RUPTAŞI (рупташь) | Muzeul din inima mea |

RUPTAŞI (рупташь)RUPTAŞI (рупташь) – categorie socială privilegiată; descendenţi din familii de preoţi; nu puteau fi supuşi pedepselor corporale fără decizia judecăţii; plăteau impozitul denumit dajdie, câte 15 lei de la fiecare familie şi achitau plata pentru prestaţii deopotrivă cu mazilii[1]. Ruptaşii se împărţeau în trei grupuri: ruptaşi (descendenţi ai clerului), ruptaşi de vistierie şi ruptaşi de cămară. Pentru a li se recunoaşte apartenenţa la categoria respectivă de contribuabili, ruptaşii din Basarabia, la fel ca şi mazilii, au prezentat actele doveditoare instituţiilor autorizate atât în 1816, cât şi în 1834.
Din alte surse aflăm că ruptaşii constituiau ultima categorie privilegiată a populaţiei din Basarabia. Această categorie este mai inferioară ca cea a mazililor. Ruptașii sunt descendenţi din familii de preoţi, protoierei şi diaconi[2].
Potrivit Regulamentului organizării administrative a regiunii Basarabia din 29 aprilie 1818, ei „…proveneau din rândurile preoţimii…, nu puteau fi supuşi pedepselor corporale fără sentinţă judecătorească…, achitau în folosul statului impozitul numit dajdia, iar la îndeplinirea prestaţiilor locale participau de rând cu mazilii. Desetina era încasată de la ei cu anumite facilităţi, în bază dispoziţiilor guvernului moldovenesc; cât priveşte încasarea goştinii, vădrăritului şi pogonăritului, ruptaşii erau egalaţi cu ţăranii”[3].
Statistica cu referire la ruptaşi atestă că ei nu constituiau o categorie socială numeroasă: în 1823 – 667 familii, în 1824 – 669, în 1825 – 1226, în 1826 – 1226, în 1827 – 1140, în 1828 – 1126, în 1829 – 1071, în 1830 – 1078, în 1831 – 1079, în 1832 – 1084, în 1833 – 1103, în 1834 – 1156 şi în 1835 – 1159 familii[4]. Majoritatea ruptaşilor erau concentraţi în ţinuturile Orhei, Iaşi şi Hotin. Spre exemplu, în 1826 în ţinutul Orhei erau atestate 596 (48,6%) familii de ruptaşi, în ţinutul Iaşi – 466 (38%), în ţinutul Hotin – 105 (8,6%), în ţinutul Bender – 35 (2,9%), în ţinutul Ismail – 22 (1,8%) şi în ţinutul Akkerman – 6 familii (0,5%)[5].
Pe parcurs, în sistemul de impozitare au intervenit anumite schimbări. După 1825, goştina, vădrăritul şi pogonăritul la care erau impuşi ruptaşii au fost înlocuite cu un impozit unic. Mazili care trăiau pe pământurile statului plăteau câte 23 rub. 50 kop., iar mazili care trăiau pe pământurile moşiereşti – 2 rub. 10 kop. (Tabelul 8).
Tabelul 8
Suma dărilor de stat la care erau impuşi ruptaşii
din Basarabia în anul 1826*

Ţinuturile
Numărul
de familii
Dajdia
(9 rub. 35 kop.)
Ruptaşii care trăiau pe pământurile statului
Ruptaşii care trăiau pe pământurile moşiereşti
În total,
pe parcursul
întregului an
(Impozite unice noi)**
23 rub. 50 kop.
2 rub. 10 kop.
rub.
kop.
rub.
kop.
rub.
kop.
rub.
kop.
Orhei
596
5572
60
-
-
1251
60
6824
20
Bender
31
289
85
141
-
52
50
483
35
Akkerman
6
56
10
47
-
8
40
111
50
Ismail
22
205
70
70
50
39
90
316
10
Hotin
105
981
75
-
-
220
50
1202
25
Iaşi
466
4357
10
-
-
978
50
5335
70
În total
1226
11463
10
258
50
2551
50
14273
10

* ANRM, F. 3, inv. 1, d. 780, f. 1-5.
** În schimbul dărilor: goştina, vădrăritul, pogonăritul şi desetina.

Datele Tabelului 8 confirmă că majoritatea ruptaşilor (95,4%) erau concentraţi în trei ţinuturi – Orhei (48,6%), Iaşi (38%) şi Hotin (8,8). În celelalte ţinuturi numărul ruptaşilor era destul de mic. Ca şi în anii precedenţi, ponderea de bază a dărilor revenea dajdiei, ce constituia 80,3% din suma tuturor dărilor.
Ruptaşii, ca şi mazilii, plăteau în vistieria statului dajdia, ce constituia 9 rub. 35 kop.[6]
De la 10 februarie 1847, descendenţi din familii de preoţi devin odnodvorţi, împreună cu mazilii[7].


[1] AISR, F. 560, inv. 6, d. 575, f. 3; ANRM, F. 5, inv. 3, d. 747, f. 167 verso.
[2] ANRM, F. 5, inv. 3, d. 548, f. 135.
[3] Устав образования Бессарабской области 1818 г., с.18-19.
[4] ASRO, F. 1, inv. 249, d. 201, b-37, f. 1-4.
[5] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 780, f. 2 verso-3.
[6] ANRM, F. 3, inv. 1, d. 780, f. 4 verso-5.
[7] Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 376.RUPTAŞI-RĂZEŞI (рупташь-рэзэшь) – „ţărani odnodvorţi”, ca­re deţineau în proprietate ereditară loturi de pământ pe moşiile răzăşeşti[1].


[1] ANRM, F. 24, inv. 1, d. 52, f. 1-2; Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии. (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 575.