GROAPĂ PENTRU PĂSTRAREA CEREALELOR (хлебная яма) | Muzeul din inima mea |

GROAPĂ PENTRU PĂSTRAREA CEREALELOR (хлебная яма)GROAPĂ PENTRU PĂSTRAREA CEREALELOR (хлебная яма) – groapă în formă de vas cilindric, săpată în pământ lutos, pentru păstrarea cerealelor, răspândită, în special, în judeţele de sud ale Basarabiei în sec. al XIX-lea.
Această modalitate de păstrare a cerealelor a trezit interes la Administraţia imperială. În acest scop, Departamentul III al Ministerului Proprietăţilor Statului îl trimite în Basarabia pe topograful civil de clasa a II-a Petru Loman să cerceteze la faţa locului groapa pentru păstrarea cerealelor[1]. Ajuns la Chişinău, Petru Loman a fost sfătuit de guvernatorul militar să se deplaseze pentru documentare în judeţele Bender şi Akkerman. Din Bender, însoţit de ispravnicul local Petru Loman, se deplasează pe moşia Chirchieşti, unde localnicii i-au demonstrat cum se poate săpa o groapă pentru păstrarea cerealelor.
Uneltele utilizate pentru săparea gropii:
1.    Un hârleţ obişnuit; 2. Un hârleţ mic cu coadă lungă; 3. O sapă cu coada scurtă.
Tehnologia săpării gropii:
Groapa se sapă numai într-un loc lutos. Ea are o formă cilindrică: gâtul gropii are în diametru până la un arşin, ce-i permite omului să intre liber în ea. Adâncimea gâtului depinde de capacitatea solului de a permite infiltrarea apei – dar nu trebuie să fie mai mic de un arşin, pentru a evita prăbuşirea gropii. După ce gâtul este gata, încetul cu încetul se începe săparea gropii, cu ajutorul hârleţului mic. Lucrul merge destul de încet şi migălos, deoarece este destul de greu a scoate pământul prin gâtul îngust. Când groapa este deja destul de largă, astfel încât să poate intra liber un copil, ea se lărgeşte cu sapa până la mărimea ce permite unui bărbat matur să intre în interior. În groapă poate munci doar o singură persoană.
Din pământul scos din groapă se face o ridicătură, în jurul gâtului gropii, pentru a împiedica ca apa, în timpul ploii, să pătrundă în interior. Groapa poate fi săpată doar pe timp uscat. În caz de ploaie, lucrările sunt întrerupte, groapa se acoperă, pentru ca apa să nu pătrundă în ea. Dimensiunea gropii trebuie să fie de aşa mărime ca în ea să se poată păstra o cantitate de 30-35 cetverturi de cereale. Pentru a avea o groapă încăpătoare, adâncimea gropii, fără gât şi diametru la fundul gropii, trebuie să fie de un stânjen. Forma gropii pretutindeni este aceeaşi – formă de ulcior. În unele locuri însă groapa are formă cilindrică, fundul gropii îngustându-se în aşa fel ca unghiurile totdeauna să fie obtuze, din considerentul că acestea mai uşor sunt supuse arderii.
După ce groapa este săpată, are loc netezirea pereţilor cu sapa. În cazul în care pe pereţi apar crăpături sau unghiurile sunt slabe, ele sunt îndreptate cu lut umed (dar nu înmuiat în apă, din considerentul că în timpul arderii pereţii crapă în locul unde au fost îndreptaţi).
După ce este finisată, timp de 2 zile groapa se lasă deschisă pentru ca umiditatea să se evaporeze. După care se purcede la ardere. La început se face un foc mic la fundul gropii, apoi focul se intensifică uşor, arderea continuând 3 zile. 5 sau 6 zile mai târziu, timp în care temperatura în groapă este atât de mare, încât omul n-ar putea sta nici un minut, groapa se curăţă de cenuşă, iar gura se închide cu o piatră, pentru ca umiditatea să nu pătrundă în groapă.
În aşa fel, groapă rămâne până la primăvara următoare. Primăvara groapa se deschide pentru a se usca, pentru a astupa crăpăturile ce apar pe parcursul iernii şi pentru a o supune din nou arderii. De data aceasta arderea este mai scurtă – 1,5 zile. Toamna, înainte de depozitarea cerealelor, groapa este arsă din nou. Această procedură este repetată de fiecare dată înainte de depozitarea cerealelor.

AISR, F. 398, inv. 5, d. 898, f. 69

Groapa este umplută cu cereale până la gât, care este umplut cu paie, iar gura gropii astupată cu o piatră, pe care se presară lut care se bătătoreşte bine. Acest capac trebuie să aibă o formă de con, pentru ca apa uşor să se scurgă.
Din groapa care a fost umplută toamna, primăvara se scoate grâul pentru a fi uscat la soare, iar groapa este examinată, sunt reparate crăpăturile şi din nou arsă, după care grâul poate fi păstrat timp de 3 şi mai mulţi ani.
Groapa pentru păstrarea cerealelor se sapă, de regulă, în partea de jos a unui podiş, unde apa şi zăpada nu stau mult timp[2]. Aceeaşi modalitate de săpare a gropilor pentru păstrarea cerealelor o foloseau şi locuitorii ţinutului Akkerman[3].


[1] AISR, F. 398, inv. 5, d. 898, f. 64-67.
[2] AISR, F. 398, inv. 5, d. 898, f. 64-67.
[3] Despre modalitatea de săpare a unei gropi de păstrare a cerealelor în satul Aleksandrovka, ţinutul Akkerman, descrisă de către topograful Petru Lomanб a se vedea mai detaliat: AISR, F. 398, inv. 5, d. 898, f. 67-68.