranii urmau să le plătească până la implementarea normelor din 23 decembrie 1869 şi dările suplimentare pentru întreţinerea Administraţiei regionale şi a celei judeţene pentru probleme ţărăneşti[3].
Compartimentul doi al Regulamentului se referea la organizarea funciară a ţăranilor stabiliţi pe domeniile statului. Ţăranii de stat şi odnodvorţii stabiliţi pe domeniile statului din Basarabia păstrau toate terenurile şi bunurile agricole pe care le foloseau până la publicarea Regulamentului din 23 decembrie 1869. Ţăranii care nu locuiesc în satele în care sunt înscrişi, potrivit recensămintelor fiscale, şi cei care locuiesc pe moşiile proprietarilor, au şi ei dreptul de a primi terenuri agricole, în satele unde au viză de reşedinţă. Pentru deţinerea loturilor de pământ, fiecare sat de ţărani primea un document intitulat „Titlu de proprietate(владенная запись). Acest document se elibera paralel cu punerea în aplicare a actelor de împroprietărire pe domeniile moşiereşti. Ţăranii care deţineau pământul în baza „titlului de proprietate”, erau obligaţi ca, începând cu 1 ianuarie anul următor, să plătească anual în vistieria statului un anumit impozit, stipulat în articolele 16 şi 17 şi care, spre deosebire de cea precedentă (7 rub. 5 kop. de familie şi 63 kop. de burlac), era majorată cu 20%. Impozitul se stabilea pe o perioadă de 20 de ani, din ziua aprobării Regulamentului, iar suma impozitului era împărţită între membrii obştii de ei înșişi[4]. Deşi ţăranii se puteau folosi de pământ după bunul lor plac, Regulamentul stabilea principiile de care ei trebuie să se conducă[5].
Terenurile agricole, în satele ţăranilor domeniali, au fost împărţite în 8 categorii, în dependenţă de fertilitatea solului şi, respectiv, preţul loturilor. În primele 3 categorii au fost incluse terenurile arabile din ţinutul Hotin, cu pământul cel mai fertil. În categoria a 4-a au fost incluse cele mai fertile terenuri din ţinutul Bender, în categoria a 5-a – a 7-a – celelalte terenuri din ţinutul Bender şi în categoria a 8-a – terenurile agricole de cea mai proastă calitate din judeţul Akkerman[6]. În urma aplicării Regulamentului din 23 decembrie 1869, 13547 de familii de ţărani domeniali, care locuiau în 80 de sate, au primit 250000 desetine de pământ arabil, sau, împreună cu terenurile impracticabile – 266466 desetine, ceea ce constituia în medie câte 7,9 desetine de persoană sau câte 19 desetine de familie[7].


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. XLIV, отд. второе, 1869, №47824. – СПб., 1873, с. 399.
[2] И.А. Анцупов. Русское население Бессарабии и Левобережного Подне­стровья в конце XVIII-XIX веков (Социально-экономический очерк). – Кишинев, 1996, с. 114.
[3] ПСЗРИ. Собр. II, т. XLIV, отд. второе, 1869, №47824. – СПб., 1873, с. 399-401.
[4] Ibidem, p. 401-402.
[5] Mai detaliat aceste principii a se vedea: Ibidem, p. 401.
[6] ANRM, F. 8, inv.1, d. 300, f. 33-37.
[7] ANRM, F. 8, inv.1, d. 300, f. 36.