UNITĂŢI DE MĂSURĂ MOLDOVENEŞTI | Muzeul din inima mea |

UNITĂŢI DE MĂSURĂ MOLDOVENEŞTI

UNITĂŢI DE MĂSURĂ MOLDOVENEŞTI – totalitatea unităţilor de măsură: de lungime (liniare) – mila, prăjina domnească, stânjenul domnesc, cotul, endaze, haverul, palma domnească, parmacul, firta, stânjenul pătrat, de suprafaţă – falcea, pogonul, firta, prăjina falcească, stânjenul pătrat, de greutate şi capacitate – chila, cântarul, baniţa, dimirlia, oca, litra, drahma şi unităţi de măsură pentru lichide chila, merţa, baniţa, dimirlia, vadra, oca, sticla, folosite pe larg în Moldova medievală şi, o anumită perioadă de timp, în Basarabia, după anexarea ei în 1812 la Imperiul Rus.
O analiză profundă a unităţilor de măsură moldoveneşti a fost făcută la timpul său de cunoscuţii cercetători din Republica Moldova Mihail Muntean şi Demir Dragnev[1]. Ei sunt şi autorii unui Tabel de transferare a unităţilor de măsură moldoveneşti în sistemul de unităţi de măsură ruseşti şi cel metric, pe care îl reproducem mai jos.

Tabelul 21
Transferarea unităţilor de măsură moldoveneşti în sistemul
de unităţi de măsură ruseşti şi cel metric*

Unităţi de măsură
moldoveneşti
Transferarea unităţilor de măsură moldoveneşti în sistemul de unităţi de măsură ruseşti
Transferarea
unităţilor
de măsură
moldoveneşti în sistemul metric
**
Măsuri de lungime (liniare)
1 milă
1,05 mile ruseşti
8,3536 km
1 prăjină domnească
3,148 stânjeni ruseşti
6,699 m
1 stânjen domnesc
1,047 stânjeni ruseşti
2,233 m
1 cot „prost”
0,9077 arşini
0,637 m
1 endaze (cot mare)
0,9688 arşini
0,708 m
1 halep (cot mic)
9,9477 arşini
0,681m
1 palmă domnească
0,131 stânjeni; 0,39 arşini; 0,28 verşka
0,279 m
1 parmac
0,785 verşka
0,034 m
Măsuri de suprafaţă
1 falce
1,31 desetine
14,322 mp
1 pogon
0,65 desetine
7,161 mp
1 firtă
313 stânjeni pătraţi
1,790 mp
1 prăjină falcească
93,34 stânjeni pătraţi
175 mp
1 stânjen pătrat
1,1 stânjeni pătraţi
4,95 mp
Măsuri de greutate şi capacitate
1 chilă
2,0725 cetverturi 18 puduri
294 kg
1 cântar
3,42 puduri
56 kg
1 baniţă
1,57 puduri
25,82 kg
1 dimirlie
0,924 puduri; 37,52 funţi
14,7 kg
1 ocală
3,127 funţi
1,291 kg
1 litru
0,781 funţi
320 kg
1 drahmă
0,4 lot, 1,3 zolotnik
3,203 g
(3,207 g***)
Măsuri pentru lichide
1 chilă
1,34 cetverturi, 2,68 ocmini
380,952 l
1 merţă
0,67 cetverturi, 1,34 ocmini
197,12/215,04 l
1 baniţă
21,3 cetverik
56,11 l
1 dimirlie
7,23 cetverik
19,0476 l
1 vadră
0,792 sticle ruseşti
15 l
1 ocală
0,484 garhţ
1,5876 l
1 sticlă
0,792 sticle ruseşti
0,16 l

* М.П. Мунтян, Д.М. Драгнев. К вопросу о молдавской системе мер. În: – Ученые записки Кишиневского ун-та, 1958, т. 35, с. 126-127.
** Unele unităţi de măsură moldoveneşti în timpul transferării în sistemul metric au fost revăzute potrivit Dicţionarului: Instituţii feudale din Ţările Române. – Bucureşti, 1988.
*** Pentru monede.

Este cunoscut faptul că Administraţia imperială rusă a căutat să lichideze particularităţile sistemului de măsură şi greutate existente în Basarabia după anexarea la Rusia şi să le înlocuiască cu cele ruseşti. La 24 august 1813 autorităţile locale din Basarabia scriau guvernatorului militar din Herson Duc de Richielieu că „măsurile de greutate şi mărime moldoveneşti urmează a fi aduse în strictă concordanţă cu cele care există în guberniile interne ruse”[2]. Se insista ca aceste unităţi de măsură şi greutate să fie aplicate „în Chişinău, Hotin, Bender, Ak­ker­man, Chilia, Ismail sau Tomarova şi în târgurile Otaci şi Bălţi”[3]. În august-septembrie 1820 vămile şi posturile vamale Sculeni, Noua Suliţă, Lipcani, Leova şi Akkerman au fost înzestrate cu sisteme de măsură şi greutate ruseşti[4].
La 26 iunie 1828 instituţiile poliţieneşti din Basarabia îi raportau guvernatorului civil că în comerţul provinciei sunt folosite unităţile de măsură şi greutate vechi turceşti, care nu pot fi comparate cu cele ruseşti, din considerentul că cântarul este alcătuit din ocale care constituie mai mult de 3 funţi ruseşti, care se împart în 4 litri, care alcătuiesc 400 drahme, iar măsura numită chila include 16 măsuri ruseşti şi, în general, aceste unităţi de măsură se deosebesc radical una de alta, iar în circulaţie sunt puse tot mai mult unităţile de măsură ruseşti[5].


[1] М.П. Мунтян, Д.М. Драгнев. К вопросу о молдавской системе мер. În: – Ученые записки Кишиневского ун-та, 1958, т. 35, с. 117-128.
[2] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 209, f. 2.
[3] Ibidem, f. 25 verso.
[4] Ibidem, F. 75, inv. 1, d. 102, f. 1-8.
[5] ANRM, F. 75, inv. 1, d. 426, f. 43 verso. UREADNIC (урядник) – în Rusia ţaristă subofiţer de cazaci, funcţionar inferior în poliţia rurală. Instituit în 1878[1].
În Moldova, în satele aservite, întâlnim şi al doilea dregător al boierului – ureadnicul. El apare, de regulă, alături de vătăman[2].
URIC – cu sensul de: 1. posesie ereditară în Moldova medievală dobândită prin danie domnească sau numai întărită de Domn, uneori cu anumite scutiri[3]; 2. document, hrisov.
În Basarabia, după anexarea ei la Rusia, mai mult cu înţelesul de act de proprietate; hrisov. Spre exemplu, răzeşii din satul Găureni, ţinutul Orhei, în plângerea din 25 mai 1814 adresată guvernatorului civil al Basarabiei scriu că „...bătrânul Corniceşti, care provine de la strămoşul nostru Cozma Razan, a primit uric de la domnul Bogdan[4] din 8 mai 7003 (1495 – V.T.). Dar, ulterior, un alt bătrân – Onufrieşti, a pretins la loturile noastre. În urma judecăţii, ambii bătrâni s-au împăcat şi ţineau în proprietate fiecare partea sa de pământ, având şi documentul respectiv numit „Carte de judecată”. În anul 1814 neamul Onufrieştilor a hotărât să-i izgonească de pe moşie pe răzeşii Corniceşti şi pe bătrânii Mironeşti şi Bogoeni”[5].
URMA RĂUFĂCĂTORULUI – a se vedea: Slidul (Urmă).


[1] Ф.М. Лурье. Российская история и культура в таблицах. – СПб., 1998, с. 234.
[2] Documente privind istoria României. Veacul XVII. A. Moldova, vol. II (1607-1610). – Bucureşti, 1953, p. 156.
[3] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 486.
[4] Este vorba despre Domnul Ţarii Moldovei Bogdan al III-lea (cel Orb) – (iulie 1504 – aprilie 1517). Data emiterii uricului, 8 mai 1495, nu corespunde cu anii de domnie a lui Bogdan al III-lea. Neconcordanţa poate fi lămurită prin confundarea de către ţărani a anului sau prin falsitatea actului.
[5] ANRM, F. 2, inv. 1, d. 260, „Cerere” din 25 mai 1814, f. 3-4; „Raport” din 12 februarie 1818, f. 30-30 verso, 32-32 verso.


 

VADRĂ (ведро) – unitate de măsură moldovenească, egală cu 8 ocale[1]. Potrivit altor surse, o vadră moldovenească era egală cu 1,2 vedre ruseşti, sau cu 15 litri[2].


[1] ANRM, F. 3, inv. 1, 1825, d. 441, f. 223.
[2] Положение крестьян и крестьянское движение в Бессарабии (1812-1861 годы). Сборник документов / Составители И.А. Анцупов, К.П. Крыжановская. Том. III, Часть I. – Кишинев, 1962, c. 572.VERSTĂ (верста) – unitate de măsură rusească pentru distanţe folosită în trecut în Rusia, egală cu 1,067 km.[1]
VERŞOK (вершок) – unitate de măsură egală cu 44,45 mm (1/16 dintr-un arşin, 1 3/1 dintr-un duium)[2].


[1] Vasile Breban. Dicţionar general al limbii române. Vol. II. – Bucureşti, 1992, p. 1114.
[2] Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1892, Т. XVI, с. 94; Большая советская энциклопедия. – М., 1971, т. 4, с. 568.


VOLUNTAR (волонтер) – în Basarabia, Administraţia regională îi considera voluntari pe oamenii proveniţi din diferite categorii sociale, de origine etnică diferită, cum ar fi: albanezi, sârbi, bulgari, moldoveni etc., precum şi o parte din cazacii de la Dunăre, din Bugeac şi din Secea Zaporojană, care au participat la război împotriva Imperiului Otoman de partea Rusiei[1]. Spre deosebire de arnăuţi, voluntarii nu primeau soldă bănească, dar erau eliberaţi de dări şi de prestaţii locale.


[1] Ibidem, F. 560, inv. 6, d. 575, f. 4.