LICEUL DE FETE DIN CHIŞINĂU / LICEUL DE FETE DE ZEMSTVĂ NR. 1 DIN CHIŞINĂU (Кишинёвская женская гимназия / Кишинёвская первая земская женская гимназия) | Muzeul din inima mea |

LICEUL DE FETE DIN CHIŞINĂU / LICEUL DE FETE DE ZEMSTVĂ NR. 1 DIN CHIŞINĂU (Кишинёвская женская гимназия / Кишинёвская первая земская женская гимназия)LICEUL DE FETE DIN CHIŞINĂU / LICEUL DE FETE DE ZEMSTVĂ NR. 1 DIN CHIŞINĂU (Кишинёвская женская гимназия / Кишинёвская первая земская женская гимназия) – prima instituţie de învăţământ secundar pentru fete, de tip rusesc, din Basarabia. A fost deschis la 8 martie 1864 de către Liubov Beliugova. Liceul dispunea de două clase începătoare, fiind întreţinut din banii proveniţi de la impozitarea nobilimii, bisericii şi mănăstirilor. Pornind de la faptul că banii adunaţi nu erau suficienţi pentru întreţinerea acestei instituţii de învăţământ (în anul 1871 a fost acumulată suma de doar 11000 rub. în loc de 70000 necesară desfăşurării procesului de instruire), zemstva regională decide să finanţeze din 1871 această instituţie de învăţământ, alocându-i 4440 ruble. Analizând această problemă, adunarea de zemstvă a decis: „Recunoscând importanţa şi necesitatea stringentă a dezvoltării învăţământului mediu pentru fete în regiune şi luând în calcul faptul că vistieria statului nu doreşte să contribuie la organizarea acestui liceu din Basarabia, că sumele adunate de nobilime sunt insuficiente şi ţinându-se seama de faptul că liceul de fete asigură cerinţele tuturor stărilor şi claselor sociale, acesta trebuie să fie întreţinut din contul zemstvei, care reprezintă toată populaţia guberniei Basarabiei. Respectiv, toate cheltuielile pentru întreţinerea liceului pentru fete urmează să fie asigurate din contul zemstvei”[1]. Din acest moment liceul privat este transformat în liceu de stat cu denumirea Liceul de fete de zemstvă din Chişinău[2].
În anul deschiderii, liceul era frecventat de 158 de eleve care reprezentau următoarele stări sociale: 128 (69,2%) fiice de nobili, 32 (17,3%) fiice de negustori, 15 (8,1%) fiice de mic-burghezi, 10 (5,4%) eleve făceau parte din alte categorii sociale[3].
În anul 1881 Liceul de zemstvă de fete din Chişinău avea 7 clase normale, primele patru clase aveau clase paralele, două clase pregătitoare şi clasa a VIII-a – suplimentară, cu profil pedagogic. În acest liceu se predau următoarele discipline: religia, matematica, fizica, istoria, geografia, limbile: rusă, franceză, germană, latină, pedagogia, caligrafia, desenul, croşetatul (13 obiecte). Director al liceului era Matilda Lazo, 47 ani, absolventă a Institutului de fete pentru nobili din Kiev[4].Liceul de fete din Chişinău (Carte poştală, MNAIM)


Pentru întreţinerea Liceului de fete de zemstvă din Chişinău în anul 1880 zemstva a alocat 35854 rub. 91 kop. (dintre care 14411 rub. 50 kop. au fost prevăzute pentru procesul de învăţământ)[5].


[1] И.Г. Будак. Буржуазные реформы 60-70-х годов XIX века в Бессарабии. – Кишинев, 1961, с. 117.
[2] Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной Комиссии. – Кишинев, 1902, т.1, c.172.
[3] ANRM, F. 1862, inv. 36, d. 45, f. 6.
[4] Памятная книга по Одесскому учебному округу за 1881 г. – Одесса, 1881, с. 130-131.
[5] Ibidem, p. 131.