MAREŞALUL REGIONAL AL NOBILIMII DIN BASARABIA (gubernial, din 1873) – (Бессарабский областной предводитель дворянства) | Muzeul din inima mea |

MAREŞALUL REGIONAL AL NOBILIMII DIN BASARABIA (gubernial, din 1873) – (Бессарабский областной предводитель дворянства)MAREŞALUL NOBILIMII DIN DISTRICTUL CHIŞINĂU-ORHEI (Кишиневско-Оргеевский окружной предводитель дво-рянства) – post instituit concomitent cu instituirea în 1834 a districtului Chişinău-Orhei. Avea aceleaşi competenţe ca şi mareşalul judeţean al nobilimii. Odată cu suspendarea în 1892 a districtului a fost lichidată şi funcţia de mareşal al nobilimii de district[1].


[1] Îndrumător al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, p. 52.


MAREŞALUL REGIONAL AL NOBILIMII DIN BASARABIA (gubernial, din 1873) – (Бессарабский областной предводитель дворянства) – persoană aleasă în funcţie de Adunarea nobilimii din Basarabia, în conformitate cu Regulamentul organizării administrative a Basarabiei din 29 aprilie 1818[1], confirmată de rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei, ulterior de guvernatorul general al Novorosiei şi Basarabiei. Deţinea funcţia de clasa a V-a şi se intitula „Înălţimea voastră” (Ваше Высокородие), iar din 1836 – la dispoziţia împăratului, deţinea funcţia de clasa a IV-a şi se intitula „Excelenţa voastră” (Ваше Превосходи­тель­ство). Era abilitat să convoace şi să prezideze Adunarea nobilimii basarabene[2].
Poziţia mareşalului nobilimii era specifică în sistemul administrativ al Basarabiei şi mau târziu. Regulamentul privind administrarea Basarabiei din 29 februarie 1828 îl clasifică în componenţa Administraţiei Regionale, făcând parte din Consiliul Regional şi din Cârmuirea Regională, în care intra şi Adunarea deputaţilor nobili (el activând în calitate de preşedinte)[3]. Pe de o parte, fiind ales de nobilimea locală, el era exponentul intereselor acestei stări sociale, iar, pe de altă parte, lui i se atribuia calitatea de funcţionar al statului şi era obligat să depună jurământ de credinţă faţă de statul rus, procedură, de altfel, obligatorie pentru orice funcţionar angajat în serviciul de stat.
Prima adunare a nobilimii din Basarabia şi-a început lucrările la 25 iunie 1818. La ea au participat 73 de persoane. Mareşal regional al nobilimii basarabene a fost ales Dumitru Râşcanu, cinci deputaţi în Consiliul Suprem, un consilier şi un asesor în Departamentul executiv şi un deputat în Consiliul economic al Guvernului Regional, doi consilieri şi un asesor în judecătoria penală, trei consilieri în judecătoria civilă, preşedintele şi patru membri ai Oficiului cadastral regional, trei vistieri ţinutali, câte un ispravnic şi patru asesori în fiecare ţinut. La 28 iulie 1818 toţi cei aleşi au fost confirmaţi în funcţii de rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei A.N. Bahmetev[4].
Mareşalul regional al nobilimii basarabene era membru al Adunării deputaţilor nobili şi membru al Consiliului Regional, participa la rezolvarea celor mai importante probleme ale nobilimii.
Spre exemplu, mareşalul regional al nobilimii Dimitriu a înaintat în Consiliul Regional în 1836 lista celor 57 de şleahtici polonezi, cu cererea de a le recunoaşte titlul de dvorean şi de a fi excluşi din lista contribuabililor. Ca rezultat, au fost recunoscute titlurile nobiliare la următoarele persoane: Urbanovici, Delimorkov, Oseţki, Gurski, Lazo, Nedzelski, Kolski, Pragniţki ş.a. Pentru ceilalţi (Tolmaciov, Ilniţki, Bacinski, Cerneavski, Popovski, Leviţki, Busuioc, Bere­zovski, Cerpaliev, Şostakovski, Zinkevici, Terzimaiov, Petra­şevski, Berkov, Radulov, Medzvedcki, Iasinski, Juravski, Baranovski) a fost păstrat dreptul la privilegii, în baza documentelor de care se foloseau în guberniile interne ruse, pentru ce au primit şi anumite certificate. Ca membru al Consiliului Regional, mareşalul regional al nobilimii din 1837 confirma devizul prestaţiilor pentru perioada de 3 ani (1838-1841)[5].
Lista mareşalilor regionali ai nobilimii din Basarabia, în anii 1818-1914, este sistematizată în Tabelul 14.
Tabelul 14

Mareşali ai nobilimii din Basarabia*


1.
D.Râşcanu
1818-1822
10.
N.Krupenski
1866-1869
2.
I.Sturdza
1822-1824
11.
M.Cantacuzino
1869-1872
3.
I.Başotă
1824-1828
12.
E.Râşcanu**
1872-1875
4.
A.Leonard
1828-1831
13.
P.Leonard
1875-1881
5.
I.Dimitriu
1831-1841
14.
I.Catargi
1881-1897
6.
Cheşcu
1841
15.
M.Krupenski
1879-1905
7.
I.Sturdza
1841-1850
16.
M.Feodosiu
1905-1908
8.
I.Balş
1850-1857
17.
A.Krupenski
1908-1912
9.
M.Cantacuzino
1857-1866
18.
A.Lomerd***
1912-1914

* Valentin Tomuleţ. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828). – Chişinău, 2007, Vol. II, p. 318; А.Н. Крупенский. Краткий очерк о Бессарабском дворянстве 1812-1912. – Кишинев, 1912, приложение, с. 1.

** Râşcanu-Derojinski.

*** În funcție de mareșal interimar al nobilimii din Basarabia.


[1] Устав образования Бессарабской области 1818 г., с. 24.
[2] Paul Mihail, Zamfira Mihail. Op. cit., p. 40; А.Крупенский. Полный список лиц избранных бессарабским дворянством на областные, губернские должности со времени присоединения Бессарабии к Российской империи по 1912 г. – СПб., 1912, с. 11.
[3] ANRM, F. 1, inv. 1, d. 1197, f. 5 verso-6.
[4] A.Krupenski. Op. cit., p. 20-22; Sergiu Cornea. Organizarea administrativă a Basarabiei. – Cahul, 2003, p. 65.
[5] А.Накко. Бессарабская область в историческом, экономическом и стати­с-тическом отношении (рукопись). – Кишинев, 1879, с. 170.