CONSILIUL (COMITETUL EXECUTIV) AL ZEMSTVEI GU­BERNIALE DIN BASARABIA (Бессарабская губернская зем­ская управа) | Muzeul din inima mea |

CONSILIUL (COMITETUL EXECUTIV) AL ZEMSTVEI GU­BERNIALE DIN BASARABIA (Бессарабская губернская зем­ская управа)CONSILIUL (COMITETUL EXECUTIV) AL ZEMSTVEI GU­BERNIALE DIN BASARABIA (Бессарабская губернская зем­ская управа) – organ executiv permanent al adunării de zemstvă, alcătuit dintr-un preşedinte şi patru membri. Instituit la 30 decembrie 1869[1].


Preşedintele Consiliului zemstvei guberniale era confirmat în funcţie de ministrul de Interne.
Consiliul zemstvei guberniale realiza deciziile adunărilor şi, sub egida acestora, administra bunurile zemstvei. El avea următoarele competenţe:
       pregătirea şi convocarea adunărilor zemstvei guberniale;
       întocmirea ordinii de zi a adunărilor;
       elaborarea dărilor de seamă, acumularea diverselor informaţii pentru zemstva gubernială şi pentru guvernator;
       elaborarea bugetului zemstvei, publicarea şi transmiterea acestuia consilierilor înainte de convocarea lor;
       repartizarea impozitelor şi cheltuielilor;
       apărarea cauzelor zemstvei în instanţele judecătoreşti;
       examinarea reclamaţiilor din partea judeţelor etc.[2]
Funcţia de preşedinte al Consiliului zemstvei guberniale din Basarabia pe parcursul anilor a fost ocupată de următoarele persoane:
1.     C.I. Pisarevski – ales la 13 noiembrie 1869
2.     P.V. Dicescu – ales la 28 februarie 1873
3.     A.M. Cotruţă – ales la 19 decembrie 1875
4.     A.M. Cotruţă – reales a doua oară la 16 decembrie 1878
5.     A.M. Cotruţă – reales a treia oară la 21 ianuarie 1882
6.     A.M. Cotruţă – reales a patra oară în ianuarie 1885
7.     I.B. Cristi – ales la 2 februarie 1888
8.     I.B. Cristi – reales a doua oară la 21 decembrie 1891
9.     I.B. Cristi – reales a treia oară la 7 februarie 1895
10. I.B. Cristi – reales a patra oară la 30 ianuarie 1898
11. G.N. Krupenski – ales la 27 ianuarie 1900[3].
Şi-a încetat activitatea în anul 1918. Funcţiile lui au fost transmise Consiliului directorilor.


[1] Îndrumător al Arhivei Naţionale a Republicii Moldova, p. 37.
[2] Ludmila Coadă. Zemstva Basarabiei. Aspecte istorico-juridice. – Chişinău, 2009, p. 56-57.
[3] Хронологические списки лиц, состоявших во главе гражданского и церковного управления Бессарабией с 1812-го по 1900-й год. – În: ТБГУАК (Под редакцией И.Н. Халиппы). – Кишинев, 1902, том II, c. 116-117.