RUBIE (рубий) | Muzeul din inima mea |

RUBIE (рубий)RUBIE (рубий) – unitate bănească din Imperiul Otoman care a circulat în Principatul Moldova şi în Basarabia după anexarea ei la Imperiul Rus. În sec. al XIX-lea rubia circula pe piaţa internă din Moldova cu valoarea de 110 parale, de 2 piaştri şi 30 de parale sau de 6 lei vechi[1].
În Basarabia, rubia pătrunde în cantităţi mari, în special, în anii 1817-1818, în perioada comerţului favorabil cu Imperiul Otoman. Atunci o rubie era echivalentă cu ½ din beşic şi era schimbată de
populaţie la cursul de 2 lei 20 parale, dar nu era primită de vistierie în calitate de impozit[2].
Pornind de la faptul că în Basarabia nu exista un curs exact stabil în schimbul banilor, în timpul operaţiilor de schimb valutar aveau loc diferite încălcări. Pentru a reglementa această problemă, la 12 ianuarie 1823 a fost emisă o dispoziţie ce stabilea modalitatea de schimb al monedelor de aur şi argint turceşti, concretizându-se că până la introducerea banilor ruseşti în circulaţie în întreaga Basarabie se stabilea un anumit curs pentru schimbul monedelor turceşti. Rubia a fost echivalată cu 53 kop.[3] Concomitent, populaţia a fost informată să fie destul de prudentă în timpul schimbului, în special la schimbul monedelor turceşti noi, a căror valoare după calitatea aurului şi argintului, cum constatau oficialităţile ruse, era mult mai joasă decât cea a monedelor vechi turceşti. Iar vistieria a primit dispoziţia să nu le mai primească ca mijloc de plată, de schimb şi de tezaurizare.


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 414.
[2] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 430, p. I, f. 167.
[3] Юбилейный сборник города Кишинева 1812-1912 гг., ч. I. – Кишинев, 1912, с. 84.