SFERTUL (cifertul) BIRULUI | Muzeul din inima mea |

SFERTUL (cifertul) BIRULUISFERTUL (cifertul) BIRULUI – nume dat celor 4 rate (mai târziu mai multe) în care se împărţea suma fixată drept bir prin reformele lui Antioh Cantemir şi Constantin Mavrocordat. Sfertul purta fie numele lunii în care se încasa (sfertul lui aprilie, noiembrie etc.), fie după ordinea în care era perceput (sfertul întâi, al doilea etc.), fie după numele unei dări nou înfiinţate[1]. Despre mărimea sfertului birului în timpul ocupaţiei ruse a Principatelor Române, în timpul războiului ruso-turc din 1806-1812, aflăm dintr-o scrisoare din 14 mai 1812 adresată senatorului V.I. Krasno-Milaşevici, preşedinte al Divanurilor Moldovei şi Ţării Româneşti, adresată de către marele vistiernic al Moldovei Iordache Ruset-Roznovanu, în care se menţiona că în catagrafia veche pe care a folosit-o în prezentarea informaţiei cerute era arătat şi „…sfertul birului ce dă fieşticare sat mai înainte pe trei luni, dintru care sfert se cunoaşte stare putinţii şi a neputinţii fistecărue sat, asemene precum s-au dat atunci”[2].
Potrivit unor surse de arhivă, suma calculată pentru plata sfertului birului în decurs de 3 ani (1808-1810) a variat de la ţinut la ţinut: pentru ţinutul Suceava – de la fiecare persoană câte 14 lei anual (în afară de categoriile sociale care plătesc dările potrivit unui hrisov special şi a unor registre nominale, trimise de vistierie – mazilii, ruptaşii, evreii care posedau hrisoave şi rupta de vistieria); ţinutul Neamţ – 15 lei 16 aspri; ţinutul Roman – 14 lei 19 aspri; ţinutul Bacău – 19 lei 64 aspri; ţinutul Putna – 16 lei 28 aspri; ţinutul Tecuci – 15 lei; ţinutul Covurlui – 14 lei 53 aspri; ţinutul Tutova – 20 lei 16 aspri; ţinutul Vaslui – 15 lei 32 aspri; ţinutul Fălciu – 15 lei 96 aspri; ţinutul Greceni – 15 lei 72 aspri; ţinutul Codru – 18 lei 36 aspri; ţinutul Hotărniceni – 6 lei 58 aspri; ţinutul Orhei – 18 lei 68 aspri; ţinutul Soroca – 18 lei 56 aspri; ţinutul Herţa – 12 lei 3 aspri; ţinutul Dorohoi – 13 lei 96 aspri; ţinutul Botoşani – 16 lei 24 aspri; ţinutul Hârlău – 14 lei 26 aspri; ţinutul Cârligătura – 11 lei 16 aspri; ţinutul Hotin – 8 lei 28 aspri; ţinutul Iaşi – 13 lei 40 aspri; ţinutul Bacău – 19 lei 64 aspri; ţinuturile Tomarova şi Ismail – nu sunt supuşi birului[3].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p.99.
[2] T.G. Bulat. O statistică a Moldovei din 1809. – În: Arhivele Basarabiei, 1929, nr. 1, p. 65.
[3] ANRM, F. 1, inv. 1, d. 3639, f. 5-58.