ZAPCIU (волостной начальник) | Muzeul din inima mea |

ZAPCIU (волостной начальник)ZAPCIU (волостной начальник) – la început, cârmuitor fiscal al unei plase, însărcinat cu strângerea dărilor, mai târziu mic dregător care, în afara sarcinilor fiscale, primea şi sarcina de a executa diferite porunci cu caracter militar, judecătoresc sau administrativ-gospo-dăresc[1].
În Basarabia zapciul era subordonat ispravnicului şi a păstrat o anumită perioadă de timp aceleaşi funcţii administrativ-gospodăreşti ca şi în Principatul Moldova. Spre exemplu, în raportul din 13 ianuarie 1821 asesorul Darie Bobeică, trimis de Administraţia regională în târgul Lăpuşna pentru a cerceta la faţa locului conflictul dintre ţărani şi moşierul Iordache Tomuleţ, acesta scria că a sosit în Lăpuşna cu câţiva zapcii din satul vecin Bujoru, pentru a-i înregistra pe toţi locuitorii satului, dar aceştia, adunându-se într-un număr mare, i-au răspuns că „…nicidecum şi pentru nimica în lume nu doresc să se supună decretului, iar pe zapcii îi vor izgoni din sat şi, nepierzând timp, îndată s-au ridicat cu mare bunt, ….au sărit la zapcii şi, luându-i pe goană, i-au izgonit din sat cu împinsături, sudălmi şi cu parii, iar pe un oarecare Tănas Boicioc… l-au şi lovit cu o lopată, asemenea şi pe alţii precum i-au putut năpădi”[2].


[1] Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 518.
[2] Aurel V. Sava. Din istoria problemei agrare în Basarabia. Răzvrătire ţărănească în târgul Lăpuşnei (urmare). – În: Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru. Anul VII, Nr.3-4, iulie-decembrie, 1935. – Chişinău, 1935, p. 253-254.