UNITATE DE INVALIZI DIN LEOVA (Леовская инвалидная команда) | Muzeul din inima mea |

UNITATE DE INVALIZI DIN LEOVA (Леовская инвалидная команда)UNITATE DE INVALIZI DIN LEOVA (Леовская инвалидная команда) – instituită în baza ordinului ministrului militar din 14 mai 1833, în scopul întreţinerii corpurilor de gardă şi escortării deţinuţilor. A fost instituită în baza aceloraşi principii care au fost puse la baza instituirii unor asemenea unităţi şi în alte oraşe judeţene. Unitatea era alcătuită din şeful unităţii, ajutorul lui, un număr anumit de hunter-ofiţeri şi ostaşi simpli, un toboşar şi un medic. Unitatea pentru invalizi din Leova era subordonată Batalionului Garnizoanei Interne din Chişinău[1].
La 2 noiembrie 1857, concomitent cu dizolvarea districtului garnizoanelor de artilerie de la Dunăre, Unitatea pentru invalizi din Leova, cu sediul în Comrat, este redenumită în Unitatea pentru invalizi din Comrat. Fosta Unitate pentru invalizi din Ismail a fost lichidată, iar funcţionarii repartizaţi la serviciu în cadrul pazei interne[2].


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. VIII, отд. первое, 1833, №6205. – СПб., 1834, с. 270-271.
[2] ПСЗРИ. Собр. II, т. XXXII, отд. первое, 1857, №32378. – СПб., 1858, с. 881.