Cupă pictată de la Codreni / Painted cup from Codreni | Muzeul din inima mea

miercuri, 1 octombrie 2014

Cupă pictată de la Codreni / Painted cup from Codreni

Cupa este lucrată din pastă fină şi arsă oxidant. Are corpul bitronconic, gâtul înalt, cu buza evazată în afară. Decorul pictat, realizat cu negru-brun pe o angobă portocalie-roşiatică, acoperă 4/5 din suprafaţa exterioară a vasului, formând un singur registru, mărginit la buză cu o fâşie circulară lată şi împărţit în două metope. Acestea sunt formate de benzi verticale din 5 linii, simbolizând, probabil, „Pomul Vieţii” şi de benzi orizontale din 2 linii, sub buza vasului, şi 4 linii în zona diametrului maxim. În partea inferioară a spaţiilor metopice sunt amplasate simboluri în formă de segmente negre culcate, înconjurate deasupra cu câte o linie arcuită, care sunt considerate de unii cercetători drept simbolurile „Pământului însărcinat”.

Dimensiunile vasului: H=7,6 cm; D max.=8,5 cm.

Vasul provine dintr-o aşezare din epoca eneolitică, aparţinând culturii Cucuteni, descoperită lângă satul Codreni, raionul Glodeni, datată în prima jumătatea a mil. IV a. Chr. 

Replica la doar 25 de lei în magazinul muzeal


The cup was made of fine clay paste and burned. The vessel has a truncated biconical body and long neck, with the rim flared outward. Painted decoration done in black-brown on an orange-red slip covers four fifths of the outer surface of the vessel, forming a single ornament bordered to the rim with a wide circular strip and divided into two metopes. They are formed by vertical strips of 5 lines symbolizing probably “Tree of Life” and horizontal bands of 2 lines under the rim and of 4 lines in the area of the maximum diameter of the cup. In the lower part of the metopes there are located black segments with lines curved above, which are interpreted by some scholars as symbols of earth, ready to bear fruit.

The dimensions of the vessel: H = 7.6 cm; D max. = 8.5 cm.

The vessels originates from a Chalcolithic settlement relating to the Cucuteni culture that was discovered near the village of Codreni (Glodeni district) and dates from the first half of the IV millennium BC.

Replica at only 25 MDL in the Museum Shop