SUCURSALA DIN CHIŞINĂU A BĂNCII DE STAT (Киши-невское отделение Государственного Банка) | Muzeul din inima mea |

SUCURSALA DIN CHIŞINĂU A BĂNCII DE STAT (Киши-невское отделение Государственного Банка)SUCURSALA DIN CHIŞINĂU A BĂNCII DE STAT (Киши-невское отделение Государственного Банка) – instituită în baza deciziei imperiale din 20 decembrie 1863, adusă la cunoştinţă Senatului Guvernant prin raportul ministrului de Finanţe din 23 decembrie 1863, concomitent cu instituirea altor sucursale din oraşele Iaroslavl, Vladimir, Reazani, Samara, Saratov, Astrahan, Kazan, Tambov, Penza, Voronej, Ekaterinoslav. La 22 iunie 1865, prin decizia Senatului Guvernant, această decizie imperială este adusă la cunoştinţă întregului Imperiu[1].
Efectua operaţii financiare şi comerciale, ducea evidenţa cambiilor, acorda împrumuturi şi credite în schimbul gajului, primea de la instituţii şi persoane particulare depunerile bancare. A fost suspendată în 1918.


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. XL, отд. первое, 1865, №42237. – СПб., 1867, c. 674.