STABILIREA HOTARULUI (определение границы) | Muzeul din inima mea |

STABILIREA HOTARULUI (определение границы)STABILIREA HOTARULUI (определение границы) – pentru stabilirea hotarului satului, moşiilor, ocinilor în Moldova medievală (ulterior şi în Basarabia) se întrebuinţau expresii ca „împrejurul acestului loc”, „o azvârlitură de arc”, „a pune sub petrele de hotar cărbuni cu cenuşă”, „jurământ (mersu) cu brazda în cap”, „mersu cu hotărătura” etc.[1] Spre exemplu, pentru delimitarea hotarelor satelor Vasilăuţi, care aparţinea vornicului Miron, şi Cobălcinu, care aparţinea pârcălabului de Hotin Alexandru Buhuş, la dispoziţia domnului Gheorghe Duca din 6 noiembrie 1670, vornicul Roman „…strânsu oameni buni den susu şi den giosu den megiiaşi” din mai multe sate: Bilousovca, Naporotova, Voloşcovu, „…şi Duna cel bătrân den Mihălcăuţi (ulterior Tabani – V.T.)”, care au „…mărsu cu brazda în cap” şi au stabilit hotarele acestor sate[2].
Din mărturia hotarnică a moşiei Trebisăuţi din 1772 aflăm că, la porunca Divanului, pârcălabul de Hotin Coste Chirilovici şi căpitanul Ion „…stringând…mulţi oameni buni şi bătrâni şi migieşi din pregiurul acestei moşii şi cercetând foarte cu amănuntul, după cum am aflat cu adivăr că îmblă hotarele acestei moşii, aşa am mersu şi noi cu hotărătura [3].


[1] D.Mototolescu. Jurământ cu brazda în cap. – În: Revista pentru istorie, arheologie şi filologie. – Bucureşti, 1922, p. 207.
[2] L.T. Boga. Documente din Basarabia. II. – Chişinău, 1938, p. 28-29.
[3] Ibidem, p. 82.