PREŢURI MEDII LA CEREALE (средние цены на сельскохо-зяйственные продукты) | Muzeul din inima mea |

PREŢURI MEDII LA CEREALE (средние цены на сельскохо-зяйственные продукты)PREŢURI MEDII LA CEREALE (средние цены на сельскохо-зяйственные продукты) – în Imperiul Rus necesitatea eliminării fluctuaţiilor preţurilor la cereale a determinat elaborarea câtorva proiecte privind menţinerea preţurilor medii la cereale, printre care de o mai mare popularitate se bucura cel al lui S.I. Malţev din 1844[1]. Ideea era ca moşierii să-şi comercializeze în perioadele cu recolte bune cantităţi importante de cereale în magaziile de provizii la preţuri medii foarte avantajoase pentru eliminarea excedentului existent pe piaţă, cantităţi care urmau să fie eliberate ţăranilor în anii cu recoltă proastă tot la preţuri medii.
La 12 ianuarie 1845 Consiliul Regional a discutat adresa guvernatorului militar al Basarabiei din 18 decembrie 1844 privind proiectul ministrului de Interne referitor la măsurile de menţinere în Rusia a preţurilor medii la cereale[2]. S-a constatat că, dat fiind faptul că Basarabia era o regiune de hotar cu două porturi comerciale Ismail şi Reni, şi un al treilea – Odesa, aflat la o distanţă mică, provincia avea posibilităţi destule pentru exportul cerealelor, astfel că preţurile erau formate în dependenţă de cererea în statele europene. Ca rezultat, moşierii puteau obţine venituri semnificative fără a mai fi nevoiţi să-şi înmagazineze cerealele în scopuri speculative pentru mai mulţi ani. Ca urmare, Consiliul Regional considera că implementarea în Basarabia a prevederilor expuse în proiect privind menţinerea preţurilor medii la cereale în întreaga Rusie nu îşi avea rostul; în plus, cereale din provincie nu erau exportate în guberniile interne ruse şi deci nu puteau afecta preţul acestora pe piaţa internă rusă[3].
Pentru a-şi argumenta poziţiile, administraţia regională a alcătuit tabelul comparativ al preţurilor medii în Basarabia la diferite cereale pe o perioadă de 10 ani (Tabelul 20).
Tabelul 20
Tabelul comparativ al preţurilor medii la diferite cereale
în Basarabia, în anii 1835-1844*


Anii**
Grâu
Secară
Ovăz
Orz
Mei
Hrişcă
Mazăre
Porumb
rub.
kop.
rub.
kop.
rub.
kop.
rub.
kop.
rub.
kop.
rub.
kop.
rub.
kop.
rub.
kop.
1835
4
20½
3
37¼
2
67
2
56
3
36¾
3
55¼
6
36½
1
49¾
 1836
3
12
2
-
1
42¾
1
34¼
2
5
2
16
4
35¼
1
15½
1837
3
11¾
1
68¾
1
44
1
20¾
2
¾
2
4
51
1
1838
3
50¾
2
14¾
1
43
1
34
1
96
2
3
83
-
98
1839
4
53½
2
99¾
1
77½
1
55½
2
18¾
2
82
4
35½
1
30½
1840
4
88
3
75½
1
88½
1
78½
2
59¼
3
66¾
4
73
1
40½
1841
4
71
3
75½
2
18¼
2
12½
3
3
76¾
4
67
1
19½
1842
4
45
3
22½
2
26½
2
19¾
2
71¾
2
89
4
91
1
32½
1843
3
27½
2
24½
1
96½
1
81¾
2
31½
2
34¼
4
23
1
½
1844
3
1
80¼
1
79½
1
57¾
1
93¼
2
68½
3
81½
1
13½
Mediu
3
94¾
2
72
2
1
88¼
2
65
2
89⅛
5
9
1
24


* AISR, F. 398, inv. 8, d. 2231, f. 12.
** Despre preţurile medii la cereale în fiecare oraş şi judeţ al Basarabiei, în anii 1835-1844, a se vedea mai detaliat: ANRM, F. 2, inv. 1, d. 4351, f. 8 verso-9, 15, 27, 31, 35 verso-36, 44, 52, 54 verso-55, 64, 72, 73 verso-74, 80, 82 verso-83, 86, 89, 93 verso-94, 98, 102 verso-103, 119 verso-120.

Datele Tabelului 20 demonstrează că în Basarabia nu exista o diferenţă mare de preţuri; respectiv, implementarea unui proiect privind menţinerea preţurilor medii la cereale în Basarabia nu îşi avea rostul.


[1] Б.Н. Миронов. Внутренний рынок России во второй половине XVIII– первой половине XIX в. – Ленинград, 1981, c. 6-7.
[2] ANRM, F. 3, inv. 2, d. 343, f. 1.
[3] ANRM, F. 3, inv. 2, d. 343, f. 26 verso.