COLONIST GERMAN (германский колонист) | Muzeul din inima mea |

COLONIST GERMAN (германский колонист)COLONIST GERMAN (германский колонист) – colonişti din ducatul Varşoviei şi din diferite state germane – Bavaria, Württemberg etc.[1], care au format în Bugeac colonii speciale[2].
Primii colonişti germani au venit din ducatul Varşoviei în baza deciziei imperiale din 22 iunie 1814, urmând să beneficieze de aceleaşi condiţii de care beneficiau coloniştii bulgari şi sârbi[3]. Reieşind din condiţiile grele în care aceştia s-au pomenit, Administraţia imperială plănuia acordarea anumitor înlesniri şi privilegii pentru coloniştii germani, dar trebuia să se ţină cont de faptul că colonizarea urma să fie efectuată nu din contul statului, dar al coloniştilor, iar ajutorul se preconiza să fie acordat doar pentru cazuri extraordinare. Cu atât mai mult că, la început, în rândurile coloniştilor au apărut nemulţumiri. La 17 iulie 1814 la şedinţa Comitetului de Miniştri este discutat raportul ministrului de Interne cu privire la coloniştii din ducatul Varşoviei, care au refuzat să depună jurământ de credinţă Rusiei. Sub pretextul că n-au primit 270 de rub. argint, câte 2 boi, 2 cai şi 2 vaci de fiecare familie, promise de guvernatorul general al Varşoviei, 31 de familii de colonişti germani au refuzat să depună jurământ de credinţă Rusiei[4]. În timpul discuţiilor s-a constatat că cele 270 de ruble au fost promise doar familiilor sărace şi nu în formă de donaţie, dar de împrumut, fără a se indica că suma va fi acordată în ruble argint. Cu atât mai mult că la 22 ianuarie 1814 fusese confirmată decizia imperială adresată guvernatorului general al Varşoviei ca ajutoarele date să fie acordate doar în caz de necesitate stringentă. Era cunoscut şi faptul că în baza manifestului imperial din 22 iulie 1763 toţi străinii care se transferau cu traiul în Rusia depuneau jurământ de credinţă împăratului. În baza deciziei imperiale din 22 februarie 1804 cu referire la primirea coloniştilor în Novorosia, coloniştii străini păstrau dreptul de a se întoarce în patria lor, achitând datoriile şi plătind toate impozitele. Respectiv, şi decizia Comitetului de Miniştri din 17 iulie 1814 a fost una dură pentru coloniştii germani. Pornind de la faptul că la această dată coloniştii germani constituiau 1072 de familii (5500 persoane de ambele sexe) şi, pentru a evita pe viitor asemenea cazuri, s-a hotărât ca instigatorii să fie deportaţi peste hotare, luându-li-se tot ce au primit din partea statului. Dacă însă această măsură nu va servi exemplu pentru ceilalţi nemulţumiţi, această măsură să fie aplicată şi faţă de ei[5].
În mai 1817 ministrul de Interne a raportat în cadrul şedinţei Comitetului de Miniştri că rezidentul plenipotenţiar al Basarabiei A.N. Bahmetev, în baza dispoziţiilor primite, a stabilit o sumă specială din veniturile Basarabiei care urma să fie acordată coloniştilor străini în formă de credit, în valoare de 210200 lei. Ulterior, la 7 august 1817, A.N. Bahmetev raportează că din numărul total de colonişti sosiţi, în special din ducatele Württemberg şi, parţial, din Bavaria (67 de familii), cărora li s-a anunţat despre privilegiile de care pot beneficia (500 de lei şi 7 ani scutiri de impozite), doar 10 familii s-au dezis să li se acorde înlesniri băneşti[6].
Ulterior a fost stabilită mărimea împrumutului de care puteau beneficia coloniştii – 270 rub. pentru construirea caselor de locuit şi câte 5 kop. în zi pentru fiecare persoană pentru hrană, până la prima recoltă, iar scutirile de impozite au fost mărite până la 10 ani. Peste puţin timp, suma împrumutului pentru coloniştii săraci a fost majorată până la 370 rub., iar pentru hrană – până la 20 kop. pentru persoană[7]. Coloniştii germani beneficiau şi de privilegiile acordate coloniştilor din ducatul Varşoviei, strămutați în Rusia: fiecare familie primea în proprietate veşnică câte 60 desetine de pământ; erau eliberaţi de recrutare şi de încartiruirea detaşamentelor militare, beneficiau de dreptul de a-şi exprima ritualul de cult, de a-şi construi biserici în baza credinţei pe care o propagă. După expirarea termenului de 10 ani de privilegii acordat, era fixat un alt termen de 10 ani pentru întoarcerea datoriilor[8].
Prima colonie germană Tarutino este fondată în 1814. Peste un an au fost fondate coloniile Krasna[9], Maloiaroslaveţ şi Culm, în 1816 – Arcizul Vechi, Borodino[10], Berezina, Kleistitz, Leipzig, Brien, Verschampenaus I şi Paris, în 1818 – Teplitz, în 1821 – Katzbach, în 1822 – Sărata, în 1823 – Maloiaroslaveţ II şi Verschampenaus II, în 1825 – Arcizul Nou, în 1830 – Gnadental, în 1833 – Friedenstal, în 1834 – Dienewitz, în 1835 – Leichitental, în 1839 – Polotzk şi în 1842 – colonia Hoffnungstal[11]. Coloniştii au fost înzestraţi cu 130787 desetine 20224 stânjeni pătraţi de pământ, inclusiv: 6341 desetine 928 stânjeni pentru amenajarea gospodăriilor individuale, 41052 desetine – pământ arabil, 80624 – fân şi păşuni[12].
La început, coloniştii germani au beneficiat de sprijinul şi ajutorul băştinaşilor, impus de autorităţile imperiale. Din raportul ispravnicului ţinutului Soroca, Somov, şi serdarului Varfolomei, prezentat la 8 august 1816 preşedintelui Comitetului Provizoriu al Basarabiei, constatăm că în atribuţiile locuitorilor ţinutului Soroca era de a-i ajuta pe coloniştii din ducatul Varşoviei să se stabilească cu traiul în Basarabia. În decurs de doi ani, până în luna iulie 1816, locuitorii ţinutului au încartiruit în casele lor 316 familii de colonişti, ce constituiau 1319 persoane de sex masculin şi feminin, care se alimentau şi se încălzeau de pe seama locuitorilor, pentru care vistieria aloca zilnic câte 5 kop. asignare de fiecare persoană, de care, – cum constată autorii raportului, – locuitorii totdeauna au fost satisfăcuţi. În plus, ei au transportat cu carele proprii din ţinutul Orhei, în coloniile germane, lemn pentru construcţia caselor. Începând cu 1814 şi până la data alcătuirii raportului, în baza bonurilor de livrare prezentate de Departamentul II al Guvernului Regional, locuitorii ţinutului Soroca au pus la dispoziţia coloniştilor 2520 care trase de patru boi, iar în baza certificatelor date de generalul Hartingh au fost transportate, cu 200 care, 800 cetverturi de pâine, cumpărate de concesionari. În 1816, pentru transportarea materialului de construcție a 80 case din lemn, trebuiau puse la dispoziţie 1600 care trase de patru boi. Dar, după primirea dispoziţiei din partea Departamentului II al Guvernului Regional, prin care s-a făcut o înlesnire locuitorilor, aceştia au pus la dispoziţie doar 960 care. În total locuitorii ţinutului Soroca au pus la dispoziţia coloniştilor germani 7160 care trase de patru boi, pentru care statul a cheltuit 12687 lei 20 parale şi 2275 rub. asignate” [13]. La amenajarea coloniştilor germani din ducatul Varşoviei au muncit şi locuitorii altor ţinuturi. În perioada 1815-7 octombrie 1816, locuitorii ţinutului Greceni au pus la dispoziţia coloniştilor germani 944 care trase de patru boi, pentru transportarea materialului de construcţie a 59 de case[14]. Aceste obligaţiuni sustrăgeau ţăranii de la ocupaţiile lor zilnice, cauzându-le prejudicii. Aceasta o conştientizau şi oficialităţile imperiale. La 16 iulie 1815 a urmat decizia Guvernului Regional al Basarabiei, conform căreia la insistenţa general-maiorului I.M. Hartingh, din materialul de construcţie pentru cele 1007 case predestinate coloniştilor germani, ţăranii urmau să transporte, la început, doar materiale pentru construcţia a 500 case, iar pentru celelalte 507 – case, după terminarea lucrărilor agricole, în luna septembrie[15].
Un alt val de colonişti germani sosiţi în Basarabia, din aceleaşi ţinuturi, a avut loc după revoluţia poloneză din 1830-1831. După coloniştii veniţi din Polonia (fondatori ai primelor 12 colonii germane din Basarabia, începând cu Tarutino şi Borodino în 1814) au urmat cei din diverse ţinuturi germane, pe primul loc, ca număr, situându-se Württembergul (1012 persoane), din peste 50 de localităţi. Localităţile Backnang, Barckenheim, Frendenstadt, Heilbronn, Leonberg, Ludwigsburg, Marbach, Nagold, Nurtingen, Rentlingen, Schorndorf, Stuttgart, Sulz, Tubingen, Urach, Waiblingen au dat între 20 şi 50 de colonişti[16].
Colonizarea germană în Basarabia a continuat până în anii ’40 ai sec. al XIX-lea. Către această perioadă au fost fondate 24 de colonii, în care locuiau 25646 de persoane[17].
Coloniştii germani au beneficiat de un şir de privilegii: potrivit deciziei Senatului Guvernant din 20 februarie 1804, fiecare familie a primit în folosinţă veşnică câte 60 desetine de pământ[18]; pe o perioadă de 50 de ani au fost scutiţi de serviciul militar şi pe 10 ani – de plata tuturor dărilor şi prestaţiilor de stat; au fost eliberaţi de încartiruire, în afară de anii de război; săracii au primit credite în valoare de 270 rub. şi câte 5 kop. zilnic de familie până la prima recoltă (ulterior creditele au fost majorate până la 370 rub. şi câte 20 kop. zilnic de familie); puteau să se transfere dintr-o categorie socială în alta, să-şi exprime liber cultul religios etc.[19]
Coloniştii germani erau destul de neomogeni etnic. Potrivit datelor statistice din 1827, din cele 9107 de persoane, germanii din Württemberg, Prusia, Sacsonia, Bavaria, Mekklenburg şi Austria constituiau 5775 (63,4%) persoane, alte naţionalităţi – 3332 (36,6%) de persoane, inclusiv: polonezi – 3272, francezi – 35, unguri – 14, cehi – 10 şi un estonian[20].
Pe parcursul anilor ’20-’30 ai sec al XIX-lea numărul familiilor de colonişti germani rămâne aproape constant, observându-se doar o mică tendinţă de creştere: în 1825 – 1471 familii, 1826 – 1471, 1827 – 1693, 1828 – 1693, 1829 – 1716, 1830 – 1718, 1831 – 1718, 1832 – 1718, 1833 – 1792, 1834 – 1799, 1835 – 1799 familii[21].Coloniile coloniștilor transdanubieni și germani din sudul Basarabiei
Basarabia era un loc destul de atractiv pentru coloniştii germani, aceştia ocupând primul loc între guberniile ruse după numărul coloniilor şi suprafaţa de pământ cu care au fost împroprietăriţi. Potrivit datelor statistice din 1837, din cele 371 de colonii şi 2261717 desetine de pământ cu care au fost împroprietăriţi coloniştii germani din Rusia, 105 (28,3%) colonii şi 718749 (31,8%) desetine de pământ reveneau Basarabiei[22]. Pe aceste pământuri coloniştii germani au fondat mari gospodării capitaliste, orientate la cultivarea cerealelor pentru piaţă. În „Descrierea militaro-statistică a Basarabiei”, datată cu anul 1826, ofiţerul Cartierului General A.Rozeilon-Soşalski scrie că coloniştilor germani le sunt caracteristice aceleaşi trăsături ca şi întregului popor german: vrednicie, caracter întreprinzător, perseverenţă şi onestitate[23]. Un alt contemporan, în „Schiţă statistică succintă a Basarabiei de Sud”, scrie că germanii „…se deosebesc prin perseverenţă, onestitate, acurateţe şi încăpăţinare. Trăiesc în condiţii bune şi în belşug; preferă în alimentaţie produsele lactate”[24].
Conform dispoziţiei imperiale din 31 iulie 1834, parohiile evanghelice ale coloniştilor germani din sudul Rusiei, conduse până acum de un singur super-intendent şi supuse Regulamentului evanghelico-luteran din 28 decembrie 1832, au fost împărţite în două districte[25].
Cel mai semnificativ este faptul că mulţi din coloniştii germani erau cărturari – ştieau a citi şi a scrie (Tabelul 18).
Datele Tabelului 18 demonstrează destul de elocvent că, din numărul total al coloniştilor sosiţi în Basarabia, 15583 (60,8%) de persoane puteau citi şi 12977 (50,6%) puteau scrie.


Tabelul 18
Numărul coloniştilor germani, repartizaţi pe parohii, de ambele sexe,
cu indicarea numărului celor cărturari, conform datelor statistice
din 1861-1862*

Parohiile în care
locuiesc germanii
Numărul de persoane
În total
Inclusiv
Inclusiv care pot:
sex
masculin
sex
feminin
citi
scrie
Arcizul
Arcizul Vechi

1112

559

553

657

444
Arcizul Nou
4785
238
247
318
194
Brien
1204
622
582
695
521
Friedenstal
1086
547
539
553
385
Sofiental
191
100
91
80
63
Şabalt
97
52
45
50
50
În total
4175
2118
2057
2353
1657
Kleistitz
Kleistitz

1478

758

720

920

770
Berezino
1578
794
781
895
820
Borodino
1696
868
828
970
754
Hoffnungstal
840
409
431
499
496
În total
5592
2829
2763
3284
2840
Verschampenaus
Verschampenaus I

909

435

474

415

398
Paris
1475
752
723
955
636
Katzbach
825
438
387
542
333
Verschampenaus II
822
450
372
525
465
Dienewitz
702
372
330
364
225
Dienewitz
451
214
237
263
196
În total
5184
2661
2523
3061
2253
Tarutino
Tarutino

1849

947

902

1127

884
Maloiaroslaveţ I
1224
624
600
763
763
Maloiaroslaveţ II
1040
575
465
730
718
Culmea
1640
838
802
1130
925
Leipsig
1433
685
748
592
550
Iozefsdorf
275
131
144
115
70
În total
7461
3800
3661
4457
3910

Tabelul 18 (sfârșit)


Parohiile în care
locuiesc germanii
Numărul de persoane
În total
Inclusiv
Inclusiv care pot:
sex
masculin
sex
feminin
citi
scrie
Sarata
Sarata

758

443

315

693

690
Gnadental
755
368
387
619
619
Leichitental
701
343
358
516
516
Heighenghem
240
123
117
180
180
Tatarbunar
10
5
5
9
9
Hadjilar
13
8
5
9
9
În total
2477
1290
1187
2026
2023
În celelalte judeţe**
757
400
357
399
294
Numărul total
25646
13098
12548
15583
12977
Raportul, în %
100,0
51,1
48,9
60,8
50,6

* И.Ф. Лагорио. Статистические сведения о Бессарабских немецких колониях за 1861-1862 годы. – În: ЗБОСК, т. Ш. – Кишинев, 1864, (к стр. 78), с. 140-143.
** Sunt incluse 27 de localităţi din diferite judeţe ale Basarabiei, cu parohia Chişinău. Cei mai mulţi germani erau în Chişinău (329 persoane), Naslavcea (151), Sarata Veche (71), Akkerman (35), Coblevca (34), Bender (24), Ciutuleşti (19), Căuşeni (17), Noua Suliţă (12) şi Bălţi (11 persoane).


[1] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXIV, 1817, №27029. – СПб., 1830, с. 747.
[2] AIMSR, F. AMŞ, d. 18569, p. I, f. 10.
[3] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXII, 1814, №25522. – СПб., 1830, с. 734.
[4] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXII, 1814, №25522. – СПб., 1830, c. 841-843.
[5] Ibidem, p. 842-843.
[6] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXIV, 1817, №27029. – СПб., 1830, с. 748.
[7] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXIV, 1817, №27029. – СПб., 1830, с. 748.
[8] Ibidem, p. 749.
[9] După alte date, colonia Krasna a fost fondată în 1814 (Ольга Лиценбергер. Немцы-католики Бессарабии и Приднестровья в XIX веке и создание Тираспольской римско-католической епархии. – În: Analecta catolica. III, 2007. – Chişinău, 2008, p. 39; Idem. Красна – первая католическая колония в Бессарабии (1814-1918). – În: Ibidem, p. 299-312).
[10] După alte date, colonia Borodino a fost fondată în 1814 (В.М. Кабузан. Народонаселение Бессарабской области и левобережных районов Поднестровья (конец XVIII – первая половина XIX вв.). – Кишинев, 1974, c. 29).
[11] И.Ф. Лагорио. Статистические сведения о Бессарабских немецких колониях за 1861-1862 годы. – În: ЗБОСК, т. I. – Кишинев, 1864 (к стр. 78), с. 139-140.
[12] Ibidem, p. 140.
[13] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 119 verso.
[14] Ibidem, f. 288 verso.
[15] ANRM, F. 4, inv. 1, d. 44, p. I, f. 61-51 verso.
[16] Volk Auf Dem Weg. Немцы в России и СНГ. 1763-1997. – Москва-Штудгард, 1998, с. 6.
[17] Я.С. Гросул. Крестьяне Бессарабии (1812-1861 гг.). – Кишинев, 1956, с. 57.
[18] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXIII, 1804, №2163. – СПб., 1830, с. 139.
[19] ПСЗРИ. Собр. I, т. XXXIV, 1817, №27029. – СПб., 1830, с. 747-749; т. XXXVI, 1819, №27874. – СПб., 1830, с. 371-372.
[20] ANRM, F. 305, inv. 1, d. 236, f. 36-37.
[21] ASRO, F. 1, inv. 249, d. 201, b-37, f. 1-4; ANRM, F. 3, inv. 1, d. 780, f. 4 verso-5.
[22] Статистические сведения об иностранных поселениях. – În: ЖМВД. – СПб., 1837, №5-6, с. 12-13.
[23] AIMSR, F. AMŞ, d. 18569, p. I, f. 10.
[24] Ibidem, F. 414, inv. 1, d. 297, f. 155.
[25] ПСЗРИ. Собр. II, т. IX, отд. первое, 1834, №7311. – СПб., 1835, с. 802.