BANCA SOCIALĂ A ORAŞULUI CHIŞINĂU (Общественный Банк горoда Кишинева) | Muzeul din inima mea |

BANCA SOCIALĂ A ORAŞULUI CHIŞINĂU (Общественный Банк горoда Кишинева)BANCA SOCIALĂ A ORAŞULUI CHIŞINĂU (Общественный Банк горoда Кишинева) – instituită în baza deciziei Senatului Guvernant din 15 martie 1872. La 11 martie 1872 Senatul a ascultat raportul ministrului de finanţe privind instituirea în oraşul Chişinău a unei Bănci Sociale având ca bază decizia imperială din 6 februarie 1862 cu privire la instituirea unor asemenea bănci. Instituirea în Basarabia a Băncii Sociale a avut loc în baza următoarelor principii:
1.   În capitalul de bază al Băncii erau transferate: 50 mii rub. din sumele rămase orăşeneşti şi 220120 rub. din capitalul alimentar local.
2.    Banca putea efectua următoarele operaţii: a) primirea depozitelor; b) cambiilor; c) acordarea împrumuturilor sub gajul hârtiilor de valoare, mărfurilor, lucrurilor de valoare şi averii imobile; d) cumpărarea şi vânzarea, atât pe cont propriu, cât şi la cererea altor persoane, pentru comisie, a hârtiilor de valoare, care aveau garanţia statului sau a societăţilor orăşeneşti.
3.   La efectuarea acestor operaţii Banca se conducea de Regulamentul despre băncile sociale orăşeneşti din 6 aprilie 1862 şi de dispoziţiile Consiliului de Stat din 16 mai 1866 şi din 30 noiembrie 1870.
4.   Venitul net anual al Băncii, în afară de transferul de la 10 până la 20% (la discreţia Administraţiei Băncii), pentru alcătuirea capitalului de rezervă, ce urma să constituie până la o treime din cel de bază şi cheltuielile Băncii, era adunat în primii 3 ani la capitalul de bază, iar în anii următori – jumătate era transferat în veniturile orăşeneşti, pentru necesităţile oraşului, o pătrime – pentru acte de binefacere şi educaţie, la discreţia societăţii orăşeneşti, iar cealaltă ¼ – inclusă în capitalul de bază al Băncii[1].


[1] ПСЗРИ. Собр. II, т. XLVII, 1872, отд. первое, №50632. – СПб., 1875, с. 281-282.