ŞCOALA DE POMICULTURĂ DIN CADRUL PLANTAŢIILOR DE STAT DE VII ŞI LIVEZI DIN AKKERMAN (Школа садовод­ства при казенных Аккерманских садах) | Muzeul din inima mea |

ŞCOALA DE POMICULTURĂ DIN CADRUL PLANTAŢIILOR DE STAT DE VII ŞI LIVEZI DIN AKKERMAN (Школа садовод­ства при казенных Аккерманских садах)ŞCOALA DE POMICULTURĂ DIN CADRUL PLANTAŢIILOR DE STAT DE VII ŞI LIVEZI DIN AKKERMAN (Школа садовод­ства при казенных Аккерманских садах) – instituită în baza deciziei Comitetului de Miniştri din 21 iunie 1832, la cererea guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei F.P. Palen în scopul ca copiii ţăranilor de stat din Basarabia să înveţe a cultiva viţa-de-vie şi să facă vin de calitate, în cadrul plantaţiilor de viţă-de-vie de stat din Akker­man[1].
Regulamentul acestei Şcoli a fost discutat şi aprobat de Consiliului Regional al Basarabiei. La 3 iunie regulamentul a fost prezentat pentru discuţie în Comitetul de Miniştri şi la 7 iunie 1832 discutat[2]. Proiectul regulamentului prezentat de F.P. Palen prevedea ca fiecare localitate să trimită câte o persoană pentru a se învăţa să crească viţa-de-vie şi să facă vin. În calitate de supraveghetori ai elevilor în cadrul Şcolii să fie puşi doi invalizi şi zece educatori ce fac parte din educatorii caselor guberniale, care urmau să se ocupe cu pregătirea specialiştilor[3]. Ministrul de Finanţe a susţinut propunerea lui F.P. Palen, dar a precizat ca Şcoala trebuie să fie întreţinută din bugetul plantaţiilor de vii şi livezi din Akkerman, iar elevii să fie înmatriculaţi din propria lor iniţiativă[4].
Şcoala de Pomicultură a fost instituită în baza următoarelor principii:
1.   În Şcoala de Pomicultură îşi puteau face studiile copiii ţăranilor de stat din Basarabia, care au dat dovadă de calităţi morale şi de sârguinţă, ajunşi la vârsta de 20 ani. Înmatricularea se făcea din propria lor iniţiativă.
2.   Elevii erau selectaţi din localităţile mici – câte o persoană; din localităţile mai mari – câte 2 sau 3, din considerentul ca după ce se vor întoarce de la studii să se ocupe sârguincios cu plantarea livezilor şi a viţei-de-vie.
3.   Durata studiilor era de 3 ani. În timpul studiilor elevii urmau să fie implicați în toate muncile din livezi şi vii, munci pentru care la început primeau premii şi un salariu de 50 rub. de persoană pe an. Elevii erau cazaţi în încăperi de stat.
4.   Elevii nu purtau haine speciale, ci se foloseau de hainele cu care umblau îmbrăcaţi în localitatea lor. În cazul în care în perioada studiilor aceştia aveau nevoie de îmbrăcăminte şi încălţăminte, ei erau asiguraţi din contul banilor obţinuţi de Şcoală de la comercializarea roadei pomilor fructiferi şi a strugurilor. Îmbrăcămintea urma să fie simplă, comodă şi să corespundă ocupaţiilor elevilor.
5.   După finisarea studiilor fiecare elev primea un complet de instrumente şi, întorşi în satele lor, urmau să planteze viţă-de-vie sau o gradină de pomi fructiferi şi să-i înveţe pe ceilalţi consăteni aceasta meserie. Comunitatea sătească avea să numească din rândul sătenilor persoane care să-i ajute în treburile gospodăreşti. Administraţia urma să trimită în sate funcţionari pentru a inspecta activitatea absolvenţilor Școlii.
6.   Toţi locuitorii satului trebuiau să aibă posibilitatea de a obţine din gradina publică a fiecărui sat puieţi, iar grădinarul la început avea să fie întreţinut de comunitatea sătească. După ce gradina publică va creşte şi va aduce venit, grădinarul urma să se întreţină din veniturile obținute de la roada grădinii.
7.   Comportamentul elevilor în timpul studiilor în Şcoală era supravegheat de rezervişti (Militari în rezervă) care trebuiau să fie cărturari. Statutul lor era similar cu cel al poliţiştilor[5].
Pentru a ţine lecţii au fost numiţi 10 elevi din instituţiile de învățământ din alte gubernii, care urmau să se conducă de regulamentul din 4 martie 1830 cu privire la serviciul educatorilor din cadrul Departamentului Asistenţă Publică în Şcolile de Pomicultură. Administrarea Şcolii a fost încredinţată directorului plantaţiilor de vii din Akkerman, iar întreţinerea Şcolii şi elevilor – înfăptuită din contul veniturilor plantaţiilor de vii şi livezi din Akkerman[6].


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. VII, 1832, №5448. – СПб., 1833, c. 391.
[2] AISR, F. 1263, inv. 1, d. 778, f. 65.
[3] Ibidem, f. 65 verso-66.
[4] Ibidem, f. 66 verso-67.
[5] ПСЗРИ. Собр. II, т. VII, 1832, №5448. – СПб., 1833, c. 391-392.
[6] AISR, F. 1263, inv. 1, d. 778, f. 70-71.