„TITLU DE PROPRIETAR” (владенная запись) | Muzeul din inima mea |

„TITLU DE PROPRIETAR” (владенная запись)„TITLU DE PROPRIETAR” (владенная запись) – document acordat ţăranilor de pe domeniile statului, după adoptarea Regulamentului privind relaţiile agrare şi obşteşti ale ţăranilor stabiliţi pe domeniile statului din regiunea Basarabia din 23 decembrie 1869, prin care ţăranilor de stat li se păstrau toate terenurile de care ei au beneficiat până la adoptarea Regulamentului, fără „completări” sau „parcelări”[1]. Aceste acte se eliberau paralel cu punerea în aplicare a actelor de împroprietărire a ţăranilor de pe domeniile moşiereşti, în anii 1869-1871. Ţăranii de stat puteau ceda loturile lor de pământ, pe parcursul a trei ani după primirea „titlului de proprietar”, doar membrilor obştii din care ei făceau parte, iar după expirarea acestui termen – la propria discreţie, oricărei altei persoane[2]. Documentul dat era alcătuit de funcţionarii Ministerului Proprietăţilor de Stat, în baza Regulamentului din 24 noiembrie 1866 (pentru ţăranii de stat din cele 36 gubernii interne ruse) şi era prezentat ţăranilor în prezenţa conciliatorului în litigii financiare (мировой посредник)[3].


[1] Я.Гросул. Крестьянская реформа 1868 года и ее особенности. – În: Ученые записки Кишиневского ун-та. – Кишинев, 1949, т. II, c. 103-104.
[2] ANRM, F. 8, inv. 1, d. 85, f. 4.
[3] ПСЗРИ. Собр. II, т. XLIV, отд. второе, 1869, №47824. – СПб., 1873, c. 399-402.