STATUT PENTRU CARANTINĂ (карантинный устав) | Muzeul din inima mea |

STATUT PENTRU CARANTINĂ (карантинный устав)STATUT PENTRU CARANTINĂ (карантинный устав) – regulament adoptat de Administraţia imperială în scopul reglementării traficului de mărfuri şi persoane dintr-o ţară în alta şi protejării ţării de pătrunderea molimei, la frontiera de apus a Imperiului.
La 4 ianuarie 1833 a fost publicat un nou statut carantinal, potrivit căruia toate carantinele erau împărţite în 3 categorii: carantine centrale sau de bază, carantine speciale şi puncte carantinale de uscat şi de coastă.
Potrivit Regulamentului despre carantine, în districtul Sculeni au fost înfiinţate: în Sculeni – o carantină centrală, în Leova – o carantină specială şi în Lipcani – un post de carantină; în districtul Ismail: în Ismail – o carantină centrală, în Reni – o carantină specială, în Ak­kerman şi Bazarciuk – posturi de carantină. La Nistru s-au păstrat carantine interne în Dubăsari, Movilău şi Isakoveţ, iar în Parcani – un post de caran­tină[1]. Cordonul sanitar de la Nistru, cu carantinele de rezervă din Isakoveţ, Dubăsari, Movilău şi postul de carantină din Parcani, a fost lichidat abia la 5 februarie 1846[2].
La 1 martie 1866 este adoptat un nou statut carantinal şi statele de funcţii pentru instituţiile carantinale din Novorosia şi Basarabia[3].


[1] Коммерческая газетa, 1833, 5 января, №2.
[2] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXI, отд. первое, 1846, №19693. – СПб., 1847, c. 216.
[3] ПСЗРИ. Собр. II, т. XLI, отд. второе, 1866, №43061. – СПб., 1868, c. 193.